Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Artykuły

Bezpieczeństwo mobilnego stylu pracy motorem napędowym wirtualizacji desktopów

 

Według badań przeprowadzonych przez niezależną firmę analityczną Vanson Bourne na zlecenie Citrix Systems, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dla dynamicznie rozwijającego się mobilnego stylu pracy będzie stanowiło podstawowy wyznacznik dla znaczącego wzrostu popytu wirtualizacji desktopów w ciągu najbliższych dwóch lat.


"Wirtualizacja desktopów zapewnia scentralizowaną kontrolę oraz zarządzanie desktopami, aplikacjami i danymi dostarczanymi do dowolnego urządzenia końcowego. Oferuje też precyzyjną, opartą na polisach kontrolę dostępu i wspierając spełnienie wymagań prawnych. Umożliwia nadzór nad informacjami na poziomie infrastruktury, usprawniając zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji i zgodności z przepisami" - powiedział Kurt Roemer, główny strateg ds. bezpieczeństwa w Citrix.

55 procent badanych firm planuje do 2013 roku wdrożyć wirtualizację desktopów po raz pierwszy w swojej organizacji, z czego 86 procent podaje kwestie bezpieczeństwa, jako podstawowy powód takiej decyzji. Głównymi czynnikami powodującymi taki wzrost mają być:
   • bezpieczniejszy dostęp do urządzeń mobilnych użytkowników,
   • zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji i danych,
   • zwiększenie elastyczności biznesowej w odniesieniu do pracowników mobilnych,
   • uproszczenie zarządzania ryzykiem.

Innymi istotnymi korzyściami wymienianymi przez osoby decyzyjne są szybkie zapewnianie i blokowanie dostępu do desktopów (60 procent), natychmiastowa izolacja zagrożonych aplikacji (54 procent) oraz możliwość zdalnego kasowania danych z urządzeń mobilnch (32 procent).

86 procent osób podejmujących decyzje IT uważa również, że wirtualizacja desktopów stanowi strategiczne podejście do bezpieczeństwa informacji, bez względu na to, czy sami planują wykorzystywać wirtualizację desktopów w swojej organizacji, czy też nie.

Spośród tych osób podejmujących decyzje IT, które wdrożą wirtualizację desktopów do końca 2013 r., 95 procent uważa, że bardzo skutecznie chroni ona informacje, a jednocześnie zapewnia pracownikom szybki i efektywny dostęp do potrzebnych informacji. 97 procent jednocześnie oczekuje, że wirtualizacja desktopów pomoże ich organizacjom reagować na nowe i pojawaiające się się zagrożenia bezpieczeństwa.

Korzyści na poziomie urządzenia
74 procent osób podejmujących decyzje IT postrzega wirtualizację desktopów jako sposób na natychmiastowe aktualizowanie całego inwentarza komputerów PC i innych urządzeń. 66 procent respondentów uważa bezpieczne dostarczanie aplikacji i danych za kluczowy mechanizm bezpieczeństwa, który zadecydował o wdrożeniu wirtualizacji desktopów. Istotnym czynnikiem są również wymagania prawne - dla 61 procent badanych istotna jest możliwość zarządzania dostępem, natomiast 53 procent uważa monitorowanie, rejestrowanie i raportowanie aktywności za ważne funkcje oferowane przez wirtualizację desktopów.

Korzyści na poziomie infrastruktury

91 procent osób podejmujących decyzję IT, które wdrażają wirtualizację desktopów, twierdzi, że pomaga ona skutecznie spełniać wymagania prawne. 89 procent uważa też, że tego rodzaju rozwiązania chronią przed ujawnieniem danych prywatnych i utratą informacji.

"Ponieważ wirtualizacja desktopów dojrzała i jest wdrażana przez organizacje na całym świecie, coraz bardziej wzrasta uznanie dla korzyści z zakresu bezpieczeństwa jakich dostarcza" - dodał Kurt Roemer "Wirtualizacja desktopów jest obecnie uważana za strategiczną inwestycję, która stanowi podstawowy element infrastruktury IT przedsiębiorstw"

Scentralizowane, szczegółowe zarządzanie oparte na polisach bezpieczeństwa pozwala działom IT aktywnie dążyć do zapewnienia zgodności z przepisami poprzez opracowanie strategii bezpieczeństwa informacji odpowiedniej dla branży, potrzeb biznesowych i profilu ryzyka.

Informacje na temat badania

Firma Vanson Bourn przeprowadziła badania do raportu Citrix Security Index zostały przeprowadzone przez niezależną firmę Vanson Bourne w październiku 2011 r. wśród 1100 specjalistów IT z jedenastu państw. W sondażu wzięło udział po 100 specjalistów IT z każdego kraju: Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Trzy czwarte respondentów pracowało w firmach zatrudniających 1000 lub więcej osób, a jedna czwarta - w firmach zatrudniających od 500 do 999 osób.

 

Źródło: Citrix
Skomentuj na forum