Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Chmura Oktawave z certyfikatem bezpieczeństwa ISO 27001

Chmura PolskaOktawave, jako pierwsza polska publiczna chmura typu IaaS, otrzymała certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001. Certyfikat ISO 27001 jest kolejnym etapem realizacji polityki doskonalącej bezpieczeństwo klientów polskiej chmury obliczeniowej oraz gwarancją wyboru rzetelnego dostawcy.


Jedną z tajemnic sukcesu chmury jest ta, że korzyści, które ze sobą niesie, są widoczne i czytelne dla biznesu. Poza ułatwianiem zdobywania przewag rynkowych, przetwarzanie w chmurze przedstawia wiele zalet, które czynią chmurę idealnym narzędziem, umożliwiającym pokonywanie barier technologicznych i ekonomicznych.

Przedsiębiorcy wymieniają chmurę jako jeden z głównych czynników kształtujących biznes, stawiają jednak jedno ale: chmura musi być bezpieczna.

Bezpieczeństwo jest przewagą

Bezpieczeństwo klientów jest gwarancją reputacji dostawcy usług. Dlatego fundamentalnym założeniem polskiej chmury obliczeniowej Oktawave stała się oferta unikatowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, realizowana na kilku poziomach poprzez:
• spełnienie restrykcyjnych wymogów GIODO w zakresie ochrony danych osobowych, wymagających zabezpieczenia określonych warunków przez urządzenia, infrastrukturę i dostarczaną usługę,
• przechowywanie i przetwarzanie danych klientów na terytorium Polski
w profesjonalnym centrum danych,
• oferowanie autorskiej wielowarstwowej architektury IT, odpornej na awarie dzięki pełnej redundancji.


Norma 27001 - dlaczego jest ważna?

Dane są przetwarzane w chmurze, będącej konkretnym zasobem fizycznym, zlokalizowanym na fizycznych serwerach. To sprawia, że odpowiednio zaprojektowana architektura, właściwie zabezpieczone centrum danych oraz lokalizacja, która stanowi główny problem dla większości światowych dostawców chmury, nabierają strategicznego znaczenia.

Integralnym elementem systemu bezpieczeństwa danych jest ponadto spełnianie specjalnie stworzonych standardów. Tu jedną z najważniejszych norm dla klientów, szczególnie zainteresowanych skuteczną ochrony danych i operujących w różnych branżach oraz przetwarzających dane w chmurze, jest certyfikat ISO/IEC 27001:20013. Certyfikat ten porządkuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w środowiskach chmurowych.

Uzyskanie ISO 27001 jest zatem ważnym etapem realizacji strategii wzmacniania bezpieczeństwa oraz sprostania oczekiwaniom klientów, oznaczając ponadto:
• zmniejszenie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji,
• zminimalizowanie ryzyka utraty lub przejęcia danych,
• możliwość szybkiej identyfikacji błędów.


Proces przystąpienia przedsiębiorstwa do systemu ISO/IEC 27001:20013 jest wieloetapowy i zaczyna się od weryfikacji wewnętrznych mechanizmów przez niezależną jednostkę.

Wdrożenie normy ISO 27001 ułatwia przestrzeganie prawa i obowiązujących regulacji, więc znakomicie pomaga w budowie zaufania. Decyzja o przystąpieniu do ISO/IEC 27001:20013 jest podejściem proaktywnym przedsiębiorstwa wobec potrzeb jego klientów, a także zakłada systematyczne doskonalenie procesów zachodzących w firmie, stąd jest krokiem podejmowanym przez dojrzałe i świadome organizacje.