Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Na co idą unijne pieniądze w projektach IT?

EuroFirma EMC opublikowała wyniki badania przeprowadzonego przez IDG w trakcie konferencji Państwo 2.0, dotyczącego, między innymi, stosowania rozwiązań w chmurze obliczeniowej oraz wykorzystywania funduszy unijnych w projektach IT w sektorze publicznym. W badaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz urzędów państwowych, jak również reprezentanci jednostek badawczych i środowisk naukowych.


Najważniejsze informacje:
• Aż 81% respondentów zadeklarowało, że ich instytucje wykorzystują fundusze unijne w projektach IT lub się o nie ubiegają. Wśród nich jest ok. 85% przedstawicieli administracji rządowej i 77% przedstawicieli samorządu terytorialnego.
• W sytuacji, kiedy obecna perspektywa budżetowa (2014-2020) może być ostatnią, kiedy Polska jest beneficjentem netto środków unijnych, szczególnie istotne jest efektywne wykorzystanie środków do budowy Chmury Administracji Publicznej
• Budowa Chmury Administracji Publicznej pozwoliłaby znacząco obniżyć koszty, bardziej efektywnie wykorzystywać środki wydawane na IT oraz przygotować infrastrukturę na wypadek obniżenia finansowania inwestycji w przyszłości

Pomimo tego, że wyniki uzyskane w ankiecie jednoznacznie stwierdzają, że większość tych instytucji wykorzystuje środki przekazywane przez Unię Europejską lub się o nie stara, zebrane informacje sugerują również, że wydatki te wymagają optymalizacji w celu lepszego wykorzystania dostępnych zasobów i przygotowania administracji na spodziewane obniżenie unijnego finansowania w przyszłości.

Ponad połowa respondentów (52%) biorących udział w badaniu zadeklarowała, że wykorzystuje fundusze unijne w projektach IT, a 29% stwierdziło, że o takie fundusze się ubiega. Wysoki poziom ich wykorzystania zadeklarowali przedstawiciele administracji rządowej (61% wykorzystujących, 24% ubiegających się) oraz w samorządzie terytorialnym (45% wykorzystujących i 32% ubiegających się). Najwyższy odsetek respondentów wykorzystujących fundusze unijne pochodził ze środowiska naukowego: połowa z nich zadeklarowała wykorzystywanie środków unijnych, a druga połowa - że o takie finansowanie się ubiega.

"Choć 86% przedstawicieli sektora publicznego zadeklarowało, że chcieliby korzystać z Chmury Administracji Publicznej, nie planują własnych inwestycji w tym obszarze. Wiele działów sektora publicznego nadal wydaje pieniądze głównie na własną infrastrukturę podstawową, jak centra danych czy rozwiązania do transmisję, podczas gdy świat buduje efektywne rozwiązania oparte o cloud computing (chmurze prywatnej lub publicznej) oraz systemy do analityki wielkich zbiorów danych. Biorąc pod uwagę, że już w tym roku Polska będzie płatnikiem netto do Unii Europejskiej, a w kolejnej perspektywie budżetowej będziemy zbyt bogaci, żeby otrzymywać dopłaty z funduszy strukturalnych, jest najwyższy czas, żeby skoordynować inwestycje sektora publicznego w IT i zadbać o to, żeby były one przeznaczane na cele, które przyniosą państwu największe korzyści. Powstanie Chmury Administracji Publicznej nie tylko pozwoliłoby bardziej efektywnie budować infrastrukturę i zarządzać wydatkami na IT sektora publicznego, ale też otworzyłoby drogę do szybkiego powstawania i upowszechniania specjalistycznych aplikacji, które są niezbędne, żeby inwestycje przyniosły oczekiwane owoce" - powiedział Wojciech Wrona, dyrektor handlowy odpowiedzialny za współpracę z sektorem publicznym w firmie EMC Computer Systems Poland.

Badani odpowiadali też na pytania dotyczące obszarów, w których inwestują ich macierzyste instytucje. Pomimo pewnych różnic pomiędzy poszczególnymi działami sektora publicznego respondenci wskazywali przede wszystkim na takie obszary jak bezpieczeństwo (32%), transmisja danych (25%), aplikacje (20%) czy data center (18%). Inwestycje w nowoczesne technologie, jak chmura obliczeniowa (publiczna - 10%, prywatna - 8%), czy analityka wielkich zbiorów danych (8%) cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem.

Źródło: EMC