Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie Red Hat OpenStack 2018: na szczycie listy kontenery

Container openstackDwa lata temu Red Hat przeprowadził ankietę wśród swoich klientów, w której zadał pytanie o sposób wykorzystania OpenStack w środowiskach produkcyjnych. Celem było zebranie najważniejszych obserwacji, oczekiwań i korzyści związanych z wdrożeniem Red Hat OpenStack Platform. Ponieważ w 2018 roku przypada piąta rocznica istnienia Red Hat OpenStack Platform, firma ponownie zwróciła się do swoich klientów, aby porównać ich doświadczenia i oczekiwania w stosunku do OpenStack.

Z tegorocznego sondażu wynika, że:
• organizacje niezmiennie doceniają solidne wsparcie techniczne w ramach rozwiązania OpenStack;
• największymi zaletami infrastruktury chmurowej opartej na OpenStack pozostaje szybsze dostarczanie usług IT i skalowalnej infrastruktury;
• OpenStack zapewnia infrastrukturę do wdrażania aplikacji, zwłaszcza w kontenerach;
• OpenStack nie służy wyłącznie do wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV).

Rosnące użycie kontenerów w OpenStack

Współczesne firmy potrzebują infrastruktury chmurowej, która umożliwiłaby alokację zasobów szybko, efektywnie i na dużą skalę. Wiele spośród tych organizacji chce też łatwiej budować i wdrażać natywne aplikacje chmurowe. Obie te potrzeby mogą spełnić kontenery linuksowe działające na platformie OpenStack. W najnowszej ankiecie 68 proc. respondentów wskazało, że wdrożyło lub planuje wdrożyć kontenery w swoich środowiskach OpenStack. Jest to 19-procentowy wzrost w porównaniu z 2016 rokiem, w którym 57 proc. używało lub planowało używać kontenerów w OpenStack.

Obciążenia robocze klientów działające w OpenStack

Jeśli chodzi o typy obciążeń roboczych, które klienci wykonują lub planują wykonywać w swoich środowiskach OpenStack, respondenci wskazywali kombinację istniejących, tradycyjnych procesów oraz nowych obciążeń roboczych stworzonych specjalnie pod kątem środowisk chmurowych (63 proc.). Oznacza to znaczny wzrost w porównaniu z 2016 r., kiedy tylko ok. 50 proc. respondentów optowało za kombinacją hybrydową.

Co do konkretnych obciążeń roboczych, respondenci używają OpenStack do wielu różnych zastosowań. Pięć najczęstszych wskazań to:

• usługi infrastrukturalne, takie jak chmura publiczna i prywatna (66 proc.);
• tworzenie oprogramowania, testowanie, kontrola jakości i ciągła integracja (55 proc.);
• wirtualizacja funkcji sieciowych (39 proc.);
• usług internetowe i e-handel (36 proc.);
• bazy danych (36 proc.).

Główne obserwacje i zalety wdrożenia
Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2016 roku przy kupowaniu komercyjnych rozwiązań OpenStack wsparcie ma duże znaczenie. Ponad 70 proc. badanych organizacji zgodziło się, że pomoc techniczna oraz dokumentacja poziomu produkcyjnego to kluczowe kryterium wyboru dostawcy OpenStack. Ponadto dużą rolę w procesie decyzyjnym odgrywały elastyczność rozwiązania i możliwość przenoszenia obciążeń roboczych (45 proc.), a także uproszczony proces instalacji i aktualizacji (67 proc.).

Kiedy przedsiębiorstwo wybierze już dostawcę OpenStack, oczekuje krótszego czasu dostarczania nowych funkcji, elastyczności, skalowalności i redukcji kosztów. Niemal 70 proc. respondentów wskazało, że szybsze dostarczanie nowych usług IT w celu spełniania potrzeb biznesowych to najważniejsza przewidywana korzyść, a wielu (62 proc.) doświadcza lub oczekuje większej elastyczności i skalowalności infrastruktury. Nieco ponad połowa respondentów (54 proc.) liczy również na zmniejszenie ogólnych kosztów operacyjnych związanych z IT.

Źródło: Red Hat