Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Intelligent Workload Management

NovellNovell przedstawia strategię i plany rozwoju produktów w obszarze bezpieczeństwa wirtualizacji.

Połączenie zarządzania tożsamością użytkowników i systemami IT zwiększa bezpieczeństwo i optymalizuje wykorzystanie zasobów informatycznych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud.

Podejście Novella do IWM (Intelligent Workload Management) integruje mechanizmy zarządzania tożsamością i systemami z obciążeniami aplikacyjnymi (definiowanymi jako system operacyjny, warstwa pośrednicząca i aplikacja), zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo i możliwość przenoszenia obciążeń w środowiskach fizycznych oraz wirtualnych i środowiskach typu cloud. Pozwala to przedsiębiorstwom w istotnym stopniu ograniczyć ryzyko i problemy związane z przetwarzaniem danych w zróżnicowanych środowiskach, przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom dostępu - bezpiecznego i spełniającego wymogi przepisów - do wszelkich niezbędnych usług informatycznych.

„Klienci szukają dziś pragmatycznych rozwiązań umożliwiających bezpieczne zarządzanie i optymalne wykorzystanie rozproszonych zasobów informatycznych” – mówi Ron Hovsepian, prezes i dyrektor generalny firmy Novell. „Podejście firmy Novell do inteligentnego zarządzania obciążeniami pomoże firmom wykorzystać posiadane zasoby informatyczne, sięgnąć po istotne korzyści finansowe oferowane przez nowe modele informatyki, takie jak wirtualizacja i cloud computing, a także dostarczy im narzędzi niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa informacji wymienianej ze światem zewnętrznym. Dysponując szerokim spektrum technologii i wsparciem partnerów, Novell ma wszelkie warunki, by stać się liderem szybko rozwijającego się rynku inteligentnego zarządzania obciążeniami.”

Nowe technologie, takie jak wirtualizacja czy cloud computing, zmieniły krajobraz centrów danych, uniezależniając aplikacje od sprzętu. Jednak przy całej atrakcyjności niższych kosztów i większej elastyczności oferowanej przez owe technologie, wdrażając te rozwiązania na skalę przedsiębiorstwa nie wolno zapominać o nowych problemach związanych z bezpieczeństwem i koniecznością zapewnienia zgodności z wymogami przepisów. Ze względu na ściślejszy nadzór regulatorów nad działaniem przedsiębiorstw i większe terytorialne rozproszenie danych wzrosły również wymagania związane z bezpieczeństwem i zapewnianiem zgodności z wymogami przepisów. W efekcie tradycyjne podejście do zarządzania usługami biznesowymi przestaje zaspokajać potrzeby informatyczne przedsiębiorstwa w obecnych czasach.

Dotychczasowe narzędzia do zarządzania obciążeniami umożliwiają dowolne przypisywanie obciążeń do maszyn, ponieważ obciążenia nie zawierają informacji o konieczności stosowania określonych polityk czy wymogów określonych przepisami, są też trudne do zarządzania i zabezpieczania. Inteligentne zarządzanie obciążeniami pozwala uruchamiać obciążenia z uwzględnieniem polityk, zarządzać nimi za pomocą konsoli i otrzymywać raporty o spełnianiu wymogów przepisów, gwarantujące bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami. 

Inteligentne zarządzanie obciążeniami (IWM) to nowy, bardziej efektywny model informatyki, umożliwiający oparte na politykach, bezpieczne i zgodne z wymogami przepisów zarządzanie i optymalizację wykorzystania zasobów informatycznych w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud w celu zapewnienia klientom dostępu do usług biznesowych. Obciążenie to przenośna, niezależna jednostka powstała przez integrację systemu operacyjnego, oprogramowania warstwy pośredniej i aplikacji. Inteligentne zarządzanie obciążeniami pozwala przedsiębiorstwom efektywnie tworzyć, zabezpieczać, zarządzać i mierzyć obciążenia. 

Novell na rynku inteligentnego zarządzania obciążeniami

Novell ma wszelkie warunki, by stać się liderem szybko rozwijającego się rynku inteligentnego zarządzania obciążeniami. Novell dysponuje właściwie skomponowaną ofertą narzędzi do zarządzania tożsamością i systemami oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do tworzenia rozwiązań IWM – a także rozbudowanym ekosystemem partnerów, integratorów systemowych i niezależnych dostawców oprogramowania, we współpracy z którymi może pomóc klientom sięgnąć po korzyści z pełnego potencjału IWM. 

