Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy VMware przejmie Dell'a?
Czy VMware przejmie Dell'a?

Tytuł niniejszego wpisu nie jest spóźnionym żartem primaaprilisowym lecz wynika z niedawno zaprezentowanej przez Michaela Della wizji dotyczącej odwróconej fuzji (downstream merger). Według niepotwierdzonych informacji upublicznionych przez CNBC, Dell Technologies - największa na świecie firma technologic...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Gartner: Chmura wśród 10 największych zagrożeń dla biznesu
Gartner: Chmura wśród 10 największych zagrożeń dla biznesu

Nieustający rozwój technologii przynosi nowe ryzyka dla prowadzenia działalności gospodarczej. Firma analityczna Gartner zdiagnozowała dziesięć obszarów, na które musi zwrócić uwagę każdy szybko rozwijający się biznes. Zaskakiwać może wysokie pierwsze miejsce dla chmury obliczeniowej. Eksper...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Analityka czyni biznes bardziej innowacyjnym

data analyticsPrawie ¾ organizacji (72%) twierdzi, że analityka jest dla nich źródłem cennych informacji. Natomiast 60% wskazuje, że narzędzia analityczne uczyniły je bardziej innowacyjnymi. Te dane wydają się być sprzeczne z tym, iż tylko cztery na dziesięć organizacji (39%) odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy analityka stanowi kluczowy element ich strategii biznesowej.

Jedna trzecia respondentów wskazała, że służy ona jedynie do tworzenia planów na najbliższy czas. Pomimo oczywistych zalet wynikających z wykorzystania analityki (aż 65% uczestników badania jest w stanie to określić), większość firm nie wykorzystuje pełnego potencjału posiadanych zasobów.

Analityka zmienia sposób prowadzenia biznesu
Wraz ze wzrostem zainteresowania technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (AI) i Internet rzeczy (IoT), coraz więcej firm za priorytet postawiło błyskawiczną analizę danych. Badanie Here and Now: The need for an analytics platform przeprowadzono wśród ekspertów ds. analityki oraz specjalistów IT z całego świata reprezentujących różne branże. Na podstawie zebranych wyników jednoznacznie stwierdzono, że analityka zmienia sposób, w jaki firmy prowadzą biznes. Wpływa to nie tylko na codzienne działania, ale także napędza innowację - 27% uczestników badania stwierdziło, że analityka pomogła w procesie wdrożenia nowych modeli biznesowych.

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z implementacji platform analitycznych uczestnicy badania wskazali:
• krótszy czas przygotowania danych (46%),
• podejmowanie trafnych decyzji biznesowych (42%),
• szybszy wgląd w dane (41%).

Wyniki badania wskazują, że przedstawiciele biznesu chcą wykorzystywać analitykę do zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności - twierdzi Adrian Jones, dyrektor SAS Global Technology Practice. Większość respondentów ma świadomość, że analityka przynosi korzyści ich organizacji, szczególnie w kontekście możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. Jednak liczba podmiotów, w których rozwiązania analityczne obejmują swoim działaniem całą organizację, mogłaby być znacznie większa.

Problemem biznesu jest brak odpowiednich umiejętności oraz niedobór ekspertów od analityki, co pozwoliłoby na wykorzystanie w pełni potencjału danych. Wiele organizacji ma problemy z koordynacją działania wielu systemów i procesów analitycznych.

Opinie uczestników badania SAS na temat korzyści wynikających z wdrożenia platform analitycznych w ich organizacjach były bardzo zróżnicowane. Najczęściej wskazywali oni możliwość „wydobycia wartości z danych” (61% odpowiedzi). Wśród odpowiedzi pojawiały się również: lepsze zarządzanie informacjami, tworzenie modeli predykcyjnych oraz możliwość wykorzystania rozwiązań open source.

59% badanych zwraca uwagę na możliwość integracji bądź też centralizacji ekosystemu danych, które zapewniają platformy analityczne, podczas gdy 43% docenia funkcjonalności związane z modelowaniem i tworzeniem algorytmów na potrzeby projektów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Kompleksowe platformy analityczne powoli wkraczają do biznesu
Jak wynika z badania SAS, firmy zdają sobie sprawę z tego, że analityka wspiera rozwój ich biznesu, ale nie rozumieją, jakie korzyści wynikają z implementacji kompleksowych platform analitycznych obejmujących swoim działaniem całą organizację oraz pełen cykl analityczny. To by wyjaśniało dlaczego jedynie niewielki odsetek przedsiębiorstw korzysta z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Z badania SAS Enterprise AI Promise Study wynika, że tylko 24% respondentów jest przekonana, że posiada odpowiednią infrastrukturę na potrzeby projektów sztucznej inteligencji. Ponadto, aż 53% badanych wskazało, że potrzebuje aktualizacji, dostosowania lub wręcz wdrożenia od podstaw rozwiązań dla inicjatyw AI.

Zespoły IT obawiają się ogromu danych
Pomimo szerokiej gamy zastosowań analityki, poziom zaufania wobec końcowych wyników jest wysoki i wynosi średnio 70%. Respondenci, którzy udzielili tej odpowiedzi stwierdzili, że mogą wydobyć wartościowe dane biznesowe dzięki analityce. Organizacje inwestujące w kompetencje data science osiągają lepsze wyniki w zakresie zwrotu z inwestycji w projekty analityczne. Zaufanie względem otrzymanych wyników wzrasta do 72% w przypadku analityków i spada do 65% dla standardowych zespołów IT.

Przedstawiciele zespołów analitycznych są w dużej mierze przekonani, że będą w stanie stawić czoła zadaniom związanym z analizą rosnących zbiorów danych, takiej odpowiedzi udzieliło 66% respondentów. Tymczasem reprezentanci standardowych zespołów IT są bardziej sceptyczni w tym zakresie (jedynie 59% odpowiedzi).

Gdy rozmawiamy z liderami biznesu, którzy wdrażają strategie w obszarze rozwoju projektów analitycznych i sztucznej inteligencji, często spotykamy się z opinią, że wyzwaniem jest brak odpowiedniej technologii oraz specjalistów z zakresu data science - stwierdził Randy Guard, Executive Vice President i Chief Marketing Officer w SAS. Dlatego współczesne przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowych platform analitycznych, które umożliwiają realizację pełnego cyklu analitycznego w celu przetworzenia danych w decyzje. Są one najskuteczniejszym narzędziem zapewnianiającym dziś sukces rynkowy.

Raport Here and Now: The need for an analytics platform prezentuje wyniki badania, które składało się z dwóch faz. Pierwsza z nich polegała na pogłębionych wywiadach z przedstawicielami 132 firm i instytucji publicznych z regionu EMEA. Wśród uczestników badania znaleźli się użytkownicy platform analitycznych, decydenci z obszaru IT, szefowie zespołów analitycznych i specjaliści z zakresu data science. Kolejnym etapem były ankiety internetowe przeprowadzone wśród grupy 477 respondentów.

Źródło: SAS Institute