Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Porozumienie Hewlett-Packard i Microsoft

HPFirmy HP i Microsoft poinformowały o trzyletnim porozumieniu dotyczącym zainwestowania 250 milionów dolarów w celu znacznego uproszczenia środowisk technologicznych. Największa na świecie firma technologiczna i lider wśród dostawców oprogramowania rozwija koncepcję cloud computing za pomocą nowatorskiego, zintegrowanego pakietu technologii.

Firmy planują zaoferować nowe rozwiązania, które:
- zbudowane są w oparciu o model Infrastructure-to-Application (kompleksowej integracji środowiska) następnej generacji,
- zapewnią rozwój cloud computing (przetwarzania w chmurze obliczeniowej) poprzez szybsze wdrażanie aplikacji,
- uproszczą zarządzanie oraz automatyzację procesów realizowanych ręcznie, w celu obniżenia kosztów infrastruktury informatycznej.

 

Wczorajsza wypowiedź Prezesa i dyrektora generalnego HP - Mark'a Hurd'a:

 

 

Wypowiedź Steve'a Ballmer'a, Dyrektora generalnego Microsoft Corp:

W ramach współpracy powstanie najbardziej kompleksowy i najściślej zintegrowany pakiet technologii w branży - od infrastruktury do aplikacji. Ma to na celu znaczne usprawnienie opracowywania i implementacji środowisk informatycznych oraz zarządzania nimi.

Na podstawie podpisanego zobowiązania firmy HP i Microsoft wspólnie opracują ścieżkę rozwoju maszyn do zarządzania danymi, konwergentnych, fabrycznie skonfigurowanych aplikacji, kompleksowych rozwiązań w zakresie wirtualizacji oraz zintegrowanych narzędzi do zarządzania. Te innowacyjne rozwiązania informatyczne będą dostępne w ramach najbardziej rozbudowanej sieci sprzedaży bezpośredniej i poprzez kanał partnerski.

Korzyści wynikające z wprowadzenia zintegrowanego pakietu technologii:
- Większa wydajność biznesowa dzięki rozwiązaniom reagującym na zmieniające się wymagania biznesowe, poprzez płynną skalowalność serwerów, pamięci masowych, sieci i aplikacji do wysoce zautomatyzowanego środowiska ze zdolnością do samozarządzania.
- Usprawnienie operacji poprzez zintegrowane narzędzia do wirtualizacji i zarządzania, gwarantujące zgodność operacyjną
i umożliwiające automatyczne udostępnianie środowisk technologicznych, zarządzanie nimi oraz ich bieżące, samodzielne dostosowywanie do potrzeb. Dzięki integracji oprogramowania HP Insight, HP Business Technology Optimization i Microsoft System Center z rozwiązaniem Microsoft Hyper-V Server, klienci korporacyjni mogą korzystać z ujednoliconego rozwiązania do zarządzania, które umożliwia automatyzację procesu wdrażania aplikacji i kompleksowe monitorowanie środowiska - od infrastruktury do aplikacji. Integracja pozwala również zoptymalizować zużycie energii i wydajność, gwarantując jednocześnie zgodność operacyjną w heterogenicznym środowisku centrum przetwarzania danych.
- Ochrona inwestycji i niższy całkowity koszt posiadania, dzięki czemu klienci mogą w prostszy i szybszy sposób wdrażać systemy. Wspólnie opracowane rozwiązania oparte są na standardach branżowych i opracowane z myślą o wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji w centra przetwarzania danych. Wszystkie zarządzane są za pośrednictwem spójnej metodologii. Takie podejście umożliwia klientom integrację prywatnych lub publicznych modeli cloud computing, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Współpraca między firmami HP i Microsoft oparta będzie na platformie Windows Azure. HP zaoferuje usługi, natomiast Microsoft będzie inwestować w sprzęt HP do obsługi infrastruktury Windows Azure.
- Większa wydajność, niezawodność i dostępność kluczowych w branży aplikacji biznesowych, Microsoft Exchange Server i Microsoft SQL Server, poprzez utworzenie zoptymalizowanego środowiska „maszyn”. Powyższe korzyści można uzyskać dzięki fabrycznie zintegrowanym serwerom, pamięciom masowym, rozwiązaniom sieciowym i aplikacjom, oferowanym jako gotowe rozwiązania. Maszyny do zarządzania danymi i obsługi poczty elektronicznej znacznie upraszczają proces wdrażania rozwiązań
i zarządzania nimi.

„Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań pomaga Klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną swoich przedsiębiorstw. Podjęta współpraca pozwoli firmom HP i Microsoft zaoferować klientom przekształcalne technologie, które umożliwią redukcje kosztów, generowanie widocznych zysków i skrócenie czasu niezbędny na uzyskanie korzyści biznesowych" - powiedział Mark Hurd, prezes i dyrektor generalny HP.

