Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy VMware przejmie Dell'a?
Czy VMware przejmie Dell'a?

Tytuł niniejszego wpisu nie jest spóźnionym żartem primaaprilisowym lecz wynika z niedawno zaprezentowanej przez Michaela Della wizji dotyczącej odwróconej fuzji (downstream merger). Według niepotwierdzonych informacji upublicznionych przez CNBC, Dell Technologies - największa na świecie firma technologic...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Gartner: Chmura wśród 10 największych zagrożeń dla biznesu
Gartner: Chmura wśród 10 największych zagrożeń dla biznesu

Nieustający rozwój technologii przynosi nowe ryzyka dla prowadzenia działalności gospodarczej. Firma analityczna Gartner zdiagnozowała dziesięć obszarów, na które musi zwrócić uwagę każdy szybko rozwijający się biznes. Zaskakiwać może wysokie pierwsze miejsce dla chmury obliczeniowej. Eksper...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

CErtyfication SalaryCertyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednokrotnie pomaga wspinać się na kolejne szczeble kariery. Zdobycie certyfikatu często wiąże się z wydatkiem kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych na szkolenia, jak również poświęceniem setek godzin czasu na naukę. Na jakie tory skierować swoją ścieżkę kariery? Czego warto się uczyć?


John Hales z Global Knowledge, po raz kolejny przygotował ranking certyfikacji IT, których posiadacze (w USA) mogą liczyć na najwyższe zarobki. Z badania przeprowadzonego przez Global Knowledge wynika, że na najwyższe pensje otrzymują specjaliści posiadający certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa IT, chmury obliczeniowej i wirtualizacji, sieci oraz biznesowego podejścia do IT.

Poniżej prezentujemy listę certyfikacji, wraz z krótką charakterystyką i średnim rocznym wynagrodzeniem.

1. AWS Certified Solutions Architect - Associate - 125871 USD
Bazowa certyfikacja z obszaru chmury publicznej Amazon Web Services  - AWS Certified Solutions Architect - Associate - zadebiutowała w połowie 2013 roku i jest przeznaczona dla osób doświadczonych w projektowaniu aplikacji i systemów rozproszonych działających na platformie AWS. Egzamin certyfikacyjny AWS Certified Solutions Architect - Associate porusza szereg tematów, w tym projektowanie środowiska, wybór odpowiednich usług, konfigurowania dostępu do danych i szacowania kosztów. mając na uwadze liczbę firm przenoszących się do chmury i wzrost zainteresowaniem AWS, można spodziewać się, że na liście w przyszłości pojawią się inne certyfikacje dotyczące AWS.

2. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) - 122954 USD
CRISC jest certyfikacją oferowaną przez organizację non-profit ISACA, przeznaczoną dla specjalistów IT, kierowników projektów i innych, których zadaniem jest identyfikacja, zarządzanie ryzykiem i kontrola systemów informatycznych, obejmujących cały cykl, od projektu przez realizację do bieżącej konserwacji. Aby otrzymać certyfikat należy posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli systemów informatycznych, zgodne z co najmniej trzema z pięciu elementów objętych certyfikacją, a także uzyskać pozytywny wynik egzaminu CRISC, który przeprowadzany jest tylko dwa razy w roku.

3. Certified Information Security Manager (CISM) - 122291 USD
CISM to kolejna certyfikacja przygotowana przez ISACA, skierowana do doświadczonej kadry zarządzającej bezpieczeństwem systemów informacji. Jest nakierowana na osoby, które zarządzają, projektują i oceniają systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach. Poza pomyślnym zdaniem egzaminu, do uzyskania certyfikatu konieczne jest udokumentowanie 5-letniego doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa lub audytów systemów IT.

4. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) - 121923 USD
CISSP to egzamin stworzony i oferowany przez organizację ISC2 (International Information Systems Security Certification Consortium), podobny do certyfikatów oferowanych przez ISACA. Od kandydata przystępującego do egzaminu wymagane jest pięć lat doświadczenia w pełnym wymiarze godzin oraz doświadczenie w zakresie co najmniej dwóch spośród 8 obszarów związanych z bezpieczeństwem.

5. Project Management Professional (PMP) - 116094 USD
Certyfikacja PMP opracowana przez Project Management Institute (PMI) jest najpopularniejszą na świecie certyfikacją stanowiącą potwierdzenie kompetencji w zarządzaniu projektami. Egzamin PMP koncentruje się na pięciu obszarach związanych z cyklem życia projektu: inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie, kontrolę i zamykanie.

6. Certified Information Systems Auditor (CISA) - 113320 USD
CISA to kolejny w zestawieniu certyfikat wydawany przez ISACA, którego historia sięga 1978 roku, dedykowany specjalistom zajmującym się audytem systemów informatycznych. By przystąpić do egzaminu kandydat musi udokumentować 5 lat doświadczenia w audycie informatycznym, lub pracy w kontroli w obszarze informatyki lub w pracy w obszarze bezpieczeństwa.

7. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Routing and Switching - 112858
Cisco Certified Internetworking Expert, jest certyfikacją najwyższego poziomu spośród certyfikatów od firmy Cisco. Jedynie Cisco Certified Architect jest wyższą certyfikacją, ale ona ukierunkowana jest bardziej na projektantów i architektów niż specjalistów wdrażających rozwiązania i rozwiązujące problemy, jak to ma miejsce w wypadku CCIE. Egzamin CCIE składa się z dwóch części tj. części teoretycznej w formie testu wielokrotnego wyboru, który można zdawać w ośrodkach egzaminacyjnych VUE oraz egzaminu praktycznego tzw. laboratorium, składającego się z szeregu praktycznych ćwiczeń, tworzących przekrój różnych testowanych technologii. Egzamin praktyczny można zdawać tylko w kilku ośrodkach egzaminacyjnych na świecie.

