Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Red Hat Container-Native Storage 3.6

KonteneryRed Hat poinformował o wydaniu Red Hat Container-Native Storage 3.6, pamięć masową definiowaną programowo obsługującą kontenerowe aplikacje oraz infrastruktury w klastrach Red Hat OpenShift Container Platform. Wersja Red Hat Container-Native Storage 3.6 ukazuje się tuż po ogłoszonym w sierpniu debiucie Red Hat OpenShift Container Platform 3.6, najnowszej wersji korporacyjnej platformy aplikacji kontenerowych bazującej na Kubernetesie.

Rozwiązanie Red Hat Container-Native Storage opiera się na Red Hat Gluster Storage, jest zintegrowane z Red Hat OpenShift Container Platform, a jego szczególną cechą jest to, że dostarcza pamięć masową z kontenerów. Red Hat Gluster Storage to pamięć masowa klasy korporacyjnej - niezawodna, bezpieczna i dostosowana do chmur hybrydowych, ponieważ obsługuje wdrożenia zarówno w systemach lokalnych, jak i chmurach publicznych. Dzięki tym cechom idealnie nadaje się do wdrożeń Red Hat Openshift Container Platform. Red Hat Container-Native Storage może wyeliminować potrzebę posiadania niezależnej platformy pamięciowej, umożliwiając klientom stworzenie jednej zintegrowanej platformy kontenerowej, która może rozciągać się na chmurę hybrydową. Oznacza to większą efektywność i oszczędność kosztów, większy komfort użytkowania, jeden panel kontrolny oraz jedno wsparcie techniczne.

"Przedsiębiorstwa, które przechodzą na infrastrukturę chmury hybrydowej i wspierają wdrożenia w systemach lokalnych oraz w chmurze publicznej, wymagają bezpiecznej, zintegrowanej platformy pamięciowej dla aplikacji i infrastruktury kontenerowej. Obciążenia robocze nowej generacji, takie jak mikrousługi i kontenery, będą potrzebować bardziej elastycznych i skalowalnych systemów pamięciowych, które będą miały bezpośredni wpływ na ogólne koszty użytkowania. Red Hat Container-Native Storage pozwala klientom przejść na jedną zintegrowaną platformę kontenerową w infrastrukturze chmury hybrydowej, stwarzając wszechstronną platformę pamięci masowej dla kontenerów, a jednocześnie upraszczając zarządzanie" - powiedział Henry Baltazar, wiceprezes ds. badań, 451 Research.

Red Hat Container-Native Storage 3.6
Przejście na aplikacje kontenerowe może przysparzać problemów istniejącym, tradycyjnym architekturom pamięci masowej, hamując innowacyjność i postęp. Natywna pamięć definiowana programowo rozwiązuje te problemy, umożliwiając scalenie usług pamięciowych z platformą kontenerową - podobnie jak każdej innej usługi kontenerowej. Działa ona w systemach fizycznych, wirtualnych, chmurach publicznych, a nawet w tradycyjnych urządzeniach pamięciowych. Istniejące, tradycyjne architektury pamięci masowej nie zawsze oferują taki poziom skalowalności i elastyczności, w związku z czym nie pozwalają wykorzystać pełnego potencjału platformy aplikacji kontenerowych, takich jak Red Hat OpenShift Container Platform.

Kluczowe cechy Red Hat Container-Native Storage 3.6:
● Wszechstronna platforma pamięciowa dla kontenerów pozwala zarządzać, skalować i modernizować pamięć masową z wykorzystaniem jednej płaszczyzny kontrolnej, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie pamięci i oszczędność kosztów. Red Hat Container-Native Storage teraz oferuje obsługę interfejsów plikowych, blokowych i obiektowych, umożliwiając przenoszenie aplikacji na platformę kontenerową bez wprowadzania żadnych zmian. Dodanie pamięci blokowej (poprzez iSCSI) zapewnia obsługę rozproszonych baz danych i innych obciążeń roboczych wymagających niskich opóźnień, takich jak Elasticsearch, a dodanie pamięci obiektowej (w wersji Technology Preview) zapewnia osadzony magazyn obiektów wewnątrz Red Hat OpenShift Container Platform dla natywnych aplikacji chmurowych potrzebujących obsługi takich protokołów, jak Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
● Obsługa wszystkich kluczowych elementów infrastruktury Red Hat OpenShift Container Platform, w tym rejestru, rejestrowania zdarzeń i metryk. Obsługa tych kluczowych komponentów pozwala administratorom pamięci masowej „z marszu” wykorzystać Red Hat Container-Native Storage do celów infrastrukturalnych, bez konieczności używania różnych systemów pamięciowych w różnych obszarach infrastruktury, a dzięki temu korzystać z jednej zintegrowanej platformy z uproszczonym zarządzaniem, nabywaniem i wsparciem technicznym.
● Trzykrotny wzrost liczby aplikacji i mikrousług wdrażanych w jednym klastrze pamięciowym.  Zwiększona gęstość woluminów trwałej pamięci masowej pomoże klientom lepiej wykorzystać zasoby.

"W miarę, jak przedsiębiorstwa wdrażają kontenery, wiele z nich dostrzega potrzebę korzystania z rozwiązań pamięciowych zaprojektowanych specjalnie pod kątem systemów tego typu. Oferuje to Red Hat Container-Native Storage, rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem wdrożeń w wielu chmurach lub środowiskach hybrydowych. Obsługa szerokiej gamy pamięciowych obciążeń roboczych, wsparcie dla podstawowych elementów infrastruktury Red Hat OpenShift Container Platform oraz zwiększona gęstość trwałych woluminów to kluczowe funkcje, które pomogą usprawnić działanie obecnych i przyszłych centrów danych oraz jeszcze bardziej zacieśnić integrację Red Hat Container-Native Storage z Red Hat OpenShift Container Platform" - mówi Ranga Rangachari, wiceprezes i dyrektor generalny, Storage, Red Hat.

Źródło: Red Hat