Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Porozumienie Hewlett-Packard i Microsoft

HPFirmy HP i Microsoft poinformowały o trzyletnim porozumieniu dotyczącym zainwestowania 250 milionów dolarów w celu znacznego uproszczenia środowisk technologicznych. Największa na świecie firma technologiczna i lider wśród dostawców oprogramowania rozwija koncepcję cloud computing za pomocą nowatorskiego, zintegrowanego pakietu technologii.

Firmy planują zaoferować nowe rozwiązania, które:
- zbudowane są w oparciu o model Infrastructure-to-Application (kompleksowej integracji środowiska) następnej generacji,
- zapewnią rozwój cloud computing (przetwarzania w chmurze obliczeniowej) poprzez szybsze wdrażanie aplikacji,
- uproszczą zarządzanie oraz automatyzację procesów realizowanych ręcznie, w celu obniżenia kosztów infrastruktury informatycznej.

 

Wczorajsza wypowiedź Prezesa i dyrektora generalnego HP - Mark'a Hurd'a:

 

 

Wypowiedź Steve'a Ballmer'a, Dyrektora generalnego Microsoft Corp:

W ramach współpracy powstanie najbardziej kompleksowy i najściślej zintegrowany pakiet technologii w branży - od infrastruktury do aplikacji. Ma to na celu znaczne usprawnienie opracowywania i implementacji środowisk informatycznych oraz zarządzania nimi.

Na podstawie podpisanego zobowiązania firmy HP i Microsoft wspólnie opracują ścieżkę rozwoju maszyn do zarządzania danymi, konwergentnych, fabrycznie skonfigurowanych aplikacji, kompleksowych rozwiązań w zakresie wirtualizacji oraz zintegrowanych narzędzi do zarządzania. Te innowacyjne rozwiązania informatyczne będą dostępne w ramach najbardziej rozbudowanej sieci sprzedaży bezpośredniej i poprzez kanał partnerski.

Korzyści wynikające z wprowadzenia zintegrowanego pakietu technologii:
- Większa wydajność biznesowa dzięki rozwiązaniom reagującym na zmieniające się wymagania biznesowe, poprzez płynną skalowalność serwerów, pamięci masowych, sieci i aplikacji do wysoce zautomatyzowanego środowiska ze zdolnością do samozarządzania.
- Usprawnienie operacji poprzez zintegrowane narzędzia do wirtualizacji i zarządzania, gwarantujące zgodność operacyjną
i umożliwiające automatyczne udostępnianie środowisk technologicznych, zarządzanie nimi oraz ich bieżące, samodzielne dostosowywanie do potrzeb. Dzięki integracji oprogramowania HP Insight, HP Business Technology Optimization i Microsoft System Center z rozwiązaniem Microsoft Hyper-V Server, klienci korporacyjni mogą korzystać z ujednoliconego rozwiązania do zarządzania, które umożliwia automatyzację procesu wdrażania aplikacji i kompleksowe monitorowanie środowiska - od infrastruktury do aplikacji. Integracja pozwala również zoptymalizować zużycie energii i wydajność, gwarantując jednocześnie zgodność operacyjną w heterogenicznym środowisku centrum przetwarzania danych.
- Ochrona inwestycji i niższy całkowity koszt posiadania, dzięki czemu klienci mogą w prostszy i szybszy sposób wdrażać systemy. Wspólnie opracowane rozwiązania oparte są na standardach branżowych i opracowane z myślą o wykorzystaniu dotychczasowych inwestycji w centra przetwarzania danych. Wszystkie zarządzane są za pośrednictwem spójnej metodologii. Takie podejście umożliwia klientom integrację prywatnych lub publicznych modeli cloud computing, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Współpraca między firmami HP i Microsoft oparta będzie na platformie Windows Azure. HP zaoferuje usługi, natomiast Microsoft będzie inwestować w sprzęt HP do obsługi infrastruktury Windows Azure.
- Większa wydajność, niezawodność i dostępność kluczowych w branży aplikacji biznesowych, Microsoft Exchange Server i Microsoft SQL Server, poprzez utworzenie zoptymalizowanego środowiska „maszyn”. Powyższe korzyści można uzyskać dzięki fabrycznie zintegrowanym serwerom, pamięciom masowym, rozwiązaniom sieciowym i aplikacjom, oferowanym jako gotowe rozwiązania. Maszyny do zarządzania danymi i obsługi poczty elektronicznej znacznie upraszczają proces wdrażania rozwiązań
i zarządzania nimi.

„Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań pomaga Klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną swoich przedsiębiorstw. Podjęta współpraca pozwoli firmom HP i Microsoft zaoferować klientom przekształcalne technologie, które umożliwią redukcje kosztów, generowanie widocznych zysków i skrócenie czasu niezbędny na uzyskanie korzyści biznesowych" - powiedział Mark Hurd, prezes i dyrektor generalny HP.

