Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Od technologii SBC do dzisiaj. Jak rozwijało się oprogramowanie do wirtualizacji aplikacjiJak można przeczytać w artykule Historia wirtualizacji jej początki sięgają lat 50 XX wieku. A jak wyglądało to w przypadku wirtualizacji aplikacji, dziedzinie stosunkowo młodej? Artykuł ten przedstawia nie tyle sam rozwój technologii związanych z wirtualizacją aplikacji, a metamorfozę znanych dzisiaj rozwiązań pozwalających na wirtualizację aplikacji. Przedstawienie rozwoju mało znanych rozwiązań o ograniczonej funkcjonalności po ich wygląd/funkcjonalność w dniu dzisiejszym.


Z obecnie dostępnych rozwiązań do wirtualizacji aplikacji na uwagę zasługują:

     • Microsoft Application Virtualization (App-V)
     • Symantec Workspace Streaming
     • Endevadors Jukebox Application
     • Citrix XenApp
     • Vmware ThinnApp
     • Novell ZenWorks Application Virtualization
     • InstallFree Bridge/Mini Bridge
     • Spoon Studio

Jak widać rozwiązań jest dość dużo, każdy ze znaczących graczy na rynku wirtualizacji, chcąc zachować konkurencyjność wprowadził do swej oferty rozwiązania do wirtualizacji aplikacji.     W artykule tym skupię się w głównej mierze na rozwiązaniach firmy Citrix, Microsoft, Symantec oraz Endevadors. Dlaczego w ogóle zaczęto zastanawiać się nad wdrożeniem takich rozwiązań? Najistotniejszą przyczyną była chęć automatyzacji procesu instalacji aplikacji na stacjach roboczych, a w konsekwencji wyeliminowanie konieczności podchodzenia do każdej stacji z osobna w celu instalacji oprogramowania.

Każdy z wymienionych producentów, pierwsze kroki w kierunku rozwoju rozwiązań do wirtualizacji aplikacji postawił w ostatnich latach XX wieku. Wtedy to obecne na rynku oprogramowanie do wirtualizacji rozwijane było pod szyldami zupełnie innych firm i z biegiem lat, zostało wykupione przez Microsoft i konkurentów. W miejscu tym należy zaznaczyć, iż jako jedyna firma Citrix opracowała własne rozwiązanie, które było zalążkiem dzisiejszego XenApp.

1. Endeavors Technologies - Application Jukebox
Firma powstała w roku 1996, od początku swojej działalności zajmowała się zagadnieniami związanymi z dystrybucją i przesyłaniem oprogramowania do klienta końcowego. Dzisiejszy produkt Application Jukebox to połączenie dwóch rozwiązań AppExpress i StreamFlow.

 


Pierwsze z nich to owoc współpracy firmy Endeavors oraz Tadpole (Tadpole wykupiło Endeavors w 2000 roku). AppExpress wirtualizowało aplikacje w taki sposób, aby mogły one być w pełni interaktywne i zintegrowane z systemem. Użytkownik końcowy miał wrażenie, że aplikacja zainstalowana jest w sposób lokalny. Aplikacja zwirtualizowana za pomocą tego rozwiązania wchodziła w interakcje ze wszystkimi lokalnymi, czy sieciowymi zasobami oraz innymi aplikacjami niezależnie od tego czy były one zwirtualizowane, czy nie. Głównym problemem, który nie został rozwiązany przez tego typu rozwiązanie z możliwością interakcji były konflikty między aplikacjami.

Drugie rozwiązanie - StreamFlow - nabyte przez Tadpole Technology wraz z firmą Stream Theory, prezentowało całkiem odmienne podejście do wirtualizacji. StreamFlow przeznaczony był do przesyłania i wirtualizacji gier uruchamianych w odizolowanym środowisku - co zapobiegało konfliktom. Główną wadą tego podejścia był stopień interakcji jaki aplikacja posiadała z systemem operacyjnym, czy innymi aplikacjami. Z racji, iż oprogramowanie zwirtualizowane dzięki StreamFlow było odizolowane od systemu operacyjnego.

Tak jak już zostało wspomniane to właśnie połączenie tych dwóch odmiennych podejść do wirtualizacji prezentowanych przez te programy, przyczyniło się do powstania Jukebox, którego pierwsza wersja - Application Jukebox ukazała się na rynku w 2008 roku. Obecnie Jukebox Application udostępniane jest w trzech wersjach Lite, Enterprise, SaaS.