Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Gartner: Chmura wśród 10 największych zagrożeń dla biznesu
Gartner: Chmura wśród 10 największych zagrożeń dla biznesu

Nieustający rozwój technologii przynosi nowe ryzyka dla prowadzenia działalności gospodarczej. Firma analityczna Gartner zdiagnozowała dziesięć obszarów, na które musi zwrócić uwagę każdy szybko rozwijający się biznes. Zaskakiwać może wysokie pierwsze miejsce dla chmury obliczeniowej. Eksper...

Czytaj więcej...

Chmura obliczeniowa wyprze tradycyjne centra danych
Chmura obliczeniowa wyprze tradycyjne centra danych

Wyniki najnowszego badania Cisco Global Cloud Index koncentrującego się wokół wirtualizacji centrów danych i chmury obliczeniowej wskazują, że do 2021 roku przesył danych związany z chmurą będzie wynosił 19,5 ZB (zettabajtów), a co ważne będzie stanowił 95 procent całkowitego ruchu w centrach danyc...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup v8 już dostępny!
Altaro VM Backup v8 już dostępny!

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. Nowy Altaro VM Backup 8.0 (Build 8.0.3) wprowadza funkcjonalność - WAN-Optimized Replication....

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Veeam umacnia pozycję lidera w obszarze zarządzania danymi w chmurze
Veeam umacnia pozycję lidera w obszarze zarządzania danymi w chmurze

Podczas konferencji Veeam Velocity 2019 odbywającej się w tym tygodniu w Orlando, Veeam Software podkreślając swoje mocne zaangażowanie w usprawnienie zarządzania danymi w chmurze, integracji chmury, przenoszeniu obciążeń między lokalizacjami i podniesieniu możliwości związanych z bezpieczeństwem zaprezentował Veeam Av...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2018 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2018 roku

Nikt nie ma wątpliwości, że IT można zaliczyć do najszybciej rozwijających się branż. Osoby wchodzące w świat IT zadają sobie pytanie jak zrobić ten pierwszy krok, a specjaliści mocno zakorzenieni w branży często myślą na kolejnym krokiem, na drodze do wymarzonego stanowiska. Dobrym sposobem na wprowadzenie zmian, jest...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fortinet FortiOS z ponad 300 innowacjami

FortinetFortinet, globalny dostawca rozwiązań do ochrony cyberprzestrzeni, wydał najnowszą wersję systemu operacyjnego FortiOS. Jej funkcjonalność jest odzwierciedleniem rozwoju architektury Security Fabric. Użytkownikom udostępniono ponad 300 innowacji, które umożliwiają ochronę sieci, punktów końcowych i zasobów w chmurze.

 

Nowe funkcje sieci SD-WAN
Nowa wersja FortiOS zapewnia stabilizację połączeń WAN z zastosowaniem mechanizmu Forward Error Correction. Pozwala to na zachowanie poprawnej komunikacji w niestabilnej sieci.

Dodatkowo FortiOS 6.2 umożliwia pomiar szerokości pasma WAN na żądanie, pozwala zarządzać złożonymi problemami z łącznością i wprowadza zagregowane współdzielenie pasma pomiędzy wieloma połączeniami. W ten sposób zwiększa wydajność i eliminuje problemy związane z opóźnieniami połączeń.

System zapewnia również szybkie rozpoznawanie aplikacji, których dane są przesyłane przez sieć. Przyspiesza to transfer ich pakietów, co - dzięki efektywnemu zwiększeniu ich wydajności - wpływa na poprawę komfortu pracy użytkowników.

Bezpieczeństwo środowisk wielochmurowych
Firewalle nowej generacji FortiGate dzięki FortiOS 6.2 mogą być zintegrowane z platformą Kubernetes, co zapewnia nowe możliwości ochrony kontenerów. Pozwalają klientom zabezpieczyć ruch przychodzący lub wychodzący z ich klastrów kontenerowych, poprzez zastosowanie definiowanych na zasadach logiki reguł polityki ochronnej, wykorzystujących etykiety i metadane z kontenerów i zasobów chmury.
Usługa chroniąca pocztę elektroniczną FortiMail może zostać zintegrowana z Office 365 Exchange Online, co pozwala użytkownikom tego rozwiązania na łatwe wykorzystanie modułu wykrywania zagrożeń obecnego w FortiGuard. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z interfejsem API O365 w trakcie procesu integracji nie jest potrzebna rekonfiguracja sieci ani przepływu poczty.