 
Nowy model kompleksowej integracji środowiska, opracowany przez HP i Microsoft, będzie dostępny jako zintegrowana oferta dla rozległych, heterogenicznych środowisk centrów przetwarzania danych, a także jako rozwiązania dla małych i średnich firm. Rozwiązania są już dostępne, a nowe oferty zostaną wprowadzone w ciągu następnych trzech lat.

„Porozumienie obejmujące infrastrukturę, aplikacje i usługi, pozwoli klientom zoptymalizować wydajność, zwiększyć elastyczność biznesową i ograniczyć koszty posiadania infrastruktury informatycznej. Ta współpraca zmieni sposób świadczenia usług klientom przez duże korporacje oraz pomoże małym firmom wdrażać rozwiązania informatyczne z myślą o rozwoju działalności. Współpraca między Microsoft i HP to gwarancja sukcesu, dzięki której klienci nie muszą ryzykować porażki związanej z infrastrukturą informatyczną” - powiedział Steve Ballmer, dyrektor generalny w firmie Microsoft Corp.


Większe możliwości dla Partnerów HP i Partnerów Microsoft Frontline na całym świecie W ramach rozszerzonej współpracy HP i Microsoft zwiększą dziesięciokrotnie globalne nakłady inwestycyjne, aby zapewnić 32 tysiącom Partnerów HP i Partnerów Microsoft Frontline nowe możliwości. Partnerzy pomogą klientom modernizować środowiska za pomocą kompleksowych pakietów oprogramowania, sprzętu oraz usług. Korzyści dla Partnerów to między innymi:
- Krótszy czas osiągnięcia dochodu dzięki uproszczonym i skróconym cyklom sprzedaży, dostępnym za pośrednictwem inteligentnych pakietów Smart Bundle oraz pakietów All-Inclusive, jak również nowych ofert, zapewniających dostęp do dodatkowych aplikacji i możliwości sprzedaży usług.
- Szerszy zakres pomocy technicznej przy wsparciu wyspecjalizowanych pracowników terenowych, skupiających się na inicjatywach przedsprzedażnych i kompleksowych szkoleniach dla Partnerów.
- Elastyczne opcje finansowania za pośrednictwem Działu usług finansowych HP, które umożliwiają dilerom skuteczniejsze pozyskiwanie klientów dzięki większej dostępności i uproszczonym procedurom zakupu rozwiązań technologicznych.
- Wspólnie finansowane, globalne kampanie marketingowe, programy pozyskiwania klientów i narzędzia handlowe, dostępne pod adresem www.hpmspartners.com.

Aby uzyskać szybszy zwrot z inwestycji (ROI) i zwiększyć wartość sprzedaży, zintegrowana oferta rozwiązań została wzbogacona o nowe usługi projektowe i wdrożeniowe oraz usługi pomocy technicznej dla wspólnie opracowanych rozwiązań. Za pośrednictwem ponad 11 tysięcy specjalistów HP na całym świecie, posiadających certyfikaty Microsoft, działy usług HP, we współpracy z działem usług Microsoft, zapewnią pomoc techniczną dla wszystkich zintegrowanych rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania, od prostych wdrożeń po najbardziej rozbudowaną infrastrukturę korporacyjną o znaczeniu strategicznym. Dostępne usługi to między innymi:
- Warsztaty strategiczne i usługi w zakresie zwrotu z inwestycji oraz korzyści biznesowych. Inne dostępne usługi obejmują architekturę, projektowanie, wdrożenia pilotażowe, wdrożenia globalne, pomoc techniczną do rozwiązań w zakresie wirtualizacji serwerów i zarządzania, wirtualizację klientów, zarządzanie danymi i przetwarzanie poza siecią lokalną (cloud computing). Dodatkowo dostępne są usługi w zakresie aktualizacji/migracji rozwiązania Microsoft Exchange, w stałej cenie za stanowisko.
- Usługi modernizacji aplikacji, przeznaczone do wdrożeń rozwiązań przetwarzania transakcji online (OLTP) na dużą skalę.
- Zaplanowane i dostosowane rozwiązania w zakresie analizy danych biznesowych gwarantują szybszy dostęp do korzyści oferowanych przez aplikacje.
- Wsparcie dla klientów, którzy chcą wdrażać posiadane technologie w swojej siedzibie, na zasadzie outsourcingu lub w modelu cloud computing.

Więcej informacji na temat współpracy miedzy HP i Microsoft można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/solutions/microsoft/infra2apps. 

Źródło: HP
Skomentuj na forum