Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Braki w infrastrukturze tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii

 

Ja wynika z badania - European Disaster Recovery Survey 2011: Data Today Gone Tomorrow: How Well Companies Are Poised For IT Recovery - przeprowadzonego przez firmę analityczną Vanson Bourne, w trzech czwartych europejskich przedsiębiorstw odtwarzanie po awarii może się nie powieść.


Badanie, przeprowadzone na zlecenie EMC, oceniające predyspozycje przedsiębiorstw do skutecznego działania w obliczu utraty danych i przestojów systemów potwierdza, że 74% europejskich przedsiębiorstw nie ma pewności co do pełnego przywrócenia sprawności systemu lub odtworzenia danych po awarii, a ponad połowa przedsiębiorstw (54%) utraciła dane lub doświadczyła przestoju systemów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z badania wynika, że przedsiębiorstwa muszą położyć większy nacisk na tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii, aby zapewnić ciągłość procesów biznesowych w obliczu klęski żywiołowej lub bardziej rutynowych awarii informatycznych, występujących na co dzień.

Awarie się zdarzają: przestoje częściej wynikają z problemów informatycznych niż klęsk żywiołowych
Wyniki badania dowodzą, że problemy nie wynikają z wydarzeń nadzwyczajnych. Trzy najczęstsze przyczyny utraty danych i przestojów systemów to:
1. Awaria sprzętu: 61%
2. Awaria źródła zasilania: 42%
3. Awaria oprogramowania: 35%

Dla porównania jedynie 7% przypadków awarii systemów lub utraty danych wyniknęło z klęsk żywiołowych, a 8% z powodu sabotażu pracowniczego. Niezależnie od przyczyn, w reakcji na zaistniały incydent 44% organizacji zweryfikowało i zmodernizowało wdrożone procedury tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po awarii. Ponadto 27% przedsiębiorstw zwiększyło wydatki na infrastrukturę obsługującą te procesy po wystąpieniu awarii.

Wpływ ekonomiczny: przychody utracone w wyniku przestojów systemów informatycznych

Wyniki badania dowodzą, że przestój systemów informatycznych ma wymierne konsekwencje biznesowe. Do najczęściej wymienianych należą:
1. Spadek wydajności pracowników: 43%
2. Spadek przychodów: 29%
3. Opóźnienia w rozwoju produktów: 27%

Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu straciły przeciętnie dwa dni robocze w wyniku awarii systemów informatycznych. Dla firmy zatrudniającej około 2000 pracowników oznacza to stratę 28 391 osobogodzin.

Na terenie Europy 49% przedsiębiorstw jest zobligowanych do opracowania planu odtwarzania danych po awarii  procedurami ubezpieczeniowymi lub wymogami obowiązujących przepisów prawa. Jednak po wdrożeniu odpowiedniego podejścia do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych przedsiębiorstwa mogą uzyskać u ubezpieczycieli atrakcyjne zniżki. Niewiele ponad jednej czwartej przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu, firmy ubezpieczeniowe zaoferowały zniżki składek ubezpieczeniowych - ze względu na wdrożoną strategię tworzenia kopii zapasowych/odtwarzania danych po awarii systemów informatycznych.