Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Dell SharePlex w nowej wersji

DellDell wprowadza nową wersję rozwiązania SharePlex do replikacji baz danych i integracji danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dell SharePlex wykracza poza tradycyjne powielanie informacji między środowiskami Oracle i umożliwia replikowanie danych z baz Oracle bezpośrednio do systemów SAP HANA, Teradata lub EnterpriseDB Postgres.


Najnowsza wersja Dell SharePlex eliminuje obawy firm związane z migracjami, ponieważ umożliwia replikację danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego i nie wpływa negatywnie na produkcyjną bazę danych. Co więcej, koszt tego rozwiązania jest o połowę niższy niż w przypadku innych czołowych narzędzi do replikacji baz danych. Po wprowadzeniu obsługi systemów SAP HANA, Teradata i EnterpriseDB Postgres, Dell SharePlex jest teraz zgodny ze środowiskami Oracle, Microsoft SQL Server, SAP ASE, Java Message Service (JMS), SQL i XML Files.

"SharePlex zapoczątkował koncepcję replikacji baz danych Oracle. Każdego dnia korzystają z niego klienci z całego świata. Rozszerzenie zgodności rozwiązania SharePlex na platformy SAP HANA, Teradata i EnterpriseDB Postgres to kolejny krok w jego rozwoju, pomagający klientom budować i utrzymywać coraz bardziej zróżnicowane środowiska baz danych. Niezależnie od tego, czy chodzi o platformę usystematyzowaną czy nie, zastrzeżoną czy typu open source, działającą lokalnie czy w chmurze — Dell dąży do obsługi danych każdego typu we wszystkich środowiskach. Dzięki temu podejściu jesteśmy w stanie rozpocząć współpracę z klientami na etapie, na którym się akurat znajdują, i pomóc im dotrzeć do celu przez udostępnienie im właściwego rozwiązania w odpowiednim czasie" - mówi Darin Bartik, Wiceprezes ds. Marketingu, Systemów i Zarządzania informacjami.

Możliwość zwiększania innowacyjności
Aby obniżać koszty operacyjne, wdrażać nowe aplikacje i spełniać skomplikowane wymagania analityczne bez ograniczania funkcjonalności, przedsiębiorstwa poszukują alternatywnych baz danych, uwzględniając przy tym zarówno środowiska lokalne, jak i chmury oraz technologie typu open source. Firmy mają do wyboru szeroką gamę nowych, innowacyjnych platform, odchodzą więc od konsolidacji wdrażając różne typy systemów w celu obniżenia kosztów oraz lepszego dostosowania się do potrzeb biznesowych i analitycznych. Rozszerzona zgodność Dell SharePlex zapewnia przedsiębiorstwom elastyczność, dzięki której mogą rozbudowywać, urozmaicać i modernizować infrastruktury baz danych, a przez to wykorzystać wyższą wydajność cechującą bazy danych działające w pamięci oraz lepiej zarządzać zmieniającymi się wymaganiami analitycznymi.

Migracje ZeroIMPACT w środowiskach heterogenicznych
Przekształcenie infrastruktury baz danych stanowi duże przedsięwzięcie dla każdej firmy - niezależnie od jej wielkości. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o wdrożenie nowej produkcyjnej bazy danych w środowisku lokalnym lub w chmurze, czy o przeniesienie danych na potrzeby raportowania i analiz - SharePlex umożliwia przedsiębiorstwom migrację i modernizację ich środowisk, zapewniając jednocześnie dostępność aplikacji o znaczeniu krytycznym. Najnowsza wersja rozwiązania sprawia, że przedsiębiorstwa migrujące dane na platformę SAP HANA, Teradata lub EnterpriseDB Postgres, mogą ograniczyć przestoje oraz przeprowadzić nieograniczoną liczbę prób - to wszystko bez negatywnego wpływu na środowisko produkcyjne.

Źródło: Dell