Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Windows Admin Center ebook from Altaro

Artykuły

Zarządzanie środowiskiem VMware za pomocą PowerShell, czyli nie taki PowerCLI straszny

 

 

Vmware vSphere PowerCLINajważniejsze polecenia VMware vSpere PowerCLI


By połączyć się z vCenter lub hostem ESX/ESXi należy podać polecenie:

Connect-VIServer -Server <IPAddress> -User <adminUsername> -Password <password>

Więcej informacji na temat podłączenia do serwera vSphere wyświetlimy korzystając z polecenia Get-Help poznanego w poprzedniej sekcji:

Get-Help Connect-VIServer

Natomiast polecenie z parametrem -examples:

Get-Help Connect-VIServer -examples

wyświetli przykładowe, zdefiniowane komendy w zakresie połączenia z hostem.


Komendy PowerCLI

Funkcje Cmdlet'ów związanych z infrastrukturą vSphere, łatwo rozszyfrować na podstawie ich nazwy. Poza Get-, najczęściej występującymi czasownikami w nazwach są:
Add- w poleceniach pozwalających na dodanie elementów, np. Add-VMHost
New- tworzenie nowych zasobów, np. New-HardDisk
Set- konfigurowanie, modyfikowanie elementów, np. Set-Cluster
Start- pozwalające na uruchomienie elementów, np. Start-VMHostServise
Stop- pozwalające na zatrzymanie elementów, Stop-VMHost
Move- przenoszenie, np. Move-VM
Remove- usuwanie, np. Remove-Snapshot

Poza tymi najpopularniejszymi można spotkać również inne, jak np. Wait-, Import-, Export-, Apply-,...

Jednymi z najczęściej używanych cmdletów są, polecenia związane z Hostem. Łatwo je zidentyfikować, gdyż w nazwie poleceń PowerCLI - "-VMHost" - określa hosta ESX/ESXi.
Najnowsza wersja PowerCLI zawiera 75 poleceń posiadających w nazwie VMHost (odnoszących się bezpośrednio do hosta).

Jednym z takich poleceń jest Get-VMHost.
Polecenie wyświetla informacje o wybranych lub wszystkich hostach w obrębie infrastruktury. Polecenie to nie wymaga żadnych parametrów, ale oczywiście możemy je doprecyzować za pomocą takich parametrów jak  
-VM, -State, -ResourcePool, -Datastore, -DistributedSwitch, -Location, -Name, -Id, -NoRecursion

W kolejnym kroku możemy dodać nowego hosta do vCenter
Add-VMHost -Name testowyhost -User root -Password pass -Location dc1
Add-VMHost -Name 192.168.2.10 -User root -Password pass -Location dc1