Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro Webinar Windows Server 2019

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Czy automatyzacja jest najlepszą drogą do transformacji?

AutomatyzacjaBill Gates powiedział kiedyś, że automatyzacja niewydajnego procesu przyczyni się do dalszego zmniejszenia jego wydajności. I nie przyniesie żadnych korzyści. Z drugiej strony coraz częściej mówi się, że jest ona warunkiem koniecznym, jeśli firma chce przejść proces transformacji. Jak jest naprawdę? Czy istnieje alternatywa dla automatyzacji procesów? Jak automatyzować procesy, żeby firma zyskała na wdrożeniu?

Ponad połowa firm widzi korzyści z transformacji
O ile już od kilku lat firmy zdają sobie sprawę z tego, że tylko przejście procesu transformacji cyfrowej pozwoli im utrzymać stabilną pozycję na rynku i dalej rosnąć, o tyle w większości przypadków dopiero w ubiegłym roku wiele z nich zaczęło w rzeczywistości wdrażać cyfrową strategię rozwoju. Z badań Gartnera wynika, że w 2017 roku 42 proc. dyrektorów zarządzających rozpoczęło proces transformacji cyfrowej w swoich przedsiębiorstwach. Ponad połowa z nich (56 proc.) przyznało, że wdrażane rozwiązania już zaczęły przynosić korzyści. IDC przewiduje tymczasem, że w ciągu najbliższych dwóch lat liczba firm, w których toczyć się będą procesy transformacyjne, wyniesie przynajmniej 60 proc.

"Jeśli przejście procesu transformacji przynosi firmie korzyści, to znaczy, że został on prawidłowo przeprowadzony. Dobrze wykonana transformacja cyfrowa charakteryzuje się pięcioma cechami. Wśród nich znajdują się: skoncentrowanie na kliencie, zarządzanie talentami, mierzalność, kompleksowość, R&D. Priorytetowo traktujemy doświadczenia naszych klientów" - mówi Ruslan Korniichuk, Senior ITS Consultant w Capgemini.

Konsultant przywołuje znane słowa Henry’ego Forda, założyciela Ford Motor Company, który powiedział, że gdyby na początku swojej kariery przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. “Więc ich nie pytałem” - mawiał Ford. Korniichuk nie zgadza się z tym podejściem. Jego zdaniem warto słuchać feedbacku od klientów i na tej podstawie szukać możliwości wdrożenia usprawnień.

Z drugiej strony niezwykle ważne jest inwestowanie w talenty. Sukces firmy to przede wszystkim sukces jej ludzi. Tym bardziej że transformacja cyfrowa może zlikwidować czyjeś miejsce pracy. Jeśli będziemy rozwijali talenty naszych pracowników, będą oni wysoko kwalifikowani. A takim specjalistom bezrobocie związane z postępującą automatyzacją nie grozi, uważa Korniichuk.

Jak dobrze wydać 12 miliardów dolarów
Wydatki na tzw. Business Process Automation (BPA) rosną w skali globalnej. Przewiduje się, że w 2021 roku osiągną poziom 12,7 miliarda dolarów. O szybkim tempie rozwoju procesów transformacyjnych choćby w skali europejskiej może również świadczyć stopień zaawansowania prac badawczo-rozwojowych, który doskonale obrazuje rosnąca liczba wniosków patentowych spływających do Europejskiego Urzędu Patentowego od początku trwającej obecnie tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

Niestety, pieniądze przeznaczane na wdrażanie procesów automatyzacyjnych nie zawsze wydawane są w najlepszy z możliwych sposobów. W jaki sposób upewnić się, że transformacja cyfrowa przebiega z korzyścią dla firmy? Przede wszystkim przedsiębiorstwo powinno zdecydować, czy znajduje się we właściwej fazie rozwoju, by rozpocząć proces automatyzacji.

"Sprawdzanie obecnego stanu firmy pomoże zrozumieć, kiedy warto podchodzić do transformacji cyfrowej, a kiedy nie. Taka analiza sytuacji firmy przed transformacją pozwoli też zmierzyć jej wyniki. To konieczne, by mówić o dobrze przeprowadzonym procesie automatyzacji" - uważa Ruslan Korniichuk.

Zdaniem Korniichuka również to, że pracownicy przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzono transformację, mają mniej rutynowej, powtarzalnej pracy, świadczy o sukcesie wdrożenia. Ponadto do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwo powinno podejść w sposób kompleksowy i uwzględnić czynnik ludzki - jeśli firma wprowadza automatyzację w zakresie odbioru zwolnień lekarskich pracowników, ale zaznacza, że nie dotyczy to na przykład osób zatrudnionych w dziale HR, to nie będą oni zachwyceni. Czynnikiem decydującym o tym, czy proces przyniósł korzyści, jest też poczucie zmian w przedsiębiorstwie. I choć trudno go zmierzyć, często jest to czynnik kluczowy, który decyduje o tym, czy klient firm takich jak Capgemini, które przeprowadzają procesy transformacyjne w przedsiębiorstwach, jest z wyniku procesu zadowolony.

