Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
ebook Altaro - The Backup Bible Complete Edition

Artykuły

Z głową w chmurze - pragmatyczne rozwiązanie dla każdej organizacji cz. 2

Cloud ComputingChmura ze względu na swój charakter jest rozwiązaniem globalnym, a co za tym idzie nakłady na jej bezpieczeństwo i stabilność są na najwyższym poziomie. Dzięki temu klienci otrzymują zaawansowane systemy, którym mogą zaufać, a także zarządzania bezpieczeństwem, natychmiastowy dostęp do kopii zapasowych. Rozwiązania oparte o model cloud, są ekonomicznie uzasadnione, łatwo skalowalne, elastyczne i bezpieczne.

Jak chmurę księgować?

W tej części chciałbym na chwilę powrócić do aspektu nakładów finansowych na infrastrukturę informatyczną, a mianowicie jaka jest różnica w modelu kosztowym pomiędzy fizyczną infrastrukturą a chmurową.

Decyzja o wyborze własnej infrastruktury IT wiąże się z poniesieniem na początku dość znaczących wydatków finansowych, między innymi na sprzęt, oprogramowanie, przestrzeń czy też pracowników. Nakłady te, z wyłączeniem kapitału ludzkiego, stanowią wydatki kapitałowe (CapEx) czyli są to wydatki pieniężne ponoszone z góry wchodzące w skład majątku firmy, które następnie są amortyzowane przez kolejne lata.

W przypadku usług chmurowych mamy do czynienia z punktu widzenia księgowego z kosztami operacyjnymi (OpEX) oznacza to, że nie ponosimy żadnych kosztów z góry, a w każdym okresie rozliczeniowym ponosimy koszt tylko za dany okres rozliczeniowy, co pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania podatku dochodowego w bieżącym okresie.

Warto też zwrócić uwagę na istotną różnicę pomiędzy tymi dwoma sposobami podejścia do nakładów na rozwój obszaru IT. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na nowe zasoby, wynikające na przykład ze zwiększonego ruchu na naszej stronie internetowej, na której prowadzimy sprzedaż, nakłady na infrastrukturę będą rosły skokowo, ponieważ gdy są już niewystarczające to musimy przewidzieć, czy trend wzrostowy zostanie zachowany i w związku z tym dokonać zakupu nowych serwerów, które zaspokoją bieżący ruch na naszej stronie oraz prognozowany ruch w przyszłych okresach. Natomiast w przypadku chmury koszty związane z nowymi zasobami rosną równomiernie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Dlatego też można stwierdzić, że model chmurowy jest bardziej efektywny w przypadku dużej zmienności i nieprzewidywalności popytu na zasoby IT.

Ile jest rodzajów chmury?

Chmury dzielą się na trzy rodzaje - na chmurę prywatną, publiczną oraz hybrydową.

O chmurze prywatnej możemy pomyśleć, że nie różni się niczym od zwykłej serwerowni w firmie. Jednak, pomiędzy nimi występuje duża różnica. W klasycznej serwerowni najczęściej każdy serwer jest dedykowany pod określone zastosowanie np. aplikacje, a każdy nowo zakupiony serwer różni się od tych, które w firmie już były. W chmurze prywatnej mamy do czynienia z serwerami, które dysponują tym samym oprogramowaniem i są ze sobą ściśle zintegrowane w celu umożliwiana realizacji koncepcji przetwarzania na żądanie, co jest główną cechą chmury. Firmy decydują się na wybór chmury prywatnej często ze względu na wymogi prawne lub na posiadane aplikacje starszego typu, które nie mogą być przeniesione na chmurę publiczną.

Chmura publiczna przede wszystkim charakteryzuje się dużą skalą. Często składa się z milionów serwerów. Jest oferowana tylko przez gigantów technologicznych. W chmurze publicznej nie mamy dostępu do fizycznych zasobów, nie mamy też wpływu na zainstalowany tam sprzęt, otrzymujemy tylko swoją prywatną przestrzeń, do której dostęp mają tylko te osoby, którym go przyznamy. Jest to najbardziej popularny rodzaj chmury. Od chmury prywatnej odróżnia ją to, że zasoby w chmurze są współdzielone pomiędzy różnymi klientami. Chmura publiczna jak sama nazwa na to wskazuje jest dostępna publicznie i każda firma zainteresowana korzystaniem z jej zasobów może to zrobić. Oczywiście z wyłączeniem firm i instytucji, które z przyczyn prawnych czy też wewnętrznych obostrzeń nie mogą korzystać z chmur publicznych. Należy nadmienić, że chmury publiczne są naprawdę bezpiecznymi i stabilnymi środowiskami, gdyż dostawcy tych usług mają świadomość, że każdy przejaw utraty zaufania może skutkować globalnym odpływem klientów.

