Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Firma bez granic: Communication Platform as-a-Service (CPaaS)

Cloud PhoneCraig Walker, dyrektor ds. usług udostępnianych w chmurze w ALE - czołowym dostawcy usług telekomunikacyjnych i sieciowych - kieruje naszą uwagę na rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorstwom osiągnąć zupełnie nowy poziom jakości łączności, połączyć odizolowane dotychczas grupy pracowników, procesów i systemów oraz wykorzystać nowe techniki do stworzenia przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek granic.

Liderzy biznesowi wyznaczają kierunki transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Stawiane przez nich przyszłościowe cele biznesowe wymagają integracji z nowymi możliwościami i technikami - od sztucznej inteligencji (AI) i „Internetu rzeczy” (Internet of Things - IoT) po boty i usługi udostępniane w chmurze. Żadnego z tych rozwiązań nie można łatwo zintegrować ze starszymi platformami. Jednocześnie dyrektorzy IT nawiązują ścisłą współpracę z innymi organizacjami ze swojego środowiska biznesowego. Wymusza to budowanie zespołów bez wyznaczonych granic, w których pracownicy wewnętrzni, zewnętrzni członkowie zespołu, partnerzy i podwykonawcy mogą sprawnie współpracować niezależnie od lokalizacji, urządzenia i domeny.

Pracownicy: przekraczanie granic przedsiębiorstwa
Wspólne miejsca pracy i wysoki poziom mobilności stają się coraz ważniejszą metodą współpracy między organizacjami, kluczowego znaczenia nabiera dostępność archiwów wiadomości i plików z pełnym przeszukiwaniem. Równie istotna jest możliwość automatyzacji przepływów pracy i zacieśnienia współpracy między zespołami za sprawą integracji z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Salesforce.com lub SAP. To nie jest prosty orzech do zgryzienia. Często dotychczasowe rozwiązania telekomunikacyjne nie są na tyle elastyczne, by mogły zostać dopasowane do nowych celów biznesowych i technik.

Pokonywanie granic za pomocą platform komunikacyjnych opartych na interfejsach API Naszą wizję przyszłości mogą zrealizować platformy komunikacyjne, w których rozszerzanie funkcjonalności UC&C realizują otwarte interfejsy API. Otwarte platformy ułatwiają integrację nowych procesów biznesowych i technik w narzędziach współpracy oraz zapewniają lepszą łączność między użytkownikami i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie CPaaS (Communications Platform as a Service - Platforma komunikacyjna jako usługa) działa w chmurze, programiści mogą rozszerzać swoje narzędzia o komunikację głosową, wizualną i tekstową w czasie rzeczywistym bez konieczności budowania infrastruktury i interfejsów komunikacyjnych.

Procesy: bezpieczeństwo fizyczne i wirtualne nowej generacji
Interfejsy CPaaS umożliwiają programistom zbudowanie połączeń z autonomicznymi infrastrukturami, co zapewnia prosty i bezpieczny sposób wprowadzania narzędzi komunikacji i współpracy do systemów oraz procesów zarówno w ramach firmy, jak i poza nią.

Otwarte interfejsy API rozwiązania ALE Rainbow umożliwiają zespołom korzystanie z prewencyjnych powiadomień łączących urządzenia zabezpieczające budynku, wyposażenie robocze, a nawet alarmy przeciwpożarowe w jedną połączoną platformę komunikacyjną, co ułatwia ratowanie życia, zapobieganie przestojom i zabezpieczanie budynków.

Pokonywanie granic, utrzymanie kontroli: cztery poziomy bezpieczeństwa
Wraz ze wzrostem mobilności pracownicy przestają podlegać starym ograniczeniom, dlatego bezpieczeństwo wymaga zarządzania w czterech warstwach - operacyjnej, transportu, aplikacji i użytkownika. Istotnym elementem jest także zachowanie poufności prowadzonych działań, tak aby użytkownicy mogli widzieć tylko osoby z ich firmy lub osoby o profilu publicznym.

Dla całkowitego bezpieczeństwa platformy powinna także istnieć „druga para oczu”. Każde rozwiązanie CPaaS powinno być stale kontrolowane przez narzędzia zewnętrzne, takie jak skaner sieciowy nmap, narzędzie chmurowe Nessus do wykrywania luk w zabezpieczeniach, rozwiązanie Qualys do ochrony chmury oraz pakiet SSL Labs do testowania serwerów. Wszystkie elementy powinny również podlegać audytom dokonywanym przez niezależny podmiot zewnętrzny.

Systemy: przyjazne dla użytkowników aplikacje klasy korporacyjnej
Wielu dostawców odchodzi obecnie od własnych ofert i decyduje się na oferowanie otwartych interfejsów API. Dzięki zapewnionej w ten sposób łatwiejszej integracji z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną zespoły IT mogą tworzyć więcej aplikacji. Dla dyrektorów ds. informatycznych przygotowujących przedsiębiorstwa na większą współzależność cyfrową oparta na chmurze hybrydowej platforma CPaaS może służyć jako motor napędowy transformacji cyfrowej. Umożliwia ona bowiem komunikację i współpracę zarówno wewnątrz firmy, jak i poza jej obrębem.

Według firmy Salesforce 79% badanych zespołów IT zajmuje się tworzeniem aplikacji dla klientów, partnerów lub pracowników. Rozbudowanie ich funkcjonalności o konferencje, komunikatory i rozmowy wideo pozwala na koordynację realizowanych zadań i jest istotnym czynnikiem napędzającym transformację cyfrową.

Jednak korporacyjne funkcje tych aplikacji - takie jak sieci VoWLAN, routing połączeń, usługi katalogowe lub integracja z kalendarzem - muszą być klasy konsumenckiej, jeśli chodzi o elegancję i łatwość używania. Połączona platforma staje się „maszyną relacji”, która pomaga działom informatycznym świadczyć usługi i rozwiązania przekształcające sposób pracy.

Gotowość na zmiany
Otwarte interfejsy API to duży krok w stronę połączonego przedsiębiorstwa z platformami łączącymi pracowników, procesy i systemy oraz współpracą w czasie rzeczywistym pozwalającą na podejmowanie świadomych decyzji i działań w całej organizacji. Wizja przedsiębiorstwa bez granic - ale z niezbędnymi mechanizmami kontrolnymi zabezpieczającymi firmę podczas transformacji cyfrowej - staje się rzeczywistością.

Źródło: ALE