Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Aktualności

Porozumienie Hewlett-Packard i Microsoft

HPFirmy HP i Microsoft poinformowały o trzyletnim porozumieniu dotyczącym zainwestowania 250 milionów dolarów w celu znacznego uproszczenia środowisk technologicznych. Największa na świecie firma technologiczna i lider wśród dostawców oprogramowania rozwija koncepcję cloud computing za pomocą nowatorskiego, zintegrowanego pakietu technologii.

Firmy planują zaoferować nowe rozwiązania, które:
- zbudowane są w oparciu o model Infrastructure-to-Application (kompleksowej integracji środowiska) następnej generacji,
- zapewnią rozwój cloud computing (przetwarzania w chmurze obliczeniowej) poprzez szybsze wdrażanie aplikacji,
- uproszczą zarządzanie oraz automatyzację procesów realizowanych ręcznie, w celu obniżenia kosztów infrastruktury informatycznej.

 

Wczorajsza wypowiedź Prezesa i dyrektora generalnego HP - Mark'a Hurd'a:

 

 

Wypowiedź Steve'a Ballmer'a, Dyrektora generalnego Microsoft Corp:

W ramach współpracy powstanie najbardziej kompleksowy i najściślej zintegrowany pakiet technologii w branży - od infrastruktury do aplikacji. Ma to na celu znaczne usprawnienie opracowywania i implementacji środowisk informatycznych oraz zarządzania nimi.

Na podstawie podpisanego zobowiązania firmy HP i Microsoft wspólnie opracują ścieżkę rozwoju maszyn do zarządzania danymi, konwergentnych, fabrycznie skonfigurowanych aplikacji, kompleksowych rozwiązań w zakresie wirtualizacji oraz zintegrowanych narzędzi do zarządzania. Te innowacyjne rozwiązania informatyczne będą dostępne w ramach najbardziej rozbudowanej sieci sprzedaży bezpośredniej i poprzez kanał partnerski.

Korzyści wynikające z wprowadzenia zintegrowanego pakietu technologii:
- Większa wydajność biznesowa dzięki rozwiązaniom reagującym na zmieniające się wymagania biznesowe, poprzez płynną skalowalność serwerów, pamięci masowych, sieci i aplikacji do wysoce zautomatyzowanego środowiska ze zdolnością do samozarządzania.
- Usprawnienie operacji poprzez zintegrowane narzędzia do wirtualizacji i zarządzania, gwarantujące zgodność operacyjną
i umożliwiające automatyczne udostępnianie środowisk technologicznych, zarządzanie nimi oraz ich bieżące, samodzielne dostosowywanie do potrzeb. Dzięki integracji oprogramowania HP Insight, HP Business Technology Optimization i Microsoft System Center z rozwiązaniem Microsoft Hyper-V Server, klienci korporacyjni mogą korzystać z ujednoliconego rozwiązania do zarządzania, które umożliwia automatyzację procesu wdrażania aplikacji i kompleksowe monitorowanie środowiska - od infrastruktury do aplikacji. Integracja pozwala również zoptymalizować zużycie energii i wydajność, gwarantując jednocześnie zgodność operacyjną w heterogenicznym środowisku centrum przetwarzania danych.
- Ochrona inwestycji i niższy całkowity koszt posiadania, dzięki czemu klienci mogą w prostszy i szybszy sposób wdrażać systemy. Wspólnie opracowane rozwiązania oparte są na standardach branżowych i opracowane z myślą o wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji w centra przetwarzania danych. Wszystkie zarządzane są za pośrednictwem spójnej metodologii. Takie podejście umożliwia klientom integrację prywatnych lub publicznych modeli cloud computing, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Współpraca między firmami HP i Microsoft oparta będzie na platformie Windows Azure. HP zaoferuje usługi, natomiast Microsoft będzie inwestować w sprzęt HP do obsługi infrastruktury Windows Azure.
- Większa wydajność, niezawodność i dostępność kluczowych w branży aplikacji biznesowych, Microsoft Exchange Server i Microsoft SQL Server, poprzez utworzenie zoptymalizowanego środowiska „maszyn”. Powyższe korzyści można uzyskać dzięki fabrycznie zintegrowanym serwerom, pamięciom masowym, rozwiązaniom sieciowym i aplikacjom, oferowanym jako gotowe rozwiązania. Maszyny do zarządzania danymi i obsługi poczty elektronicznej znacznie upraszczają proces wdrażania rozwiązań
i zarządzania nimi.

„Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań pomaga Klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną swoich przedsiębiorstw. Podjęta współpraca pozwoli firmom HP i Microsoft zaoferować klientom przekształcalne technologie, które umożliwią redukcje kosztów, generowanie widocznych zysków i skrócenie czasu niezbędny na uzyskanie korzyści biznesowych" - powiedział Mark Hurd, prezes i dyrektor generalny HP.

