Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Zarządzanie środowiskiem VMware za pomocą PowerShell, czyli nie taki PowerCLI straszny

 


Istnieją również polecenia, których budowa nie odpowiada powyższej konwencji, tzw. Aliasy, np.:

dir - Get-ChildItem
cd - Set-Location
cls - Clear-Host

Oczywiście można ich używać zamiennie z odpowiadającymi im cmdletami, a nawet tworzyć własne Aliasy. Jednak w tym drugim przypadku nie zaleca się korzystania z takiej możliwości w sytuacji gdy chcielibyśmy udostępniać skrypty szerokiemu gronu odbiorców, gdyż może to powodować nieczytelność i prowadzić do błędów w trakcie ich interpretacji.

By wyświetlić pełną listę dostępnych aliasów należy posłużyć się komendą Get-Alias.

Poza cmdletami i aliasami PowerShell również pozwala na uruchomienie natywnych komend systemu Windows jak np. calc, notepad czy regedit.


Najważniejsze commandlety PowerShell'a

Każda z osób rozpoczynająca naukę z PowerShellem, powinna zapoznać się z trzema najczęściej używanymi komendami: Get-Command, Get-Help i Get-Member.

Get-Command jest komandletem zwracającym listę wszystkich komend powłoki.

By zawęzić listę wyświetlania można posłużyć się znakiem gwiazdki.

Get-Command *start* wyświetli wszystkie polecenia zawierające w nazwie 'start':

 

get-commandZ kolei Get-Command *start* -type cmdlet wyświetli tylko polecenia cmdlet z słowem 'start':

 

Get-CommandArgumenty dla poszczególnych komend poza '*' mogą zawierać również inne znaki dopasowania, np.: ?, [a-z0-9]