Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

CErtyfication SalaryCertyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednokrotnie pomaga wspinać się na kolejne szczeble kariery. Zdobycie certyfikatu często wiąże się z wydatkiem kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych na szkolenia, jak również poświęceniem setek godzin czasu na naukę. Na jakie tory skierować swoją ścieżkę kariery? Czego warto się uczyć?


John Hales z Global Knowledge, po raz kolejny przygotował ranking certyfikacji IT, których posiadacze (w USA) mogą liczyć na najwyższe zarobki. Z badania przeprowadzonego przez Global Knowledge wynika, że na najwyższe pensje otrzymują specjaliści posiadający certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa IT, chmury obliczeniowej i wirtualizacji, sieci oraz biznesowego podejścia do IT.

Poniżej prezentujemy listę certyfikacji, wraz z krótką charakterystyką i średnim rocznym wynagrodzeniem.

1. AWS Certified Solutions Architect - Associate - 125871 USD
Bazowa certyfikacja z obszaru chmury publicznej Amazon Web Services  - AWS Certified Solutions Architect - Associate - zadebiutowała w połowie 2013 roku i jest przeznaczona dla osób doświadczonych w projektowaniu aplikacji i systemów rozproszonych działających na platformie AWS. Egzamin certyfikacyjny AWS Certified Solutions Architect - Associate porusza szereg tematów, w tym projektowanie środowiska, wybór odpowiednich usług, konfigurowania dostępu do danych i szacowania kosztów. mając na uwadze liczbę firm przenoszących się do chmury i wzrost zainteresowaniem AWS, można spodziewać się, że na liście w przyszłości pojawią się inne certyfikacje dotyczące AWS.

2. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) - 122954 USD
CRISC jest certyfikacją oferowaną przez organizację non-profit ISACA, przeznaczoną dla specjalistów IT, kierowników projektów i innych, których zadaniem jest identyfikacja, zarządzanie ryzykiem i kontrola systemów informatycznych, obejmujących cały cykl, od projektu przez realizację do bieżącej konserwacji. Aby otrzymać certyfikat należy posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli systemów informatycznych, zgodne z co najmniej trzema z pięciu elementów objętych certyfikacją, a także uzyskać pozytywny wynik egzaminu CRISC, który przeprowadzany jest tylko dwa razy w roku.

3. Certified Information Security Manager (CISM) - 122291 USD
CISM to kolejna certyfikacja przygotowana przez ISACA, skierowana do doświadczonej kadry zarządzającej bezpieczeństwem systemów informacji. Jest nakierowana na osoby, które zarządzają, projektują i oceniają systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach. Poza pomyślnym zdaniem egzaminu, do uzyskania certyfikatu konieczne jest udokumentowanie 5-letniego doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa lub audytów systemów IT.

4. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) - 121923 USD
CISSP to egzamin stworzony i oferowany przez organizację ISC2 (International Information Systems Security Certification Consortium), podobny do certyfikatów oferowanych przez ISACA. Od kandydata przystępującego do egzaminu wymagane jest pięć lat doświadczenia w pełnym wymiarze godzin oraz doświadczenie w zakresie co najmniej dwóch spośród 8 obszarów związanych z bezpieczeństwem.

5. Project Management Professional (PMP) - 116094 USD
Certyfikacja PMP opracowana przez Project Management Institute (PMI) jest najpopularniejszą na świecie certyfikacją stanowiącą potwierdzenie kompetencji w zarządzaniu projektami. Egzamin PMP koncentruje się na pięciu obszarach związanych z cyklem życia projektu: inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie, kontrolę i zamykanie.

6. Certified Information Systems Auditor (CISA) - 113320 USD
CISA to kolejny w zestawieniu certyfikat wydawany przez ISACA, którego historia sięga 1978 roku, dedykowany specjalistom zajmującym się audytem systemów informatycznych. By przystąpić do egzaminu kandydat musi udokumentować 5 lat doświadczenia w audycie informatycznym, lub pracy w kontroli w obszarze informatyki lub w pracy w obszarze bezpieczeństwa.

7. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Routing and Switching - 112858
Cisco Certified Internetworking Expert, jest certyfikacją najwyższego poziomu spośród certyfikatów od firmy Cisco. Jedynie Cisco Certified Architect jest wyższą certyfikacją, ale ona ukierunkowana jest bardziej na projektantów i architektów niż specjalistów wdrażających rozwiązania i rozwiązujące problemy, jak to ma miejsce w wypadku CCIE. Egzamin CCIE składa się z dwóch części tj. części teoretycznej w formie testu wielokrotnego wyboru, który można zdawać w ośrodkach egzaminacyjnych VUE oraz egzaminu praktycznego tzw. laboratorium, składającego się z szeregu praktycznych ćwiczeń, tworzących przekrój różnych testowanych technologii. Egzamin praktyczny można zdawać tylko w kilku ośrodkach egzaminacyjnych na świecie.

Tematyka egzaminacyjna obejmuje technologie stosowane w warstwach 2 i 3, bezpieczeństwo, VPN i usługi infrastrukturalne takie jak QoS, DHCP i SNMP.