Z kolei w wirtualnym urządzeniu FortiGate-VM zastosowano nowy wirtualny procesor bezpieczeństwa (Virtual Security Processor Unit, vSPU), który umożliwia zwiększenie wydajności przetwarzania w chmurach prywatnych i publicznych, a przez to daje klientom możliwość korzystania z tej architektury do udostępniania wymagających aplikacji. FortiGate-VM jest pierwszym rozwiązaniem na rynku zgodnym m.in. z takimi technikami wirtualizacyjnymi jak AWS C5n Instance, Intel QAT czy Oracle Native Acceleration.

Otwarte ekosystemy
W otwartym ekosystemie, dostępnym w ramach zastosowanej w FortiOS 6.2 architektury Security Fabric, zintegrowano nowe funkcje ochronne i automatyzujące. Umożliwia to automatyczną ocenę zagrożeń i reakcję oraz zapewnienie zgodności z branżowymi standardami dzięki zaawansowanej analizie ryzyka.

Automatyzacja i orkiestracja
Dzięki narzędziom FortiManager i FortiAnalyzer w systemie FortiOS 6.2 znacznie rozszerzono możliwości automatyzacji, orkiestracji i reagowania na incydenty. Nowe funkcje zapewniają m.in. bezobsługowe wdrażanie rozwiązań FortiGate, FortiSwitch, FortiAP, bezpiecznych sieci SD-WAN i konektorów Fabric Connectors.

Zautomatyzowano także szereg procesów, a wśród nich funkcję skanowania historii wskaźników narażenia usług (Indicators of Compromise, IOC), zapewniono możliwość przedstawienia na linii czasu najważniejszych faktów związanych z incydentem oraz udostępniono pulpity dla firmowych centrów bezpieczeństwa (SOC) zawierające zbiorcze informacje ułatwiające wykrywanie zagrożeń i szybkie podejmowanie działań naprawczych. Integracja ze skryptami Webhooks, ServiceNow i wieloma innymi również prowadzi do szybkiego reagowania na incydenty.

Zabezpieczenia wykorzystujące sztuczną inteligencję
Analitycy z laboratorium FortiGuard opracowali system wykrywania i analizy zagrożeń. Jego sieć neuronowa, złożona z ponad 9 miliardów połączonych węzłów, nie tylko bardzo szybko wykrywa i kategoryzuje zagrożenia, ale także tworzy bazy zagrożeń wykorzystywane przez rozwiązania ochronne Fortinet: FortiGate NGFW, FortiWeb, FortiMail, FortiClient, FortiSandbox i FortiSIEM. Zautomatyzowana orkiestracja wykorzystuje dane z laboratoriów FortiGuard, baz danych firm trzecich, jak też zgromadzonych lokalnie z wykorzystaniem architektury Security Fabric. Wymusza również działania w odpowiedzi na wykorzystujące sztuczną inteligencję mechanizmy UEBA w FortiSIEM.

FortiOS 6.2 usprawnia współdziałanie w ramach architektury Security Fabric, która wykorzystuje również:
- FortiADC - kontroler dostarczania aplikacji
- FortiToken - narzędzie uwierzytelniania użytkowników i urządzeń
- FortiCASB-cloud - broker bezpieczeństwa dostępu do chmury publicznej
- FortiDDoS – ochrona przed atakami typu „odmowa dostępu” (DDoS)
- FortiNAC - kontrola dostępu do sieci
- VDOM - domena wirtualna

"Zaawansowane możliwości architektury Fortinet Security Fabric pomagają klientom zmniejszyć koszty funkcjonowania centrum danych. Zastosowanie mechanizmów automatyzacji i uczenia maszynowego pozwoliło rozszerzyć zakres kontroli i zautomatyzować najważniejsze funkcje ochronne oraz reakcje na zagrożenia przy zachowaniu niezbędnej prędkości transmisji danych" - mówi Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.

Źródło: Fortinet

Logowanie i rejestracja