Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie preferencji użytkowników Red Hat JBoss Middleware

Badanie AnkietaOd maja do sierpnia tego roku firma Red Hat przeprowadziła trzy sondaże, w których łącznie poproszono 865 użytkowników Red Hat JBoss Middleware o opinie na temat nowych architektur i paradygmatów programowania. Szczególnymi obszarami zainteresowania były opinie na temat platformy Java EE w erze mikrousług, kontenerów i chmury. Red Hat chciał też lepiej zrozumieć priorytety i motywacje ankietowanych oraz stojące przed nimi wyzwania.


Aby określić kontekst, zapytano użytkowników, jak opisaliby swoje obecne produkcyjne aplikacje Java EE. Większość twierdzi, że są to wyłącznie duże, tradycyjne, działające lokalnie aplikacje Java EE (64 proc.), kolejne 23 proc. wskazuje, że większość ich aplikacji działa lokalnie z pewnym udziałem chmury, a 13 proc. - że ponad połowa ich aplikacji jest już wdrożona w środowiskach chmurowych.

W ciągu następnych lat sytuacja ta ma stać się bardziej zrównoważona: 30 proc. badanych przewiduje, że wszystkie ich aplikacje będą tradycyjnymi, działającymi lokalnie aplikacjami Java EE, 32 proc. - że będą używać zarówno aplikacji lokalnych, jak i chmurowych, a 38 proc. - że ponad połowa ich aplikacji będzie wdrożona w środowiskach chmurowych.

W wielu organizacjach zmiana ta prawdopodobnie będzie zachodzić naturalnie - a nie wskutek strategicznej konieczności - w miarę dojrzewania i podążania w kierunku bardziej heterogenicznych, hybrydowych środowisk chmurowych. Niespełna jedna czwarta (24 proc.) respondentów uważa, że przeniesienie aplikacji do chmury jest sprawą priorytetową dla ich działów IT. Klienci przywiązują większą wagę do zdolności utrzymywania i aktualizowania istniejących aplikacji (71 proc.) oraz do szybszego tworzenia lub aktualizowania aplikacji (53 proc.).

Priorytety te znajdują odzwierciedlenie w podejściu klientów do mikrousług i kontenerów - dwóch technologii, które stanowią odpowiedź na potrzebę większej elastyczności i kontroli w korporacyjnych środowiskach aplikacyjnych.

Na pytanie o ramy czasowe wdrażania architektury mikrousług w ich organizacjach, 29 proc. respondentów odpowiedziało, że albo już używają ich w systemach produkcyjnych, albo właśnie je wdrażają. W bliższej perspektywie, 36 proc. ankietowanych bada mikrousługi albo planuje wdrożyć je w przyszłym roku, a 38 proc. mówi to samo o kontenerach. Niespełna jedna piąta respondentów nie planuje wdrożenia mikrousług (18 proc.) i kontenerów (16 proc.) w ciągu następnych pięciu lat.

Nie jest zaskoczeniem, że priorytety te są skorelowane z niektórymi problemami, jakie respondentom sprawia bieżąca infrastruktura aplikacyjna. Wyzwania te są też odzwierciedleniem presji ciążącej na działach IT, od których oczekuje się, że będą robić więcej i szybciej - w wielu przypadkach z wykorzystaniem tych samych zasobów. 63 proc. respondentów uważa koszty i nakłady pracy związane z utrzymaniem infrastruktury aplikacyjnej za wyzwanie, 50 proc. ma problemy z przestarzałymi technologiami, a 34 proc. odczuwa przymus przyspieszenia wprowadzania produktów na rynek i zwiększenia produktywności deweloperów.

Firma Red Hat chciała również dowiedzieć się, czy rzeczywiście pomaga rozwiązywać problemy klientów i czy ich priorytety odpowiadają korzyściom, jakie odnoszą z użytkowania flagowego produktu Java EE firmy Red Hat, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP). Dlatego poproszono tych konkretnych klientów, w większości korzystających z rozwiązań Red Hat od ponad pięciu lat o sprecyzowanie, co zyskali.

Zdaniem klientów, trzy główne zalety JBoss EAP to stabilność, łatwe aktualizacje i ograniczone utrzymanie (59 proc.), oszczędność kosztów (44 proc.) oraz większa produktywność deweloperów (38 proc.).

Klienci, którzy modernizują środowiska aplikacyjne i wdrażają takie technologie, jak mikrousługi i kontenery, muszą mieć możliwość łączenia starych i nowych technologii w bezpieczny i sensowny sposób. Jak sugerują priorytety klientów, chcą oni zachować istniejące aplikacje, jednocześnie wykorzystując zalety nowych architektur oraz paradygmatów programowania. Platforma aplikacyjna, która może stanowić pomost między jednymi a drugimi, ma duże znaczenie.

Źródło: Red Hat