Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Red Hat CloudForms ze wsparciem dla Google Cloud Platform

CloudRed Hat poinformował o dostępności Red Hat CloudForms 4.1 - najnowszej wersji rozwiązania do zarządzania otwartymi chmurami hybrydowymi. Dzięki wsparciu dla Google Cloud Platform, Red Hat CloudForms 4.1 zapewnia teraz większy wybór i elastyczność klientom, którzy chcą uruchamiać usługi w chmurach Google Cloud Platform, Microsoft Azure lub Amazon Web Services.


Ponadto rozszerzono funkcje administracyjne o Software-Defined Networking (SDN), co pozwala lepiej ujednolicić zarządzanie centrami danych definiowanymi programowo. Wreszcie CloudForms 4.1 ułatwia automatyzowanie złożonych procesów IT dzięki integracji z Ansible Tower oraz oferuje klientom prostszy model subskrypcyjny.

CloudForms to zaawansowana platforma open source do zarządzania środowiskami fizycznymi, wirtualnymi i chmurowymi, która obsługuje zarówno maszyny wirtualne, jak i kontenery. CloudForms umożliwia działom IT oferowanie usług za pośrednictwem samoobsługowego portalu i zarządzanie całym ich cyklem życia - od przydzielenia zasobów do ich wycofania z użytku. Ułatwia też zarządzanie ryzykiem poprzez definiowanie zaawansowanych zasad zgodności, które można egzekwować zarówno w środowiskach tworzonych od podstaw, jak i w istniejących systemach. Dodatkowo pozwala operatorom optymalizować koszty jednostkowe dzięki funkcjom planowania wydajności, raportowania i zarządzania finansowego.

"Klienci, którzy szybko rozwijają strategie chmury hybrydowej, coraz częściej domagają się pojedynczego, spójnego widoku do zarządzania środowiskami fizycznymi, wirtualnymi i chmurowymi. CloudForms oferuje taki widok, a wersja 4.1 to naszym zdaniem najbardziej kompleksowe rozwiązanie do zarządzania chmurą hybrydową, jakie jest dostępne na rynku. Teraz CloudForms nie tylko obsługuje największe chmury publiczne na świecie, ale również integruje się z Ansible, co bardzo upraszcza automatyzację" - powiedział Joe Fitzgerald, wiceprezes, Management, Red Hat

W Red Hat CloudForms 4.1 wprowadzono kilka nowych funkcji, takich jak:
• Obsługa Google Cloud Platform - dzięki ścisłej współpracy z Google w ramach społeczności open source ManageIQ klienci mogą teraz używać Red Hat CloudForms do zarządzania środowiskami w chmurze Google. Obejmuje to zarządzanie całym cyklem życia maszyn wirtualnych, egzekwowanie zasad i rozliczenia wewnętrzne.
• Obsługa sieci definiowanej programowo (SDN) - w miarę, jak organizacje zaczynają zarządzać obciążeniami roboczymi w chmurze z wykorzystaniem Red Hat CloudForms, platforma musi obsługiwać nie tylko kwestie mocy obliczeniowej, ale również łączność sieciową i pamięć masową. W tym celu do CloudForms 4.1 dodano zarządzanie łącznością sieciową dla OpenStack Networking (Neutron), Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure. Nowe funkcje SDN, opracowane w ścisłej współpracy z Nuage Networks, pozwalają użytkownikom wyszukiwać elementy sieci i zarządzać nimi, jednocześnie wizualizując ich relacje z innymi częściami infrastruktury.
• Integracja Ansible Tower - wbudowana integracja z Ansible Tower pozwala użytkownikom CloudForms znacznie łatwiej konfigurować złożone aplikacje i usługi poprzez własny kod automatyzacyjny. CloudForms 4.1 może teraz łączyć się z Ansible Tower w celu wykonywania zadań. Integracja ta ułatwia komponowanie skomplikowanych usług poprzez łączenie natywnej obsługi katalogu usług CloudForms z modułami Ansible (playbooks).
• Nowy model subskrypcyjny - elastyczne subskrypcje, dostępne dla wszystkich użytkowników Red Hat CloudForms, pozwalają stosować jedną subskrypcję zarówno do serwerów fizycznych, jak i chmurowych obciążeń roboczych. Subskrypcję można przenieść w dowolnym kierunku tyle razy, ile będzie to potrzebne. Można też wykorzystać średnią liczbę zarządzanych instancji chmurowych, aby określić liczbę potrzebnych subskrypcji CloudForms dla usług w chmurach publicznych, a przez to uniknąć zakupów pod kątem szczytowego obciążenia. Nowe wbudowane raporty pomagają określić to rzeczywiste i średnie wykorzystanie na przestrzeni czasu.

Inne ulepszenia w Red Hat CloudForms 4.1 to m.in.:
• Rozszerzona obsługa Microsoft Azure, w tym szersza gama funkcji związanych z zarządzaniem obrazami chmurowymi Microsoft Azure, zdarzeniami, metrykami, przydzielaniem maszyn wirtualnych z obrazów prywatnych oraz zarządzaniem całym cyklem życia. CloudForms 4.1 dodaje też analizę SmartState (bezagentową introspekcję maszyn wirtualnych i kontenerów) do Microsoft Azure, co umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzenie metodologii DevOps i samoobsługi oraz ograniczenie użycia nieautoryzowanych rozwiązań IT (tzw. Shadow IT) poprzez zaawansowane egzekwowanie zasad i zgodności, które poprzednio było dostępne tylko dla systemów lokalnych;
• Nowe funkcje związane z Red Hat OpenShift Container Platform, analiza SmartState, mapy cieplne pokazujące wykorzystanie operacyjne, obsługa trwałych woluminów danych;
• Zaktualizowany model rozliczeń wewnętrznych, w tym określanie własnych walut i stawek;
• Ulepszony interfejs samoobsługowy, w tym nowy interfejs koszyka sklepowego oraz konsola zdalna.

"Rynek rozwiązań do zarządzania chmurami hybrydowymi jest dojrzały i rośnie, ponieważ coraz więcej deweloperów oraz specjalistów infrastrukturalno-operacyjnych (I&O) uważa, że rozwiązania te pomagają spełnić potrzeby usług działających w wielu chmurach. Pomagają one deweloperom szybciej i łatwiej budować aplikacje chmurowe, a specjalistom I&O zapewniają możliwości nadzoru oraz kontrolę nad użyciem i kosztami" - The Forrester Wave: Hybrid Cloud Management Solutions, Q1 2016, Dave Bartoletti.

Źródło: Red Hat