Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Na co idą unijne pieniądze w projektach IT?

EuroFirma EMC opublikowała wyniki badania przeprowadzonego przez IDG w trakcie konferencji Państwo 2.0, dotyczącego, między innymi, stosowania rozwiązań w chmurze obliczeniowej oraz wykorzystywania funduszy unijnych w projektach IT w sektorze publicznym. W badaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz urzędów państwowych, jak również reprezentanci jednostek badawczych i środowisk naukowych.


Najważniejsze informacje:
• Aż 81% respondentów zadeklarowało, że ich instytucje wykorzystują fundusze unijne w projektach IT lub się o nie ubiegają. Wśród nich jest ok. 85% przedstawicieli administracji rządowej i 77% przedstawicieli samorządu terytorialnego.
• W sytuacji, kiedy obecna perspektywa budżetowa (2014-2020) może być ostatnią, kiedy Polska jest beneficjentem netto środków unijnych, szczególnie istotne jest efektywne wykorzystanie środków do budowy Chmury Administracji Publicznej
• Budowa Chmury Administracji Publicznej pozwoliłaby znacząco obniżyć koszty, bardziej efektywnie wykorzystywać środki wydawane na IT oraz przygotować infrastrukturę na wypadek obniżenia finansowania inwestycji w przyszłości

Pomimo tego, że wyniki uzyskane w ankiecie jednoznacznie stwierdzają, że większość tych instytucji wykorzystuje środki przekazywane przez Unię Europejską lub się o nie stara, zebrane informacje sugerują również, że wydatki te wymagają optymalizacji w celu lepszego wykorzystania dostępnych zasobów i przygotowania administracji na spodziewane obniżenie unijnego finansowania w przyszłości.

Ponad połowa respondentów (52%) biorących udział w badaniu zadeklarowała, że wykorzystuje fundusze unijne w projektach IT, a 29% stwierdziło, że o takie fundusze się ubiega. Wysoki poziom ich wykorzystania zadeklarowali przedstawiciele administracji rządowej (61% wykorzystujących, 24% ubiegających się) oraz w samorządzie terytorialnym (45% wykorzystujących i 32% ubiegających się). Najwyższy odsetek respondentów wykorzystujących fundusze unijne pochodził ze środowiska naukowego: połowa z nich zadeklarowała wykorzystywanie środków unijnych, a druga połowa - że o takie finansowanie się ubiega.

"Choć 86% przedstawicieli sektora publicznego zadeklarowało, że chcieliby korzystać z Chmury Administracji Publicznej, nie planują własnych inwestycji w tym obszarze. Wiele działów sektora publicznego nadal wydaje pieniądze głównie na własną infrastrukturę podstawową, jak centra danych czy rozwiązania do transmisję, podczas gdy świat buduje efektywne rozwiązania oparte o cloud computing (chmurze prywatnej lub publicznej) oraz systemy do analityki wielkich zbiorów danych. Biorąc pod uwagę, że już w tym roku Polska będzie płatnikiem netto do Unii Europejskiej, a w kolejnej perspektywie budżetowej będziemy zbyt bogaci, żeby otrzymywać dopłaty z funduszy strukturalnych, jest najwyższy czas, żeby skoordynować inwestycje sektora publicznego w IT i zadbać o to, żeby były one przeznaczane na cele, które przyniosą państwu największe korzyści. Powstanie Chmury Administracji Publicznej nie tylko pozwoliłoby bardziej efektywnie budować infrastrukturę i zarządzać wydatkami na IT sektora publicznego, ale też otworzyłoby drogę do szybkiego powstawania i upowszechniania specjalistycznych aplikacji, które są niezbędne, żeby inwestycje przyniosły oczekiwane owoce" - powiedział Wojciech Wrona, dyrektor handlowy odpowiedzialny za współpracę z sektorem publicznym w firmie EMC Computer Systems Poland.

Badani odpowiadali też na pytania dotyczące obszarów, w których inwestują ich macierzyste instytucje. Pomimo pewnych różnic pomiędzy poszczególnymi działami sektora publicznego respondenci wskazywali przede wszystkim na takie obszary jak bezpieczeństwo (32%), transmisja danych (25%), aplikacje (20%) czy data center (18%). Inwestycje w nowoczesne technologie, jak chmura obliczeniowa (publiczna - 10%, prywatna - 8%), czy analityka wielkich zbiorów danych (8%) cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem.

Źródło: EMC

Logowanie i rejestracja