Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

HP ułatwia wdrażanie claud computing

HPHP zaprezentował trzy nowe rozwiązania, ułatwiające firmom i operatorom telekomunikacyjnym korzystanie z zalet usług claud computing (przetwarzania w chmurze).


Jak wykazało badanie przeprowadzone na zlecenie HP, ponad 90% osób odpowiedzialnych za podejmowanie najważniejszych decyzji biznesowych uważa, że w najbliższych kilku latach koniunktura będzie nadal nieprzewidywala. W konsekwencji 75% ankietowanych dyrektorów ds. IT dostrzega potrzebę inwestowania w bardziej elastyczną technologię, zapewniającą szybką możliwość dostosowania do aktualnych potrzeb.

HP odpowiadając na to zapotrzebowanie, oferuje nowy zestaw rozwiązań, które umożliwią firmom i operatorom szybsze osiąganie korzyści z cloud computingu. Rozwiązania te zapewniają przede wszystkim:
• elastyczność - szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe dzięki możliwości bezproblemowego, zautomatyzowanego świadczenia usług w środowisku fizycznym i poza siecią lokalną;
• minimalizację ryzyka - zmniejszenie liczby błędów wynikających z ręcznego wykonywania czynności, przypadków braku zgodności z przepisami oraz przestojów dzięki automatyzacji świadczenia usług.
• kontrolę kosztów - optymalizację i przewidywalność kosztów osiągniętą dzięki temu, że ilość zasobów wykorzystywanych w przetwarzaniu poza siecią lokalną jest odpowiednio dostosowana do spełniania zmieniających się wymagań biznesowych;

"Nie ulega wątpliwości, że przetwarzanie w chmurze, poza siecią lokalną to technologia przełomowa, zapewniająca firmom różnej wielkości szybkie i sprawne wdrożenie, dopasowane do zasobów i skali danego przedsiębiorstwa" - powiedział Frank Gens, wiceprezes i główny analityk IDC. "Jej upowszechnienie hamuje jednak niepewność klientów co do mogącego wystąpić ryzyka i przewidywanych korzyści. Klienci chcą mieć gwarancję bezpiecznego przejścia na to rozwiązanie, co oznacza konieczność wyeliminowania  potencjalnego  zagrożenia oraz zapewnienia wysokiej wydajności i dostępności systemu oraz szybkiego zwrotu z poniesionych inwestycji."
 
Nowa oferta HP:
• ułatwi firmom zarządzanie usługami świadczonymi poza siecią lokalną dzięki rozwiązaniom HP Operations Orchestration i HP Cloud Assure (kontrola kosztów);
• umożliwi operatorom udostępnianie usług claud computing za pomocą rozwiązania HP Communications as a Service (CaaS).

Rozwiązania HP dla firm

 

HP Operations Orchestration automatyzuje świadczenie usług w dotychczasowej infrastrukturze - fizycznej, wirtualnej lub pozwalającej na przetwarzanie poza siecią lokalną. Firmy mogą łatwo uzyskać dodatkowe możliwości poprzez integrację z usługami Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), płatnymi tylko za faktyczne ich wykorzystanie (ang. pay as you go), co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe.

HP Cloud Assure zapewnia klientom optymalizację kosztów przetwarzania typu cloud computing oraz przewidywalność umożliwiającą prawidłowe zaplanowanie budżetu. Rozwiązanie to pozwala odbiorcom usług claud computing na dostosowanie do określonych potrzeb różnych zasobów obliczeniowych, co gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań dotyczących poziomu usług przy zoptymalizowanych, przewidywalnych kosztach.

Rozwiązanie HP dla operatorów telekomunikacyjnych

HP Communications as a Service (CaaS) to program działający poza siecią lokalną, w chmurze obliczeniowej, który umożliwia operatorom oferowanie małym i średnim firmom usług świadczonych na zasadzie outsourcingu po cenach zwykłych usług. HP CaaS pozwala operatorom na zwiększenie przychodów z usług świadczonych dla przedsiębiorstw, oferując klientom niedrogie i niezwiązane z dużym ryzykiem przejście na technologię claud computing.

HP CaaS zawiera platformę „agregacji” oraz cztery zintegrowane usługi komunikacyjne HP i innych dostawców. Ponadto umożliwia elastyczne dodawanie innych usług na życzenie.


"Dyrektorzy ds. informatycznych dostrzegają potencjalne korzyści z usług claud computing, ale mają problemy z określeniem optymalnego sposobu zarządzania ryzykiem związanym z przejściem na tą technologię. Nowa oferta HP ułatwia oszacowanie i zmniejszenie tego ryzyka, co umożliwia osiągnięcie większych korzyści biznesowych dzięki usunięciu przeszkód związanych z kosztami tego rozwiązania i wydajnością systemu" - powiedział Thomas E. Hogan, wiceprezes działu oprogramowania i rozwiązań HP.

Źródło: HP
Skomentuj na forum