Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Aktualności

Administracja publiczna potrzebuje własnej platformy chmurowej

Chmura PolskaFirma EMC opublikowała wyniki badania ankietowego dotyczącego perspektyw budowy Chmury Administracji Publicznej oraz inwestycji planowanych przez administrację publiczną w nowe technologie informatyczne. Wyniki ankiety wskazują, że informatyka w administracji publicznej wymaga optymalizacji wykorzystania środków finansowych oraz wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych.


Aż 86% respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie, było zdania, że ich instytucje byłyby zainteresowane korzystaniem z Chmury Administracji Publicznej - gdyby taka istniała. Największymi zwolennikami wykorzystania chmury (100% pozytywnych odpowiedzi) byli przedstawiciele jednostek badawczych, uczelni wyższych i samorządu terytorialnego, a także urzędów państwowych. Także 83% przedstawicieli administracji rządowej było zdania, że ich instytucje uczestniczyłyby w tym projekcie.

Ponadto respondenci wskazali na najważniejsze obszary nowych technologii, w które ich instytucje będą inwestować w ciągu najbliższych dwóch lat:
• administracja rządowa najczęściej wskazywała inwestycje w aplikacje (33%) i bezpieczeństwo (32%),
• przedstawiciele samorządów deklarowali inwestycje w transmisję danych (42%), bezpieczeństwo (38%) i data center (21%),
• przedstawiciele innych urzędów najczęściej deklarowali inwestycje w bezpieczeństwo (46%), data center (33%) i transmisję danych (21%).

"O ile administracja rządowa jest dobrze wyposażona i w najbliższych latach planuje głównie inwestycje w najważniejszy obszar, czyli w aplikacje, o tyle pozostałe urzędy nadal budują infrastrukturę podstawową. Tymczasem takie usługi, jak dostarczanie mocy obliczeniowej, pamięci masowych, a także część usług wyższego poziomu, np. poczta elektroniczna, usługi tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, zapasowe centra danych, czy wiele usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym może zostać udostępniona w ramach Chmury Administracji Publicznej. Kiedyś wyjeżdżając z domu brało się do ochrony zbrojną drużynę, dziś zapewnianiem bezpieczeństwa na drogach zajmuje się policja. Na podobnej zasadzie może i powinna funkcjonować państwowa informatyka. Tymczasem większość projektów informatycznych w sektorze publicznym - także takich, jak obsługa wyborów, wielkich, międzynarodowych wydarzeń czy innych jednorazowych lub rzadkich okazji - obejmuje kupno i instalację dedykowanych serwerów i innego sprzętu informatycznego. Jest to szalenie nieefektywne i czasochłonne. Oferenci powinni móc skoncentrować się na budowie funkcjonalności potrzebnych zamawiającemu, a nie poświęcać czas i pieniądze na zapewnianie zasobów, które w środowisku chmury są równie łatwo dostępne, jak prąd w gniazdku czy telefon" - powiedział Wojciech Wrona, dyrektor handlowy odpowiedzialny za współpracę z sektorem publicznym w firmie EMC Computer Systems Poland.

Korzyści z budowy Chmury Administracji Publicznej objawiłyby się w kilku obszarach:
• Lepsze wykorzystanie czasu pracy specjalistów dzięki wyeliminowaniu powielania realizacji tych samych prac przez różne podmioty administracji publicznej
• Przyspieszenie i obniżenie kosztów realizacji projektów informatycznych dzięki możliwości skoncentrowania się zarówno urzędów, jak i zleceniobiorców na merytorycznej stronie zamawianych systemów, bez konieczności zapewniania dla nich infrastruktury
• Lepsze wykorzystanie i szybsze udostępnianie takich zasobów, jak serwery, pamięci masowe czy systemy bezpieczeństwa, które za pośrednictwem Chmury mogłyby być dostępne praktycznie natychmiast dokładnie tam, gdzie w danym momencie są potrzebne
• Ułatwienie, zwłaszcza samorządom i urzędom terenowym, dostępu do wysokiej jakości usług informatycznych, bezpieczeństwa informatycznego i innych, bez konieczności samodzielnego ich pozyskiwania

"Trudno sobie wyobrazić, żeby w każdym powiecie mogli pracować najlepsi specjaliści w różnych obszarach - informatyki, finansów, geodezji itp. - jest ich po prostu zbyt mało. Dlatego znacznie lepsze efekty przyniosłoby istnienie centrów kompetencyjnych, które za pośrednictwem chmury wspierałyby jednostki terytorialne w skali województwa czy nawet kraju. Widzę tu pewną analogię do służby zdrowia, w której krajowe i wojewódzkie ośrodki wyspecjalizowane np. w dziedzinie onkologii, kardiologii czy leczenia poparzeń wspierają funkcjonowanie całego sytemu ochrony zdrowia. Budowa Chmury Administracji Publicznej nie wymaga przy tym wielkich inwestycji. W Wielkiej Brytanii rozpoczęto ją od zinwentaryzowania, skatalogowania i udostępnienia poprzez zamknięty portal zasobów informatycznych dostępnych w już istniejących serwerowniach oraz wprowadzono certyfikację podmiotów, które są uprawnione do świadczenia usług za jej pośrednictwem. Radykalnie przyspieszyło to realizację projektów publicznych wykorzystujących IT i podniosło ich jakość" - dodaje Wojciech Wrona.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IDG podczas konferencji Państwo 2.0 gromadzącej m.in. szefów informatyki najważniejszych organizacji sektora publicznego, w tym administracji rządowej, samorządowej, urzędów centralnych i uczelni.

Źródło: EMC