Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Artykuły

Chmura obliczeniowa w Polsce - rzeczywistość i perspektywy

Firma Cisco przeprowadziła badanie dotyczące korzystania z chmury obliczeniowej i perspektyw dla rozwoju tej technologii w Polsce. Wykonane badanie pokazało, że prawie co drugie duże przedsiębiorstwo z badanej próby (42%) deklaruje korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej, a następne 9% badanych deklaruje chęć wprowadzenia tej technologii w 2012 r.

 


Wnioski z badania pozwalają przyjrzeć się temu, jakie jest obecne postrzeganie tej technologii oraz jakie są nie tylko  czynniki sprzyjające jej większemu rozpowszechnieniu, ale także bariery stosowania.

"Chmura obliczeniowa to dziś jeden z najważniejszych trendów w rozwoju technologii informatycznych na świecie. W Cisco wierzymy, że inteligentne sieci to fundament, który umożliwia rozpowszechnianie chmury. Sieć to platforma integrująca procesy obliczeniowe w obrębie centrum danych, pomiędzy chmurami i pozwalająca na korzystanie z chmury końcowym użytkownikom. Pracując z naszymi klientami w Polsce, umożliwiając im budowanie własnych rozwiązań opartych na chmurze uznaliśmy, że bardzo ważne jest także upowszechnienie tutaj zrozumienia tego, czym jest chmura. Dlatego właśnie postanowiliśmy przeprowadzić badanie na temat trendów cloud computingu w Polsce" - mówi Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny, Cisco Poland.

• Czy Polska jest gotowa na chmurę?

Wśród polskich przedsiębiorstw jest wiele takich, które już wykorzystują zalety tego jednego z dwóch najbardziej dominujących trendów w rozwoju technologii. Prawie połowa badanych firm (42%) deklaruje korzystanie z rozwiązań z chmury, 77% tych firm korzysta z chmury prywatnej, 20% z publicznej a 17% z modelu hybrydowego (niektóre firmy używają więcej niż jednego modelu chmury).  Najczęstsze zastosowanie stanowią aplikacje biznesowe, takie jak CRM i CRP (zwłaszcza wśród firm o zatrudnieniu 250+) oraz biurowe (odpowiednio 67 i 57% odpowiedzi). W następnej kolejności są to: wirtualizacja desktopów (41%), oraz narzędzia do współpracy, wymiany plików i komunikacji (35%). Prawie taki sam trend zaznaczył się wśród firm, które w badaniu deklarowały korzystanie z chmury w 2012 r.

Badanie wykazało również, że jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, czym jest chmura, to osoby odpowiedzialne za IT i centra danych w największych polskich przedsiębiorstwach zgadzały się powszechnie jedynie w tym, że warunkiem koniecznym takiej definicji jest dostęp do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia i miejsca (76% odpowiedzi). Drugi dość powszechnie uznawany warunek to możliwość elastycznego korzystania z zasobów (56%). Odpowiedzi przedstawicieli firm korzystających z chmury nie różniły się znacząco od odpowiedzi firm z niej niekorzystających.

Wśród twierdzeń opisujących opinie przebadanych firm na temat rozwiązań z chmury dominuje pogląd, że rozwiązania cloud computingu w dużym stopniu przyczynią się do rozwoju sposobu, w jaki będą dostarczane usługi IT (75%), oraz że pozwalają firmom elastyczniej zarządzać wydatkami na IT (69%). Prawie połowa badanych stwierdziła, że firma, w której pracuje zyskałaby korzystając z rozwiązań chmury w większym stopniu niż obecnie. Tego zdania w równym stopniu byli menadżerowie i specjaliści ds. IT.