 
Nowy model kompleksowej integracji środowiska, opracowany przez HP i Microsoft, będzie dostępny jako zintegrowana oferta dla rozległych, heterogenicznych środowisk centrów przetwarzania danych, a także jako rozwiązania dla małych i średnich firm. Rozwiązania są już dostępne, a nowe oferty zostaną wprowadzone w ciągu następnych trzech lat.

„Porozumienie obejmujące infrastrukturę, aplikacje i usługi, pozwoli klientom zoptymalizować wydajność, zwiększyć elastyczność biznesową i ograniczyć koszty posiadania infrastruktury informatycznej. Ta współpraca zmieni sposób świadczenia usług klientom przez duże korporacje oraz pomoże małym firmom wdrażać rozwiązania informatyczne z myślą o rozwoju działalności. Współpraca między Microsoft i HP to gwarancja sukcesu, dzięki której klienci nie muszą ryzykować porażki związanej z infrastrukturą informatyczną” - powiedział Steve Ballmer, dyrektor generalny w firmie Microsoft Corp.


Większe możliwości dla Partnerów HP i Partnerów Microsoft Frontline na całym świecie W ramach rozszerzonej współpracy HP i Microsoft zwiększą dziesięciokrotnie globalne nakłady inwestycyjne, aby zapewnić 32 tysiącom Partnerów HP i Partnerów Microsoft Frontline nowe możliwości. Partnerzy pomogą klientom modernizować środowiska za pomocą kompleksowych pakietów oprogramowania, sprzętu oraz usług. Korzyści dla Partnerów to między innymi:
- Krótszy czas osiągnięcia dochodu dzięki uproszczonym i skróconym cyklom sprzedaży, dostępnym za pośrednictwem inteligentnych pakietów Smart Bundle oraz pakietów All-Inclusive, jak również nowych ofert, zapewniających dostęp do dodatkowych aplikacji i możliwości sprzedaży usług.
- Szerszy zakres pomocy technicznej przy wsparciu wyspecjalizowanych pracowników terenowych, skupiających się na inicjatywach przedsprzedażnych i kompleksowych szkoleniach dla Partnerów.
- Elastyczne opcje finansowania za pośrednictwem Działu usług finansowych HP, które umożliwiają dilerom skuteczniejsze pozyskiwanie klientów dzięki większej dostępności i uproszczonym procedurom zakupu rozwiązań technologicznych.
- Wspólnie finansowane, globalne kampanie marketingowe, programy pozyskiwania klientów i narzędzia handlowe, dostępne pod adresem www.hpmspartners.com.

Aby uzyskać szybszy zwrot z inwestycji (ROI) i zwiększyć wartość sprzedaży, zintegrowana oferta rozwiązań została wzbogacona o nowe usługi projektowe i wdrożeniowe oraz usługi pomocy technicznej dla wspólnie opracowanych rozwiązań. Za pośrednictwem ponad 11 tysięcy specjalistów HP na całym świecie, posiadających certyfikaty Microsoft, działy usług HP, we współpracy z działem usług Microsoft, zapewnią pomoc techniczną dla wszystkich zintegrowanych rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania, od prostych wdrożeń po najbardziej rozbudowaną infrastrukturę korporacyjną o znaczeniu strategicznym. Dostępne usługi to między innymi:
- Warsztaty strategiczne i usługi w zakresie zwrotu z inwestycji oraz korzyści biznesowych. Inne dostępne usługi obejmują architekturę, projektowanie, wdrożenia pilotażowe, wdrożenia globalne, pomoc techniczną do rozwiązań w zakresie wirtualizacji serwerów i zarządzania, wirtualizację klientów, zarządzanie danymi i przetwarzanie poza siecią lokalną (cloud computing). Dodatkowo dostępne są usługi w zakresie aktualizacji/migracji rozwiązania Microsoft Exchange, w stałej cenie za stanowisko.
- Usługi modernizacji aplikacji, przeznaczone do wdrożeń rozwiązań przetwarzania transakcji online (OLTP) na dużą skalę.
- Zaplanowane i dostosowane rozwiązania w zakresie analizy danych biznesowych gwarantują szybszy dostęp do korzyści oferowanych przez aplikacje.
- Wsparcie dla klientów, którzy chcą wdrażać posiadane technologie w swojej siedzibie, na zasadzie outsourcingu lub w modelu cloud computing.

Więcej informacji na temat współpracy miedzy HP i Microsoft można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/solutions/microsoft/infra2apps. 

Źródło: HP
Skomentuj na forum

Logowanie i rejestracja