Korniichuk wspomina jeden z procesów automatyzacyjnych, przy których pracował. Dotyczył on automatycznego generowania raportów w firmie będącej klientem Capgemini. Ręczne opracowanie raportu zajmowało pracownikowi dwie godziny i było nudne, powtarzalne i monotonne. Dodatkowo po jego przygotowaniu kolejne dwie osoby musiały zapoznać się z dokumentem przed jego wysłaniem do klienta. Jeśli raport nie trafił do niego na czas, budziło to poirytowanie. Niestety, nawet kilka osób, które brały udział w procesie opracowywania raportu, nie było w stanie zagwarantować, że wszystko zawsze pójdzie zgodnie z planem.

"Problem z generowaniem raportów pojawia się również wtedy, gdy trzeba wygenerować ich bardzo wiele. Jedna osoba jest w stanie opracować w ciągu 8 godzin pracy dwa, może trzy takie dokumenty. Nie więcej. Roboty robią to o wiele szybciej" - zauważa Korniichuk.

W wyniku wdrożenia automatyzacji firma zyskała zadowolenia pracownika, który mógł skupić się na bardziej kreatywnych aspektach swojej pracy oraz klienta, który zawsze otrzymuje dobrze przygotowany raport na czas. Nawet jeśli trzeba będzie przygotować tysiąc raportów, nie wpłynie to na jakość procesu.

Coraz więcej procesów da się zautomatyzować
Automatyzacja może przynieść firmie wiele korzyści i być najlepszą drogą do transformacji cyfrowej. Ale nie musi. Nie wszystkie procesy bowiem należy automatyzować.

"Pomocna jest priorytetyzacja i stosowanie metodyki Scrum, która zakłada podział całego procesu wdrożeniowego na kilka mniejszych i stopniowe ich realizowanie. Takie podejście pozwoli zidentyfikować obszary działalności firmy, które nie powinny podlegać automatyzacji, bo mogłoby to sprzyjać pogłębieniu ich braku wydajności lub po prostu nie przynosić żadnej korzyści przedsiębiorstwu. Największy priorytet powinny otrzymać te procesy, których automatyzacja przyniesie klientowi najwięcej korzyści. Przy ocenie nie należy kierować się chęcią zredukowania czasu pracy osób zatrudnionych w firmie i uwalniania etatów, lecz oceną korzyści biznesowych" - uważa Ruslan Korniichuk.

Liczba procesów, które nie podlegają automatyzacji, maleje z każdym rokiem. Ma to związek z rozwojem rozwiązań technologicznych. Można dziś z sukcesem automatyzować procesy związane z rutynową powtarzalną pracą, w których nie ma kreatywnego, twórczego komponentu. Zdaniem ekspertów Gartnera w 2018 roku popularna będzie będą analityka siły roboczej, wirtualni asystenci osobiści w głośnikach bezprzewodowych i CPaaS (ang. communications platform as a service).To też pokazuje, że priorytetem staje się klient i pracownik.

Nie tylko automatyzacja
Automatyzacja procesów to jednak tylko jeden z wielu elementów transformacji cyfrowej, którą - szerzej - należy rozumieć jako wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, takich jak systemy zarządzanie relacją z klientem - CRM (ang. Customer Relationship Management), planowania zasobów przedsiębiorstwa - ERP (ang. Enterprise Resource Planning) czy zarządzania firmą - BPM (Business Process Management). Automatyzacja tymczasem skupia się jedynie na zminimalizowaniu udziału człowieka w pewnych procesach realizowanych przez przedsiębiorstwo.

"Jeśli firma chce jedynie usprawnić jakiś proces, to skorzysta z rozwiązań technologicznych i na przykład zamiast zwykłej tablicy z markerami stworzy konto na Trello. Wykorzysta narzędzie w celu ułatwienia pracy. Z automatyzacją będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy wszystkie zadania zostaną spisane z tradycyjnej tablicy, posegregowane, a następnie stworzone zostanie oprogramowanie, które wykona je zamiast człowieka, niezależnie od tego, czy chodzi o wysyłanie mailingów czy tworzenie comiesięcznych raportów z wynikami sprzedażowymi w Excelu" - tłumaczy Ruslan Korniichuk.

Źródło: Capgemini