Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Raport: Cisco Global Cloud Index 2010 - 2015

 

Przetwarzanie w chmurze obliczeniowej (cloud computing) jest najszybciej rosnącym segmentem ruchu związanego z centrami przetwarzania danych. Wzrośnie on 4-krotnie z 33% CAGR i osiągnie 4,8 zetabajta rocznie w 2015 r. Szacuje się, że poziom przetwarzania w chmurze stanowiącego obecnie 11% ogólnego ruchu związanego z centrami przetwarzania danych wzrośnie do 2015 r. do ponad 33%. Przetwarzanie w chmurze to podstawowy warunek dla rozwoju technologii informatycznych i dostarczania użytkownikom materiałów wideo i treści w różnej formie.


Jeden zetabajt jest równoważny sekstylionowi bajtów lub trylionowi gigabajtów. 1,6 zetabajta jest równoważne na przykład około:
- 22 trylionom godzin strumieniowej transmisji muzyki
- 5 trylionom godzin konferencji biznesowych z użyciem kamer internetowych
- 1,6 tryliona godzin strumieniowej transmisji wideo (HD)

Zdecydowana większość ruchu związanego z centrami przetwarzania danych i przetwarzaniem w chmurze nie jest generowana przez końcowych użytkowników lecz przez same centra i chmurę. Dzieje się tak w związku z szeregiem aktywności w obrębie centrów i chmury, których końcowi użytkownicy nie są nawet świadomi, takich jak np. tworzenie kopii zapasowych czy replikacja. Do roku 2015 75% ruchu generowanego przez centra przetwarzania danych pozostanie obsługiwane w obrębie samych centrów, ponieważ procesy robocze podlegają migracji między różnymi maszynami wirtualnymi,  wykonywane są także zadania w tle. 17% całkowitego ruchu wysyłanych jest z centrów przetwarzania danych do końcowego użytkownika, podczas gdy dodatkowe 7% ruchu generowane jest w ramach komunikacji między centrami przetwarzania danych także w związku z takimi działaniami, jak cloud-bursting, replikacja i aktualizacja danych.

"Prognoza Cisco Global Cloud Index prezentuje obraz wzrostu natężenia ruchu oraz aktualnych trendów, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą podejmować długoterminowe decyzje o znaczeniu strategicznym. Także dla Polski przetwarzanie danych w chmurze z biegiem czasu staje się coraz ważniejsze. Zarówno firmy z sektora prywatnego jak i publicznego poważnie zastanawiają się nad tym, jak przetwarzanie w chmurze może zmienić sposób w jaki korzystają one z usług i aplikacji IT. Patrząc na konkretne dane dotyczące gotowości Polski do zastosowania rozwiązań cloud computing, czyli na przeciętne pobierania, wysyłania plików oraz opóźnienia w transmisji danych można powiedzieć, że jesteśmy gotowi na zastosowanie średniozaawansowanych aplikacji zbudowanych w oparciu o przetwarzanie w chmurze, gdyż wciąż jeszcze pewien problem stanowią właśnie opóźnienia w transmisji danych" - powiedział Grzegorz Dobrowolski, dyrektor techniczny w firmie Cisco.

Przetwarzanie danych w chmurze będzie stanowić 1/3 całkowitego ruchu związanego z centrami przetwarzania danych
• Globalnie przetwarzanie danych w chmurze wzrośnie z poziomu zaledwie 11% całkowitego ruchu związanego z centrami przetwarzania danych w 2010 r. (11eksabajtów miesięcznie i 130 eksabajtów rocznie) i wyniesie w 2015 r. ponad 1/3 całkowitego ruchu związanego z centrami przetwarzania danych, co stanowić będzie ok. 34% (137 eksabajtów miesięcznie i 1,6 zetabajta rocznie).
• Wyższy poziom wirtualizacji i  korzyści z ekonomii skali stanowić będą kluczowe czynniki wspomagające transformację przetwarzania w chmurze.