„Działy informatyki borykają się z koniecznością maksymalnego wykorzystania potencjału posiadanej infrastruktury, zapewnienia zgodności z wymogami przepisów i zarządzania tożsamościami, wdrażając jednocześnie nowe modele informatyk. Wyzwania te zrodziły potrzebę opracowania strategii zapewniających klientom większą elastyczność bezpiecznego zarządzania zasobami, całościowy obraz usług biznesowych i obciążeń działających w centrum danych oraz bezpieczeństwo i zgodność z wymogami przepisów. Inteligentne zarządzanie obciążeniami to znakomita propozycja, ponieważ stanowi odpowiedź na potrzeby klientów w zakresie bezpiecznego zarządzania zasobami informatycznymi i wykorzystania potencjału wirtualizacji, cloud computing i modelu pay-as-you-go” - mówi Frank Gens, analityka IDC.

Novell uzyskał już dla swego podejścia do inteligentnego zarządzania obciążeniami poparcie wielu wiodących w branży partnerów, takich jak Affiliated Computer Services (ACS), Atos Origin, ECS Technology, Gen-i, Infosys, KIS, Tech Data, Tencent, Trustmarque i VMware.

Według przedstawicieli Vmware, w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują możliwość przenoszenia aplikacji między prywatnymi i publicznymi środowiskami typu cloud, kwestie kontroli tożsamości i bezpieczeństwa stają się fundamentalne. „Propozycja Novella w zakresie inteligentnego zarządzania obciążeniami pozwoli połączyć odpowiednie technologie w celu zapewnienia klientom maksimum korzyści z posiadanych zasobów” – mówi Parag Patel, wiceprezes VMware ds. współpracy.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Novell wprowadzi na rynek osiem nowych produktów, które dodatkowo rozszerzą ofertę firmy w dziedzinie inteligentnego zarządzania obciążeniami. Osią podejścia Novella do inteligentnego zarządzania obciążeniami będzie integracja wiodących na rynku technologii do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem w produktach rozwiązujących problemy klientów na przestrzeni całego cyklu IWM: tworzenia, zabezpieczania, zarządzania i pomiarów. Modułowy charakter podejścia Novella umożliwia klientom rozpoczęcie wdrażania inteligentnego zarządzania obciążeniami od wdrożenia dowolnego produktu w dowolnym punkcie cyklu. 

Oprócz oferowanych obecnie produktów, mających zastosowanie do inteligentnego zarządzania obciążeniami, Novell planuje wprowadzić nowe produkty w każdej z następujących kategorii:

1. Tworzenie
Aby ułatwić przedsiębiorstwom i niezależnym dostawcom oprogramowania tworzenie inteligentnych obciążeń, Novell uzupełni program SUSE Appliance o nowe produkty i możliwości.  SUSE Studio, internetowy produkt wprowadzony na rynek w tym roku, umożliwia tworzenie kompletnych urządzeń programowych w ciągu zaledwie kilku minut. SUSE Studio jest liderem rynku urządzeń programowych – za jego pomocą stworzono ponad 100 tysięcy urządzeń, a liczba zarejestrowanych użytkowników przekracza 40 tysięcy. W roku 2010 Novell planuje wprowadzenie następujących produktów wspomagających tworzenie inteligentnych obciążeń: 

- SUSE Appliance Toolkit – nowy pakiet narzędzi radykalnie zwiększających efektywność wdrażania i pielęgnacji linuksowych urządzeń w środowiskach fizycznych i wirtualnych, udostępniający funkcje ułatwiające zarządzanie aktualizacjami, dostępem i konfiguracją.

- Novell „Workshop” – przeznaczone dla aplikacji działających w systemach Linux i Windows nowe narzędzie to tworzenia i modyfikowania inteligentnych obciążeń z wbudowanymi mechanizmami wspomagającymi zarządzanie, bezpieczeństwo i zapewnianie zgodności z wymogami przepisów, umożliwiające m. in. błyskawiczne konfigurowanie i modyfikowanie obrazów maszyn wirtualnych.

