Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro Webinar Windows Server 2019

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Oracle chroni użytkowników swojej chmury, wprowadzając nowe SLA

Oracle CloudPodczas konferencji Oracle CloudWorld, firma Oracle poinformowała o rozszerzeniu zakresu swoich umów SLA, zapewniając klientom komfort pracy i pomoc tym przedsiębiorstwom, które już teraz chcą przenieść swoje newralgiczne obciążenia do chmury. Niedawno Oracle przedstawił gwarancję dostępności na poziomie 99,995% dla Oracle Autonomous Database, a teraz na jej podstawie prezentuje pierwszą w branży całościową gwarancję dla infrastruktury udostępnianej jako usługa (IaaS).

Dzięki tym działaniom Oracle stał się obecnie jedynym dostawcą infrastruktury w chmurze, który oferuje gwarantowane poziomy usług z uwzględnieniem wydajności, możliwości zarządzania i dostępności, czyli trzech kluczowych aspektów, według których klienci oceniają dostawców.

"Żaden dostawca chmury na świecie nie dorównuje gwarancjom zapewnianym przez Oracle. Nasza konkurencja oferuje ograniczone zobowiązania, a drobnym drukiem umieszcza w umowach niezliczone wyłączenia gwarancji. Umowy SLA firmy Oracle jako pierwsze w branży gwarantują wydajność, możliwości zarządzania i dostępność w chmurze" - powiedział Thomas Kurian, szef działu rozwoju produktów Oracle.

Klienci instytucjonalni wymagają od newralgicznych aplikacji biznesowych działania na jednakowym, niezawodnym poziomie. Muszą na przykład mieć pewność, że aplikacje biznesowe nie zawiodą ich, gdy będą zamykać kwartał lub przeprowadzać strategiczną analizę. Przedsiębiorstwa chcą też być w stanie natychmiast dodawać zasoby, gdy potrzebują dodatkowej mocy obliczeniowej do przeprowadzenia pilnych analiz lub obsłużenia zwiększonego popytu.
Nowe umowy SLA stanowią integralną część strategii Oracle, która przewiduje udostępnienie infrastruktury chmurowej dla korporacyjnych obciążeń produkcyjnych. Te premierowe w skali całej branży warunki dają poczucie bezpieczeństwa klientom, którzy chcą przenieść obciążenia do chmury i wymagają nie tylko nieprzerwanej dostępności, lecz także jednakowej wydajności i stałej możliwości kontroli i modyfikacji infrastruktury chmurowej, która obsługuje ich newralgiczne aplikacje i bazy danych. Oracle zamierza rozszerzyć wprowadzone umowy SLA na wszystkie usługi autonomiczne na platformie Oracle Cloud, w tym na usługi stworzone z myślą o bazach danych, opracowywaniu aplikacji, mobilności i botach, integracji aplikacji i danych, przeprowadzaniu analiz, bezpieczeństwie i zarządzaniu.

"Klienci chcą, aby podane w umowach SLA zapewnienia dotyczące czasu pracy bez przestojów oznaczały nie tylko, że ich aplikacje są dostępne, lecz także że można nimi zarządzać i że działają one zgodnie z oczekiwaniami niezależnie od tego, gdzie znajduje się dana aplikacja. Niestety wiele umów SLA dla chmur nie przewiduje tak szerokich zobowiązań. Nowe umowy SLA firmy Oracle dają klientom gwarancję niezbędną do bezpiecznego korzystania z newralgicznych aplikacji biznesowych w środowisku chmurowym"  - powiedział Al Gillen, wiceprezes IDC ds. rozwoju oprogramowania i technologii open source.

Na mocy zapisów nowych umów SLA dotyczących wydajności Oracle gwarantuje, że platforma Oracle Cloud Infrastructure w każdym dniu w danym miesiącu będzie zapewniać ponad 90% deklarowanej wydajności. Jeśli wydajność ta spadnie poniżej tego poziomu choćby na 44 minuty w miesiącu, klienci mogą zażądać rekompensaty zgodnie z warunkami świadczenia usług przez firmę Oracle. Inni dostawcy nie oferują gwarancji w zakresie wydajności. Ich zasoby chmurowe mogą zapewniać 1% podanej wydajności docelowej, a klient i tak musi uiszczać za takie niepełnowartościowe usługi pełną cenę.

Źródło: Oracle