Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware Horizon App Manager

VMwareFirma VMware, dostawca rozwiązań do wirtualizacji i elementów infrastruktury cloud computing, wprowadziła na rynek otwartą, ukierunkowaną na użytkownika usługę zarządzania VMware Horizon App Manager, zapewniającą dostęp do aplikacji udostępnianych w chmurze.


Usługa VMware Horizon App Manager stanowi pierwszy element opracowanej przez firmę strategii „Projekt Horizon” zaprezentowanej wstępnie na konferencji VMworld 2010. Przyszłe wersje platformy VMware Horizon będą pośredniczyć w dostępie użytkowników do różnych typów aplikacji, wirtualnych komputerów z systemem Windows oraz źródeł danych, zapewniając jednocześnie wymagany przez firmy poziom bezpieczeństwa. Platforma zapewnia użytkownikom bezproblemowy dostęp do zasobów niezbędnych do wykonywania pracy, udostępnianych w chmurze prywatnej lub publicznej, z poziomu dowolnego urządzenia wybranego przez użytkownika.

"W czasach rosnącej popularności rozwiązań mobilnych i przetwarzania w chmurze, konieczne jest zapewnianie dostępu z dowolnego miejsca i z poziomu dowolnego urządzenia do aplikacji udostępnianych w granicach działania zapory lub poza nimi. Stawia to nowe wyzwania przed tradycyjnym modelem zabezpieczania i zarządzania w firmach. Usługa VMware Horizon App Manager jest w stanie sprostać tym wyzwaniom poprzez całkowitą zmianę sposobu zarządzania tożsamością użytkowników i aplikacjami, poprzez oferowanie  ich jako usługi udostępnianej w chmurze i umożliwienie zarówno działowi informatyki, jak i użytkownikom  łatwego z nich korzystania" - powiedział Brian Byun, wiceprezes i dyrektor działu aplikacji udostępnianych w chmurze w firmie VMware.

Usługa VMware Horizon App Manager
Trzon usługi VMware Horizon App Manager stanowi komponent centralny oferujący zarządzanie tożsamością jako usługę, który bezpiecznie rozszerza zarządzanie tożsamością użytkowników w Microsoft Active Directory lub innych usługach katalogowych, na udostępniane w chmurze publicznej aplikacje  różnych producentów, takich jak Box.net, BroadVision, Google, Salesforce.com, WebEx i Workday. Pozwala to radykalnie uprościć zarządzanie wieloma prawami dostępu, co stało się koniecznością z uwagi na wzrost liczby aplikacji udostępnianych chmurze, z których korzystają typowe przedsiębiorstwa. Uproszczenie to zapewni korzyści zarówno działowi informatyki, jak i użytkownikom, w wyniku połączenia oddzielnych mechanizmów zarządzania tożsamością w jeden zintegrowany, korporacyjny system zarządzania tożsamością, który może zapewnić bezpieczny dostęp użytkowników do chmur prywatnych i publicznych. Ponadto usługa VMware Horizon App Manager oferuje otwartą, ukierunkowaną na użytkownika platformę dostępu do aplikacji udostępnianych w chmurze z poziomu jednego portalu aplikacji dostępnego z szerokiej gamy urządzeń użytkowników.

Zapewnia to następujące korzyści:
• Użytkownicy uzyskują łatwy, wymagający tylko jednokrotnego logowania dostęp do swoich aplikacji udostępnianych w chmurze z poziomu portalu aplikacji. Portal Horizon oferuje spójny interfejs użytkownika, za pomocą którego użytkownik może uzyskać dostęp do swoich aplikacji używanych w pracy i osobistych, z poziomu szerokiej gamy urządzeń. Ponadto portal użytkownika zapewnia samoobsługowe udostępnianie aplikacji.
• Administratorom infrastruktury informatycznej usługa VMware Horizon App Manager oferuje prosty sposób kontroli uprawnień i dostępu do niemal wszystkich aplikacji udostępnianych w chmurze poprzez scentralizowany katalog aplikacji. Dział informatyki może kontrolować dostęp użytkowników
z wykorzystaniem zaawansowanego mechanizmu zarządzania regułami, który dostarcza w czasie rzeczywistym dane na temat wykorzystania aplikacji w celu zapewnienia lepszego wglądu operacyjnego i zarządzania licencjami.
• Usługa VMware Horizon App Manager rozszerza i  integruje istniejącą w przedsiębiorstwie infrastrukturę do zarządzania tożsamością i - w przeciwieństwie do innych rozwiązań - nie wymaga od przedsiębiorstwa czy też instytucji publicznej dodatkowych nakładów inwestycyjnych w złożony i kosztowny sprzęt.

Przyszłe wersje platformy VMware Horizon połączą zarządzanie istniejącymi aplikacjami pracującymi pod kontrolą systemu Windows z zarządzaniem aplikacjami opartymi na chmurze poprzez zastosowanie wirtualizacji aplikacji i technologii publikowania oferowanych przez firmy takie jak Citrix, Microsoft i VMware.

Wdrożenie nowego modelu przetwarzania zorientowanego na użytkownika stanowi podstawowy element opracowanej przez VMware wizji udostępniania infrastruktury informatycznej jako usługi - wizja ta zakłada przekształcenie działu informatyki w środowisko ukierunkowane bardziej na działalność biznesową, skoncentrowane na wynikach, takich jak wydajność operacyjna, samoobsługa, konkurencyjność i szybkie reagowanie. Oznacza to przejście działu informatyki z wykonywania usług informatycznych w kierunku optymalizacji wykonywania i korzystania z tych usług metodami zgodnymi z wymaganiami biznesowymi firmy. Powoduje to zmianę roli działu informatyki z centrum kosztów na centrum wartości strategicznych.

Usługa VMware Horizon App Manager jest obecnie dostępna dla wybranych klientów zainteresowanych wdrażaniem nowatorskich technologii z regionu Ameryki Północnej i Dalekiego Wschodu. Jest także testowana w innych regionach. Jej cena to 30 USD na użytkownika/na rok.

Źródło: VMware
Skomentuj na forum