2. Zabezpieczanie
Aby ułatwić klientom zaspokojenie ich potrzeb w zakresie tożsamości i bezpieczeństwa, Novell oferuje w chwili obecnej bogatą paletę rozwiązań, takich jak Novell Identity Manager, Novell Compliance Management Platform oraz Novell Sentinel. W przyszłości Novell wyposaży te produkty w nowe mechanizmy, dzięki którym obciążenia będą uwzględniały informacje o tożsamości i politykach. Novell planuje wprowadzić następujące produkty wspomagające zabezpieczanie inteligentnych obciążeń:

- Novell Identity Manager 4 – istotna aktualizacja flagowego produktu Novella do zarządzania tożsamością,
umożliwiającego zarządzanie tożsamością wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa z działającymi w czasie
rzeczywistym funkcjami udostępniania, raportowania i zarządzania rolami.

- Novell Cloud Security Service (produkt zapowiedziany w bieżącym roku – wprowadzenie na rynek planowane na rok 2010)
– nowe narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwom wprowadzenie własnych protokołów tożsamości i bezpieczeństwa przy współpracy z dostawcami usług SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service) i IaaS (infrastructure as a service). 

3. Zarządzanie
Aby ułatwić klientom zarządzanie obciążeniami i przenoszenie ich w obrębie i pomiędzy środowiskami fizycznymi i wirtualnymi, Novell oferuje obecnie rozwiązania PlateSpin Workload Management oraz Business Service Management. W roku 2010 Novell planuje wprowadzenie nowych produktów integrujących i rozszerzających te możliwości na środowiska typu cloud w celu zapewnienia optymalnej pracy obciążeń lokalnych i zdalnych. Usprawnienia produ któw obejmują:

- PlateSpin „Atlantic” – samoobsługowy portal umożliwiający menedżerom udostępnianie aplikacji w zależności od potrzeb biznesowych, a informatykom automatyczną optymalizację ich pracy z wykorzystaniem połączonych zasobów fizycznych i wirtualnych oraz środowisk typu cloud. 
- ZENworks „Workbench” – główne repozytorium i system sterowania, umożliwiający uruchamianie aplikacji zgodnie z potrzebami w dowolnym środowisku. 
- PlateSpin „Bluestar” – nowy system zarządzania zmianami i konfiguracją oraz monitorowania serwerów fizycznych

4. Pomiary
Aby ułatwić klientom pomiary i udostępnić aktualny obraz funkcjonowania informatyki, Novell oferuje szereg produktów takich jak Novell Business Service Manager, Novell Business Experience Manager, Novell myCMDB, Novell Sentinel, oraz Novell Sentinel Log Manager. W roku 2010 Novell planuje udostępnić nowe rozwiązania, umożliwiające klientom pomiary bezpieczeństwa i wydajności systemów w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud:

- Novell Compliance Automation – nowy produkt integrujący rozwiązania Novell Compliance Management Platform i Novell Sentinel oraz Novell Business Service Manager w celu zapewnienia bieżącego monitorowania zdarzeń w infrastrukturze informatycznej z uwzględnieniem tożsamości.

„Przedsiębiorstwa na całym świecie szybko rozbudowują swą infrastrukturę informatyczną o prywatne, publiczne i hybrydowe środowiska typu cloud, co stwarza problemy ze złożonością i bezpieczeństwem. Przewidujący klienci rozwiązują te problemy wykorzystując na drodze ku cloud computing koncepcję inteligentnego zarządzania obciążeniami, integrującą tożsamość i bezpieczeństwo we wszystkich aspektach infrastruktury informatycznej. Infosys wraz z Novellem zachęca klientów do tworzenia własnych strategii inteligentnego zarządzania obciążeniami, które pomogą obniżać koszty i złożoność oraz ograniczać ryzyko związane z funkcjonowaniem informatyki” -  mówi Rajesh Gupta, wiceprezes firmy Infosys.

Plany firmy Novell tworzą nowe szanse rynkowe dla resellerów: „Współpracujące z nami firmy VAR oczekują od Tech Data najnowszych rozwiązań, które pozwolą ich klientom obniżyć koszty i złożoność oraz ograniczyć ryzyko w zróżnicowanych środowiskach informatycznych. Strategia Novella w zakresie inteligentnego zarządzania obciążeniami, stanowiąc odpowiedź na te problemy, pozwoli firmom VAR dostarczać klientom bardziej ekonomiczne i efektywne rozwiązania infrastrukturalne. Tech Data będzie wspierać strategię Novella w zakresie IWM w ramach nowego programu Open Tech” - mówi wiceprezes ds. marketingu oprogramowania w zajmującej się dystrybucją rozwiązań informatycznych firmie Tech Data Corporation, Stacy Nethercoat.

Więcej informacji: www.novell.com/intelligent-workload-management 

Źródło: Novell
Skomentuj na forum