 
Nowy model kompleksowej integracji środowiska, opracowany przez HP i Microsoft, będzie dostępny jako zintegrowana oferta dla rozległych, heterogenicznych środowisk centrów przetwarzania danych, a także jako rozwiązania dla małych i średnich firm. Rozwiązania są już dostępne, a nowe oferty zostaną wprowadzone w ciągu następnych trzech lat.

„Porozumienie obejmujące infrastrukturę, aplikacje i usługi, pozwoli klientom zoptymalizować wydajność, zwiększyć elastyczność biznesową i ograniczyć koszty posiadania infrastruktury informatycznej. Ta współpraca zmieni sposób świadczenia usług klientom przez duże korporacje oraz pomoże małym firmom wdrażać rozwiązania informatyczne z myślą o rozwoju działalności. Współpraca między Microsoft i HP to gwarancja sukcesu, dzięki której klienci nie muszą ryzykować porażki związanej z infrastrukturą informatyczną” - powiedział Steve Ballmer, dyrektor generalny w firmie Microsoft Corp.


Większe możliwości dla Partnerów HP i Partnerów Microsoft Frontline na całym świecie W ramach rozszerzonej współpracy HP i Microsoft zwiększą dziesięciokrotnie globalne nakłady inwestycyjne, aby zapewnić 32 tysiącom Partnerów HP i Partnerów Microsoft Frontline nowe możliwości. Partnerzy pomogą klientom modernizować środowiska za pomocą kompleksowych pakietów oprogramowania, sprzętu oraz usług. Korzyści dla Partnerów to między innymi:
- Krótszy czas osiągnięcia dochodu dzięki uproszczonym i skróconym cyklom sprzedaży, dostępnym za pośrednictwem inteligentnych pakietów Smart Bundle oraz pakietów All-Inclusive, jak również nowych ofert, zapewniających dostęp do dodatkowych aplikacji i możliwości sprzedaży usług.
- Szerszy zakres pomocy technicznej przy wsparciu wyspecjalizowanych pracowników terenowych, skupiających się na inicjatywach przedsprzedażnych i kompleksowych szkoleniach dla Partnerów.
- Elastyczne opcje finansowania za pośrednictwem Działu usług finansowych HP, które umożliwiają dilerom skuteczniejsze pozyskiwanie klientów dzięki większej dostępności i uproszczonym procedurom zakupu rozwiązań technologicznych.
- Wspólnie finansowane, globalne kampanie marketingowe, programy pozyskiwania klientów i narzędzia handlowe, dostępne pod adresem www.hpmspartners.com.

Aby uzyskać szybszy zwrot z inwestycji (ROI) i zwiększyć wartość sprzedaży, zintegrowana oferta rozwiązań została wzbogacona o nowe usługi projektowe i wdrożeniowe oraz usługi pomocy technicznej dla wspólnie opracowanych rozwiązań. Za pośrednictwem ponad 11 tysięcy specjalistów HP na całym świecie, posiadających certyfikaty Microsoft, działy usług HP, we współpracy z działem usług Microsoft, zapewnią pomoc techniczną dla wszystkich zintegrowanych rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania, od prostych wdrożeń po najbardziej rozbudowaną infrastrukturę korporacyjną o znaczeniu strategicznym. Dostępne usługi to między innymi:
- Warsztaty strategiczne i usługi w zakresie zwrotu z inwestycji oraz korzyści biznesowych. Inne dostępne usługi obejmują architekturę, projektowanie, wdrożenia pilotażowe, wdrożenia globalne, pomoc techniczną do rozwiązań w zakresie wirtualizacji serwerów i zarządzania, wirtualizację klientów, zarządzanie danymi i przetwarzanie poza siecią lokalną (cloud computing). Dodatkowo dostępne są usługi w zakresie aktualizacji/migracji rozwiązania Microsoft Exchange, w stałej cenie za stanowisko.
- Usługi modernizacji aplikacji, przeznaczone do wdrożeń rozwiązań przetwarzania transakcji online (OLTP) na dużą skalę.
- Zaplanowane i dostosowane rozwiązania w zakresie analizy danych biznesowych gwarantują szybszy dostęp do korzyści oferowanych przez aplikacje.
- Wsparcie dla klientów, którzy chcą wdrażać posiadane technologie w swojej siedzibie, na zasadzie outsourcingu lub w modelu cloud computing.

Więcej informacji na temat współpracy miedzy HP i Microsoft można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/solutions/microsoft/infra2apps. 

Źródło: HP
Skomentuj na forum