Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup v8 już dostępny!
Altaro VM Backup v8 już dostępny!

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. Nowy Altaro VM Backup 8.0 (Build 8.0.3) wprowadza funkcjonalność - WAN-Optimized Replication....

Czytaj więcej...

Veeam umacnia pozycję lidera w obszarze zarządzania danymi w chmurze
Veeam umacnia pozycję lidera w obszarze zarządzania danymi w chmurze

Podczas konferencji Veeam Velocity 2019 odbywającej się w tym tygodniu w Orlando, Veeam Software podkreślając swoje mocne zaangażowanie w usprawnienie zarządzania danymi w chmurze, integracji chmury, przenoszeniu obciążeń między lokalizacjami i podniesieniu możliwości związanych z bezpieczeństwem zaprezentował Veeam Av...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2018 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2018 roku

Nikt nie ma wątpliwości, że IT można zaliczyć do najszybciej rozwijających się branż. Osoby wchodzące w świat IT zadają sobie pytanie jak zrobić ten pierwszy krok, a specjaliści mocno zakorzenieni w branży często myślą na kolejnym krokiem, na drodze do wymarzonego stanowiska. Dobrym sposobem na wprowadzenie zmian, jest...

Czytaj więcej...

Gartner: Chmura wśród 10 największych zagrożeń dla biznesu
Gartner: Chmura wśród 10 największych zagrożeń dla biznesu

Nieustający rozwój technologii przynosi nowe ryzyka dla prowadzenia działalności gospodarczej. Firma analityczna Gartner zdiagnozowała dziesięć obszarów, na które musi zwrócić uwagę każdy szybko rozwijający się biznes. Zaskakiwać może wysokie pierwsze miejsce dla chmury obliczeniowej. Eksper...

Czytaj więcej...

Chmura obliczeniowa wyprze tradycyjne centra danych
Chmura obliczeniowa wyprze tradycyjne centra danych

Wyniki najnowszego badania Cisco Global Cloud Index koncentrującego się wokół wirtualizacji centrów danych i chmury obliczeniowej wskazują, że do 2021 roku przesył danych związany z chmurą będzie wynosił 19,5 ZB (zettabajtów), a co ważne będzie stanowił 95 procent całkowitego ruchu w centrach danyc...

Czytaj więcej...

Aktualności

Capgemini: Firmy zwlekają z automatyzacją

IT specalistWedług nowego raportu Capgemini, firmy nie wykorzystują w pełni swoich możliwości automatyzacji koncentrując się na obniżaniu kosztów operacyjnych, a nie na celu strategicznym, którym jest długofalowy wzrost przychodów. Z nowego raportu Instytutu Badawczego Capgemini wynika, że tylko 16% organizacji międzynarodowych wdraża wielopłaszczyznowe rozwiązania automatyzacyjne.

Ponad 40% z nich wskazuje, że głównym celem ich inicjatyw automatyzacyjnych jest poprawa jakości procesów, podczas gdy tylko 23% firm ukierunkowanych jest na zwiększenie przychodów. W raporcie zwrócono również uwagę, że tylko 32% badanych organizacji koncentruje się na projektach tzw. „szybkich sukcesów”, czyli operacjach, które są łatwe do wdrożenia i przynoszą znaczne zyski w krótkim terminie.

Liderzy automatyzacji
Raport analizuje cechy wspólne dla organizacji, które przodują w automatyzacjach na dużą skalę, osiągając przy tym ponadprzeciętne zyski. Można zawrzeć je w następujących punktach:
- Jasno określona mapa procesu transformacji: 68% z badanych firm precyzyjnie ją określiło, a 67% stwierdziło, że posiada budżet niezbędny do przeprowadzenia tych działań.
- Silne zaangażowanie na najwyższym szczeblu zarządzania firmy: 85% respondentów stwierdziło, że automatyzacja jest strategicznym priorytetem dla ich organizacji, a 82% zapewniło, że zarząd uznał i docenił znaczenie tych działań.
- Nacisk na rozwój zasobów ludzkich i umiejętności: 88% badanych uważa, że automatyzacja jest dobrze przyjmowana przez pracowników, a 83% twierdzi, że automatyzacja tworzy nowe miejsca pracy w ich firmie.

"Aby rozpocząć projekt automatyzacji, konieczne jest wcześniejsze zdefiniowanie mapy procesu transformacji firmy oraz mapowanie kluczowych kompetencji pracowników. Aby przeprowadzić udaną transformację, pracownicy muszą czuć się pewnie w swoim środowisku pracy i partycypować w zmianach" - mówi Mirosław Bartecki, Chief Architect w Capgemini Business Services.

Status automatyzacji
W ramach raportu, zatytułowanego “Przekształcanie przyszłości: odblokowywanie niewykorzystanej wartości automatyki”, przeprowadzono wywiady z ponad 700 menedżerami firm, które eksperymentują lub wdrażają rozwiązania z zakresu automatyzacji oraz przeanalizowano ponad 110 przypadków zastosowań w 6 sektorach działalności.

Wyniki pokazują, że firmy motoryzacyjne przodują we wdrażaniu dużych projektów automatyzacji (25% badanych organizacji), wyprzedzając przemysł i handel detaliczny (15%). Pod względem dojrzałości dominują Stany Zjednoczone (26%), Francja (21%) oraz Niemcy (17%). Wyniki odnoszą się do firm, które wdrażają rozwiązania automatyzacyjne na dużą skalę, czyli projektów, które wykraczają poza fazę testów pilotażowych i są realizowane w dużym zakresie: na kilku liniach biznesowych lub obszarach geograficznych przedsiębiorstwa.