Tematyka egzaminacyjna obejmuje technologie stosowane w warstwach 2 i 3, bezpieczeństwo, VPN i usługi infrastrukturalne takie jak QoS, DHCP i SNMP.

8. Cisco Certified Network Associate (CCNA) Data Center - 107045 USD
Choć certyfikacja CCNA ma już blisko dwadzieścia lat, to ścieżka obejmująca centra danych została wprowadzona w 2012 roku i obejmuje takie technologie jak sieci (w szczególności wirtualne i fizyczne switche Nexus), storage, warstwę obliczeniową (technologie Cisco UCS), wirtualizację i różne usługi sieciowe. By zdobyć certyfikat CCNA Data Center trzeba zdać dwa egzaminy. Pierwszy z nich koncentruje się na aspektach sieciowych a drugi obejmuje UCS, wirtualizację i usługi sieciowe na potrzeby magazynowania.

9. Cisco Certified Design Professional (CCDP) - 105008 USD
Certyfikat CCDA umiejscowiona jest pomiędzy poziomem podstawowym a eksperckim i potwierdza umiejętności w zakresie projektowania dużych sieci komputerowych z wykorzystaniem urządzeń Cisco, obejmujące zaawansowane topologie i usługi. W celu uzyskania tego certyfikatu wymagane jest zdanie trzech egzaminów. Dwa koncentrują się na routingu i switchingu a trzeci obejmuje projektowanie.

10. Certified Ethical Hacker (CEH) - 103297 USD
CEH to certyfikacja dotycząca etycznego hakingu, stworzona przez EC-Council (E-Commerce Consultants). Jest przeznaczona do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieciowe środowiska firmowego, posiadających wiedzę z zakresu wykrywania słabych punktów, luk i podatności na ataki.

11. Six Sigma Green Belt - 102594 USD
Six Sigma to metoda zarządzania jakością wprowadzona w Motoroli w połowie lat 80-tych. Celem biznesowym na poziomie Six Sigma jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów w procesie biznesowym do 3,4 (trzech i czterech dziesiątych) defektu na milion okazji. W ten sposób podejście Six Sigma może prowadzić do zwiększenia powtarzalności procesów (stabilności). W odróżnieniu od większości innych certyfikatów na tej liście, Six Sigma Green Belt nie skupia się na IT. Zamiast tego koncentruje się głównie na produkcji i wytwarzaniu lepszych produktów wysokiej jakości. Co ciekawe, żadna z organizacji nie posiada wyłączności na certyfikację z obszaru Six Sigma dlatego też, w zależności od organizatora szkoleń, a nawet studiów podyplomowych, uzyskanie certyfikatu wiąże się z przystąpieniem do egzaminu, który może mieć różną formę i znacząco się różnić.

12. Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V) - 102138 USD
CCP-V to nowa certyfikacja Citrix, zastępująca Citrix Certified Enterprise Engineer (CCEE). By uzyskać certyfikat CCP-V, należy wcześniej zdobyć certyfikat Citrix Certified Associate - Virtualization (CCA-V). CCP-V związana jest z wdrażaniem wirtualizacji desktopów i wirtualizacji aplikacji przy użyciu różnych technologii, w tym Citrix XenDesktop, XenServer i NetScaler. Certyfikacja ta jest ważna przez okres trzech lat.

13. Cisco Certified Networking Professional (CCNP) Security - 101414 USD
To czwarta certyfikacja Cisco i szósta związana z bezpieczeństwem na tegorocznej liście. Certyfikacja CCNP Security stanowi kontynuację Cisco Certified Network Associate (CCNA). By uzyskać ten certyfikat należy zdać cztery egzaminy z zakresu bezpieczeństwa obejmujących bezpieczny dostęp, zabezpieczania sieci na jej brzegu, bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych i kontrolę zagrożeń.

Jak widać, obszar bezpieczeństwa to dobry kierunek rozwoju i szansa na dobre zarobi, zwłaszcza że zrównoważenie popytu i podaży na certyfikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa nie nastąpi zbyt szybko.

14. ITIL v3 Foundation - 99869 USD
Certyfikat ITIL Foundation stanowi potwierdzenie podstawowej wiedzy z zakresu kodeksu postępowania dla działów informatyki ITIL i ITSM. W ciągu ostatnich 30 lat, ITIL stał się najczęściej używanym frameworkiem dotyczącym zarządzania środowiskiem IT na świecie. Zakres tematyczny certyfikacji obejmuje m.in. zarządzanie usługami, cykl życia usługi, kluczowe zasady i modele, mające na celu podniesienie efektywności i jakości w dostarczaniu usług IT.

15. VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) - 99334 USD
Jest to najpopularniejsza certyfikacja VMware, dotycząca wirtualizacji centrów danych, w tym wdrażania i administrowania środowisk zbudowanych w oparciu o ESXi i vCenter.

Raport wskazuje również na to, że na całkiem dobre zarobki mogą liczyć również posiadacze wielu podstawowych certyfikacji, których posiadaniem również pochwaliło się wielu ankietowanych posiadających certyfikaty z TOP 15. Najpopularniejszymi z tych certyfikacji są CompTIA (A+, Network+ i Security+) oraz Cisco CCNA/CCNP Routing and Switching.