Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Krakowskie biuro R&D SolarWinds usprawnia SAM

SolarWindsFirma SolarWinds, dostawca zaawansowanego oprogramowania do monitorowania infrastruktury IT, zaktualizowała swój wielokrotnie nagradzany produkt - SolarWinds Server & Application Monitor (SAM). Aktualizacje te znacznie usprawniają proces monitorowania, powiadamiania i raportowania w środowiskach systemu Linux.


Dzięki udostępnieniu funkcji monitorowania agentowego i bezagentowego w systemie Linux oprogramowanie SAM pozwala zwiększyć wydajność oraz wydłużyć czas bezawaryjnej pracy aplikacji wdrożonych w środowiskach IT (fizycznych oraz wirtualnych) bądź w chmurze - zarówno w systemie Windows, jak i w systemie Linux - wszystko za pomocą tylko jednej konsoli administracyjnej.  

"Nowe funkcje zostały opracowane przez nasze biuro badań i rozwoju mieszczące się w Krakowie, gdzie zespół utalentowanych ludzi przyczynia się do szybkiego rozwoju naszej firmy. Obecnie dążymy do rozbudowania tego zespołu, aby móc dalej pracować nad udoskonalaniem SAM. W tym momencie w naszym biurze do obsadzenia jest ponad dwadzieścia stanowisk - poszukujemy głównie inżynierów programistów oraz testerów" - mówi Tomas Kucera, wiceprezes ds. działalności operacyjnej.

Każda aplikacja. Każde środowisko. Gdziekolwiek.
Dzięki nowej funkcji monitorowania bezagentowego, opracowanej pod kątem systemu Linux, rozwiązanie SAM dostarcza specjalistom IT szczegółowe informacje dot. wydajności aplikacji systemu Windows, a teraz także aplikacji systemu Linux, zainstalowanych w rozproszonych geograficznie centrach danych, zdalnych biurach lub w chmurze publicznej (m.in. w Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform i Rackspace), oraz udostępnia funkcję zaawansowanych alertów.

Co więcej, najnowsza aktualizacja sprawia, że rozwiązanie SolarWinds SAM szczególnie przydaje się do monitorowania wydajności, kondycji i wykorzystania zasobów aplikacji, także podczas przenoszenia ich do chmury. Zapewnia to optymalną obsługę obciążeń w odpowiednich miejscach oraz właściwie przydzielanie zasobów w celu zapobiegania przestojom i spadkom wydajności.

Szczegółowe dane dotyczące wydajności bazy danych
Choć ponad 80 procent problemów związanych z wydajnością aplikacji wiąże się z bazą danych, wiele działów IT nie ma zapewnionej odpowiedniej widoczności tego, co dzieje się wewnątrz bazy danych. Dlatego możliwości diagnozowania i rozwiązywania problemów z wolną obsługą zapytań są ograniczone, a co za tym idzie - trudniej usprawnić wykonywanie operacji bazodanowych. W najnowszej wersji rozwiązania zadbano o ściślejszą integrację z produktem SolarWinds Database Performance Analyzer (DPA), dzięki czemu specjaliści IT otrzymują szczegółowe analizy dot. czasu oczekiwania na odpowiedź bazy danych w kontekście wydajności aplikacji, serwerów, wirtualizacji i pamięci.

Teraz, gdy produkty te są używane razem, dane dotyczące wydajności bazy danych są wyświetlane w środowisku AppStack na platformie SolarWinds Orion. Działy IT są powiadamiane między innymi o sytuacjach, gdy wydajność operacji bazodanowych odbiega od referencyjnej wartości podstawowej. Jednocześnie otrzymują informację o potencjalnym wpływie takiego spadku wydajności na konkretne aplikacje obsługiwane przez bazę danych. Zależność między danymi dotyczącymi bazy danych a danymi dotyczącymi innych systemów pomaga specjalistom IT szybko identyfikować główną przyczynę zmniejszenia wydajności.

Wśród nowych możliwości znajdują się także:
• Nowa generacja funkcji wysokiej dostępności w celu uproszczenie wdrożenia rozwiązania SolarWinds SAM oraz innych produktów opartych na platformie SolarWinds Orion w konfiguracji nadmiarowej dla obciążeń o krytycznym znaczeniu
• Szybsze odnajdowanie serwerów i aplikacji za pomocą usług katalogowych
• Monitorowanie procesów systemu Linux w czasie rzeczywistym oraz określanie, które z nich najbardziej obciążają procesor/pamięć, a także zdalne uruchamianie i wyłączanie procesów
• Webowy klient SSH do zdalnej obsługi konsoli i zarządzania serwerami Linux bezpośrednio z poziomu interfejsu platformy SolarWinds Orion
• Szerszy wgląd w dane dotyczące wskaźników interfejsu sieciowego, takich jak przepustowość sieci, liczba pakietów oraz liczba błędów
• Automatyczna identyfikacja dystrybucji systemu Linux upraszczająca konfigurację szablonów monitorowania przeznaczonych dla konkretnych dystrybucji

Najważniejsze informacje na temat SAM
• Gotowe do użycia szablony monitorowania dla ponad 200 aplikacji biznesowych oraz możliwość uzyskania kolejnych za pośrednictwem internetowej społeczności THWACK
• Monitorowanie aplikacji niestandardowych i opracowanych we własnym zakresie przez określenie niestandardowych wskaźników lub zmodyfikowanie istniejących szablonów
• Wyodrębnienie głównej przyczyny problemu przez wizualizację relacji aplikacji z podstawowymi warstwami infrastruktury
• Wykonywanie prognoz przepustowości
• Monitorowanie kondycji podzespołów serwerów
• Zarządzanie zasobami
• Zdalne naprawianie błędów serwera dzięki wbudowanym narzędziom do rozwiązywania problemów
• Integracja z platformą SolarWinds Orion pozwalająca na połączenie danych dotyczących wydajności serwerów i aplikacji z danymi generowanymi przez programy SolarWinds Storage Resource Monitor (SRM), SolarWinds Virtualization Manager i SolarWinds DPA oraz wyświetlenie ich w środowisku AppStack tej platformy

Rozwiązanie SolarWinds SAM można kupić już za 1975 GBP (cena obejmuje świadczenie usług konserwacyjnych w pierwszym roku użytkowania). Więcej informacji oraz bezpłatną 30-dniową wersję demonstracyjną programu znajdziesz na stronie internetowej SolarWinds.

Źródło: SolarWinds