Trzecim rodzajem chmury jest rozwiązanie hybrydowe. Jak można się domyślać łączy ono w sobie zarówno korzyści wynikające z chmury prywatnej jak i chmury publicznej. Często taki model zostaje wybrany w przypadku, gdy nie jest możliwe pełne przejście na chmurę publiczną. Należy zauważyć, że hybrydowy model jest znacznie droższy od chmury publicznej, gdyż poza wyższymi kosztami utrzymania chmury prywatnej istnieją też koszty związane z integracją chmury prywatnej z publiczną.

Jakie typy usług są dostępne w chmurze?

Wyróżniamy trzy typy usług, są to infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) oraz oprogramowanie jako usługa (SaaS).

Infrastruktura jako usługa (IaaS) przypomina fizyczną infrastrukturę, gdyż mamy dużą kontrolę nad sprzętem, który jest nam udostępniany. Można ją porównać do fizycznego wynajmu sprzętu, z tym że cały proces aprowizacji i zarządzania odbywa się za pomocą Internetu. Wykorzystujemy ją na przykład do magazynowania i tworzenia kopi, testowania czy też migrowania obciążeń.

Platforma jako usługa (PaaS), jest kolejną warstwą usług po IaaS. W PaaS nie musimy się martwić konfiguracją i zarządzaniem infrastrukturą bazową. Jest to gotowe środowisko programistyczne i wdrożeniowe, w którym możemy się skupić na tworzeniu oprogramowania bez konieczności zawracania sobie głowy instalacją systemu operacyjnego czy serwera internetowego. Ten typ usługi jest najczęściej wykorzystywany właśnie do wytwarzania aplikacji oraz tworzenia narzędzi do przetwarzania i analizy danych, czy też narzędzi do predykcji opartych o algorytmy uczenia maszynowego i usług z zakresu szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Trzecim typ to oprogramowanie jako usługa (SaaS), jest to rodzaj usługi, gdzie mamy do czynienia z gotowym oprogramowaniem centralnie hostowanym i udostępniony wielu klientom. Są to między innymi systemy klasy ERP czy CRM jak na przykład Dynamics firmy Microsoft.

Czyli jednak chmura?

„To zależy” ale w większości przypadków, gdyby zadano mi to pytanie, zapewne, oczywiście po głębszej analizie wymagań, moja odpowiedź brzmiałaby - TAK. W moim przekonaniu, jeśli firma nie jest ograniczona prawnie co do kwestii korzystania z chmury publicznej, to podejmując decyzje o tym czy wybrać model klasyczny, czy chmurowy i opierając swoją decyzję o obiektywne przesłanki zarówno ekonomiczne, użytkowo-funkcjonalne czy też predykcyjne dotyczące rozwoju technologii informatycznych wybór powinien być łatwy.


Radosław BroniszewskiAutor: Radosław Broniszewski, Cloud Solutions Architect w Billennium. Absolwent finansów i inwestycji na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także rachunkowości zarządczej na Politechnice Częstochowskiej oraz podyplomowych studiów informatycznych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. W Billennium odpowiada za projektowanie i architekturę rozwiązań analitycznych i raportowych opartych o narzędzia dostępne w środowisku Microsoft Azure, w tym Big Data, Business Intelligence czy Machine Learning. Pracę w Billennium zaczął w czerwcu 2020 roku. Przed dołączeniem do firmy pracował między innymi jako Architekt, Tech Leader czy też jako Senior BI Specialist, realizując projekty dla największych firm z branży technologicznej, doradczej czy FMCG. W swojej pracy zawsze stara się sprawić, aby zrealizowane przez niego projekt stanowiły wartością dodaną dla klienta.