Wnioski z badania wskazują, że do 2022 r. firmy mogłyby zaoszczędzić do 471 mld dol. dzięki wprowadzeniu na szeroką skalę zautomatyzowanych rozwiązań, zwłaszcza w sektorach motoryzacyjnym (32 mld dol.), detalicznym (125 mld dol.), użyteczności publicznej (149 mld dol.) i przemysłowym (165 mld dol.). Dowiedziono też, iż ponad połowa firm, które korzystają z automatyzacji, zaimplementowała ją w swoich systemach informatycznych, a ponad jedna trzecia w sferze obsługi klienta.

Funkcje zaplecza biurowego generują najlepszy zwrot z inwestycji: 18% dla funkcji zakupów i łańcucha dostaw oraz 15% dla zasobów ludzkich. Wśród firm, które wdrożyły rozwiązania automatyzacyjne, 29% zrobiło to dla funkcji front-office, takich jak sprzedaż i marketing.

Szybkie sukcesy w kadrach i księgowości
Skupiając się na automatyzacji wdrożonej jako „szybkie sukcesy”, możemy uzyskać efektywne wdrożenie na dużą skalę ‒ raport analizuje przypadki zastosowania automatyzacji pod względem złożoności i korzyści, co pozwala zrozumieć, dlaczego wiele firm nie czerpie jeszcze znaczących zysków. Tylko jedna trzecia (32%) badanych organizacji wdraża „szybkie sukcesy” na dużą skalę, we wszystkich sektorach, w takich przypadkach jak uzgadnianie salda w księgowości, zaproszenie do składania ofert przetargowych, wsparcie w rekrutacji czy onboardingu pracowników, generowaniu leadów czy zwalczania nadużyć finansowych.

Tymczasem ponad jedna trzecia (36%) organizacji preferuje wdrażanie „indywidualnych projektów” w obszarach takich jak wprowadzanie danych lub automatyzacja składowania towarów. Niestety wąski zakres funkcji, wymuszony takim podejściem, uniemożliwia prowadzenie wdrożenia na dużą skalę, a potencjalne korzyści są ograniczone.

"Tylko 16% firm wdrożyło kilka procesów automatyzacji na dużą skalę. Jest to ogromny potencjał do osiągnięcia wzrostu wydajności, jak i tworzenia wartości dodanej. Powinniśmy wyciągnąć wnioski z udanych wdrożeń i wykorzystać niektóre z „szybkich sukcesów” jako inspirację dla projektów automatyzacji, które oferują szybki zwrot z inwestycji" - mówi Mirosław Bartecki, Chief Architect w Capgemini Business Services.

Strategia, nie taktyka
Automatyzacja musi być traktowana jako całościowy program transformacji strategicznej, a nie tylko jako seria wdrożeń taktycznych. Ta transformacja musi być również procesem skorelowanym z rozmową zachęcającą współpracowników do proponowania projektów automatyzacji.

Dobrym przykładem może być stosowana w wielu firmach metoda Lean Six Sigma, która bazuje na wysiłku i inicjatywach całego zespołu w celu osiągnięcia lepszej wydajności i efektywności. Jeśli wszystkie prerogatywy transformacji strategicznej zostaną spełnione, a zespół zarządzający jest zaangażowany w projekt, automatyzacja może być potężnym, tworzącym wartość dodaną czynnikiem napędzającym dla organizacji.

"Liderzy organizacji potrzebują odważnej wizji i jasnej mapy procesu transformacji, aby nadać rozmach zmianom i zaangażować w nie swoją organizację. Automatyzacja zapewnia technologiczne rozwiązanie problemów związanych z transformacją biznesową, dlatego też kadra zarządzająca wyższego szczebla i kierownictwo IT muszą aktywnie współpracować już od pierwszego dnia realizacji projektu" - stwierdził Mirosław Bartecki, Chief Architect w Capgemini Business Services.

Chatbot podpowie prezent, albo umówi wizytę
Automatyzacja sprzedaży to potężne narzędzie, które nie zostało jeszcze w pełni wykorzystane. Według raportu, korzysta z niego kilka organizacji, które doceniły połączenie automatyzacji i sztucznej inteligencji w celu poprawy sprzedaży. Harley-Davidson odnotował w ubiegłym roku wzrost sprzedaży o 2930%. Innym przykładem jest L'Oréal z oprogramowaniem do rozpoznawania mowy i chatbotami, które zautomatyzowały biuro oraz obsługę klienta w Kanadzie. Gigant kosmetyczny wykorzystał Facebook Messengera, na której zintegrował usługę doradztwa w zakresie prezentów, wykorzystując sztuczną inteligencję. Chatbot zadaje użytkownikom pytania dotyczące ich przyjaciół, a następnie sugeruje produkty kosmetyczne, dostosowane do ich upodobań. Na naszym rodzimym rynku, na przykład w sektorze usług kosmetycznych lub zdrowia, możemy coraz częściej spotkać rozwiązania automatyzacji oparte na botach głosowych. Voice boty, czyli głosowi asystenci, bez wsparcia człowieka mogą przeprowadzić klienta przez cały proces umówienia terminu na konkretną wizytę czy usługę, oczywiście w ojczystym języku.

Metodologia badań
Badanie zostało przeprowadzone z udziałem 705 członków kadry zarządzającej z firm o przychodach przekraczających 500 mln dol. w roku finansowym 2017, którzy obecnie testują lub wdrażają technologie automatyzacji w kilku sektorach i krajach. 40% tych organizacji osiąga obroty przekraczające 10 mld dol.. Badanie przeprowadzono w lipcu 2018 r. na poziomie międzynarodowym.

Źródło: Capgemini​

Logowanie i rejestracja