8. Cisco Certified Network Associate (CCNA) Data Center - 107045 USD
Choć certyfikacja CCNA ma już blisko dwadzieścia lat, to ścieżka obejmująca centra danych została wprowadzona w 2012 roku i obejmuje takie technologie jak sieci (w szczególności wirtualne i fizyczne switche Nexus), storage, warstwę obliczeniową (technologie Cisco UCS), wirtualizację i różne usługi sieciowe. By zdobyć certyfikat CCNA Data Center trzeba zdać dwa egzaminy. Pierwszy z nich koncentruje się na aspektach sieciowych a drugi obejmuje UCS, wirtualizację i usługi sieciowe na potrzeby magazynowania.

9. Cisco Certified Design Professional (CCDP) - 105008 USD
Certyfikat CCDA umiejscowiona jest pomiędzy poziomem podstawowym a eksperckim i potwierdza umiejętności w zakresie projektowania dużych sieci komputerowych z wykorzystaniem urządzeń Cisco, obejmujące zaawansowane topologie i usługi. W celu uzyskania tego certyfikatu wymagane jest zdanie trzech egzaminów. Dwa koncentrują się na routingu i switchingu a trzeci obejmuje projektowanie.

10. Certified Ethical Hacker (CEH) - 103297 USD
CEH to certyfikacja dotycząca etycznego hakingu, stworzona przez EC-Council (E-Commerce Consultants). Jest przeznaczona do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieciowe środowiska firmowego, posiadających wiedzę z zakresu wykrywania słabych punktów, luk i podatności na ataki.

11. Six Sigma Green Belt - 102594 USD
Six Sigma to metoda zarządzania jakością wprowadzona w Motoroli w połowie lat 80-tych. Celem biznesowym na poziomie Six Sigma jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów w procesie biznesowym do 3,4 (trzech i czterech dziesiątych) defektu na milion okazji. W ten sposób podejście Six Sigma może prowadzić do zwiększenia powtarzalności procesów (stabilności). W odróżnieniu od większości innych certyfikatów na tej liście, Six Sigma Green Belt nie skupia się na IT. Zamiast tego koncentruje się głównie na produkcji i wytwarzaniu lepszych produktów wysokiej jakości. Co ciekawe, żadna z organizacji nie posiada wyłączności na certyfikację z obszaru Six Sigma dlatego też, w zależności od organizatora szkoleń, a nawet studiów podyplomowych, uzyskanie certyfikatu wiąże się z przystąpieniem do egzaminu, który może mieć różną formę i znacząco się różnić.

12. Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V) - 102138 USD
CCP-V to nowa certyfikacja Citrix, zastępująca Citrix Certified Enterprise Engineer (CCEE). By uzyskać certyfikat CCP-V, należy wcześniej zdobyć certyfikat Citrix Certified Associate - Virtualization (CCA-V). CCP-V związana jest z wdrażaniem wirtualizacji desktopów i wirtualizacji aplikacji przy użyciu różnych technologii, w tym Citrix XenDesktop, XenServer i NetScaler. Certyfikacja ta jest ważna przez okres trzech lat.

13. Cisco Certified Networking Professional (CCNP) Security - 101414 USD
To czwarta certyfikacja Cisco i szósta związana z bezpieczeństwem na tegorocznej liście. Certyfikacja CCNP Security stanowi kontynuację Cisco Certified Network Associate (CCNA). By uzyskać ten certyfikat należy zdać cztery egzaminy z zakresu bezpieczeństwa obejmujących bezpieczny dostęp, zabezpieczania sieci na jej brzegu, bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych i kontrolę zagrożeń.

Jak widać, obszar bezpieczeństwa to dobry kierunek rozwoju i szansa na dobre zarobi, zwłaszcza że zrównoważenie popytu i podaży na certyfikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa nie nastąpi zbyt szybko.

14. ITIL v3 Foundation - 99869 USD
Certyfikat ITIL Foundation stanowi potwierdzenie podstawowej wiedzy z zakresu kodeksu postępowania dla działów informatyki ITIL i ITSM. W ciągu ostatnich 30 lat, ITIL stał się najczęściej używanym frameworkiem dotyczącym zarządzania środowiskiem IT na świecie. Zakres tematyczny certyfikacji obejmuje m.in. zarządzanie usługami, cykl życia usługi, kluczowe zasady i modele, mające na celu podniesienie efektywności i jakości w dostarczaniu usług IT.

15. VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) - 99334 USD
Jest to najpopularniejsza certyfikacja VMware, dotycząca wirtualizacji centrów danych, w tym wdrażania i administrowania środowisk zbudowanych w oparciu o ESXi i vCenter.

Raport wskazuje również na to, że na całkiem dobre zarobki mogą liczyć również posiadacze wielu podstawowych certyfikacji, których posiadaniem również pochwaliło się wielu ankietowanych posiadających certyfikaty z TOP 15. Najpopularniejszymi z tych certyfikacji są CompTIA (A+, Network+ i Security+) oraz Cisco CCNA/CCNP Routing and Switching.

 

Logowanie i rejestracja