Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Administracja publiczna potrzebuje własnej platformy chmurowej

Chmura PolskaFirma EMC opublikowała wyniki badania ankietowego dotyczącego perspektyw budowy Chmury Administracji Publicznej oraz inwestycji planowanych przez administrację publiczną w nowe technologie informatyczne. Wyniki ankiety wskazują, że informatyka w administracji publicznej wymaga optymalizacji wykorzystania środków finansowych oraz wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych.


Aż 86% respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie, było zdania, że ich instytucje byłyby zainteresowane korzystaniem z Chmury Administracji Publicznej - gdyby taka istniała. Największymi zwolennikami wykorzystania chmury (100% pozytywnych odpowiedzi) byli przedstawiciele jednostek badawczych, uczelni wyższych i samorządu terytorialnego, a także urzędów państwowych. Także 83% przedstawicieli administracji rządowej było zdania, że ich instytucje uczestniczyłyby w tym projekcie.

Ponadto respondenci wskazali na najważniejsze obszary nowych technologii, w które ich instytucje będą inwestować w ciągu najbliższych dwóch lat:
• administracja rządowa najczęściej wskazywała inwestycje w aplikacje (33%) i bezpieczeństwo (32%),
• przedstawiciele samorządów deklarowali inwestycje w transmisję danych (42%), bezpieczeństwo (38%) i data center (21%),
• przedstawiciele innych urzędów najczęściej deklarowali inwestycje w bezpieczeństwo (46%), data center (33%) i transmisję danych (21%).

"O ile administracja rządowa jest dobrze wyposażona i w najbliższych latach planuje głównie inwestycje w najważniejszy obszar, czyli w aplikacje, o tyle pozostałe urzędy nadal budują infrastrukturę podstawową. Tymczasem takie usługi, jak dostarczanie mocy obliczeniowej, pamięci masowych, a także część usług wyższego poziomu, np. poczta elektroniczna, usługi tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, zapasowe centra danych, czy wiele usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym może zostać udostępniona w ramach Chmury Administracji Publicznej. Kiedyś wyjeżdżając z domu brało się do ochrony zbrojną drużynę, dziś zapewnianiem bezpieczeństwa na drogach zajmuje się policja. Na podobnej zasadzie może i powinna funkcjonować państwowa informatyka. Tymczasem większość projektów informatycznych w sektorze publicznym - także takich, jak obsługa wyborów, wielkich, międzynarodowych wydarzeń czy innych jednorazowych lub rzadkich okazji - obejmuje kupno i instalację dedykowanych serwerów i innego sprzętu informatycznego. Jest to szalenie nieefektywne i czasochłonne. Oferenci powinni móc skoncentrować się na budowie funkcjonalności potrzebnych zamawiającemu, a nie poświęcać czas i pieniądze na zapewnianie zasobów, które w środowisku chmury są równie łatwo dostępne, jak prąd w gniazdku czy telefon" - powiedział Wojciech Wrona, dyrektor handlowy odpowiedzialny za współpracę z sektorem publicznym w firmie EMC Computer Systems Poland.

Korzyści z budowy Chmury Administracji Publicznej objawiłyby się w kilku obszarach:
• Lepsze wykorzystanie czasu pracy specjalistów dzięki wyeliminowaniu powielania realizacji tych samych prac przez różne podmioty administracji publicznej
• Przyspieszenie i obniżenie kosztów realizacji projektów informatycznych dzięki możliwości skoncentrowania się zarówno urzędów, jak i zleceniobiorców na merytorycznej stronie zamawianych systemów, bez konieczności zapewniania dla nich infrastruktury
• Lepsze wykorzystanie i szybsze udostępnianie takich zasobów, jak serwery, pamięci masowe czy systemy bezpieczeństwa, które za pośrednictwem Chmury mogłyby być dostępne praktycznie natychmiast dokładnie tam, gdzie w danym momencie są potrzebne
• Ułatwienie, zwłaszcza samorządom i urzędom terenowym, dostępu do wysokiej jakości usług informatycznych, bezpieczeństwa informatycznego i innych, bez konieczności samodzielnego ich pozyskiwania

"Trudno sobie wyobrazić, żeby w każdym powiecie mogli pracować najlepsi specjaliści w różnych obszarach - informatyki, finansów, geodezji itp. - jest ich po prostu zbyt mało. Dlatego znacznie lepsze efekty przyniosłoby istnienie centrów kompetencyjnych, które za pośrednictwem chmury wspierałyby jednostki terytorialne w skali województwa czy nawet kraju. Widzę tu pewną analogię do służby zdrowia, w której krajowe i wojewódzkie ośrodki wyspecjalizowane np. w dziedzinie onkologii, kardiologii czy leczenia poparzeń wspierają funkcjonowanie całego sytemu ochrony zdrowia. Budowa Chmury Administracji Publicznej nie wymaga przy tym wielkich inwestycji. W Wielkiej Brytanii rozpoczęto ją od zinwentaryzowania, skatalogowania i udostępnienia poprzez zamknięty portal zasobów informatycznych dostępnych w już istniejących serwerowniach oraz wprowadzono certyfikację podmiotów, które są uprawnione do świadczenia usług za jej pośrednictwem. Radykalnie przyspieszyło to realizację projektów publicznych wykorzystujących IT i podniosło ich jakość" - dodaje Wojciech Wrona.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IDG podczas konferencji Państwo 2.0 gromadzącej m.in. szefów informatyki najważniejszych organizacji sektora publicznego, w tym administracji rządowej, samorządowej, urzędów centralnych i uczelni.

Źródło: EMC