Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu
Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu

Mijający rok dobitnie wskazuje, jak ważna jest stała dostępność - zarówno usług, jak i danych. Wystarczy wspomnieć głośne fiasko elektronicznego spisu powszechnego na kontynencie australijskim, czy równie dotkliwe w skutkach przestoje systemów IT w sektorze transportu pasażerskiego. Awarie te sprawiły, że ludzie na ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2016 roku

CitrixCitrix Systems, przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku obrachunkowego 2016 zakończony 31 marca 2016 roku, w którym odnotował kwartalne przychody w wysokości 826 mln USD, wzrost o 9 proc. rok do roku oraz rekordowe kwartalne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 340 mln USD.


Wyniki finansowe
• W pierwszym kwartale 2016 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 826 mln USD, co stanowi wzrost o 9 proc. w porównaniu do 761 mln USD, uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.
• Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
- Zysk netto za pierwszy kwartał 2016 roku wyniósł 83 mln USD lub 0,54 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 29 mln USD lub 0,18 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2015 roku.
- Zysk netto za pierwszy kwartał 2016 obejmuje odpisy w wysokości 46 mln USD związane z wypłatą odpraw i zamykaniem oddziałów w ramach programu restrukturyzacji z 2015 roku oraz 15 mln USD związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności biznesowej, związanej z produktami GoTo. Zysk netto za pierwszy kwartał 2015 obejmuje odpisy restrukturyzacyjne w wysokości 34 mln USD związane z wypłatą odpraw i zamykaniem oddziałów w ramach programu restrukturyzacji z 2015 roku.
• Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP
- Zysk netto za pierwszy kwartał 2016 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 184 mln USD lub 1,18 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 106 mln USD lub 0,65 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto za pierwszy kwartał lat 2015 i 2016 liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto za pierwszy kwartał 2016 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje również kosztów zapowiadanego wcześniej wydzielenia działalności GoTo ani konsekwencji podatkowych tej pozycji. Zysk netto za pierwszy kwartał 2015 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje również wpływów z pozwu patentowego ani konsekwencji podatkowych tej pozycji.

Zmiany w zarządzie
Ponadto Rada Dyrektorów Citrix poinformowała dziś, że jej członkowie Tom Bogan i Francis deSouza nie będą ubiegać się o reelekcję do Rady na dorocznym zgromadzeniu udziałowców, które odbędzie się 23 czerwca 2016 roku. Bogan i deSouza rezygnują z zasiadania w Radzie, aby poświęcić więcej czasu na pełnienie obowiązków dyrektora generalnego. Bogan został mianowany dyrektorem generalnym Adaptive Technologies w styczniu 2015 roku, a niedawno poinformowano, że deSouza obejmie stanowisko dyrektora generalnego Illumina w lipcu 2016 roku. Rada podkreśliła nacisk, jaki kładzie na rekrutowanie członków z odpowiednimi zdolnościami i zróżnicowanymi umiejętnościami potrzebnymi do kierowania Citrix w długofalowej perspektywie.

Podsumowanie wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016
Z porównania wyników za pierwszy kwartał 2016 roku z wynikami za pierwszy kwartał 2015 roku wynika, że:
• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 10 procent;
• Przychody z usług SaaS wzrosły o 17 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania wzrosły o 6 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje, zmniejszyły się o 12 procent;
• Przychody netto w Ameryce wzrosły o 14 procent, w regionie EMEA wzrosły o niespełna 1 procent, a w regionie Pacyfiku zmniejszyły się o 8 procent;
• Przychody odroczone wynosiły 1,6 mld USD na dzień 31 marca 2016 roku w porównaniu z 1,5 mld USD na dzień 31 marca 2015 roku, co oznacza wzrost o 7 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 340 mln USD za pierwszy kwartał 2016 roku w porównaniu z 292 mln USD za pierwszy kwartał 2015 roku.

W pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2016
• Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
• Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 13 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 29 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów zapowiadanego wcześniej wydzielenia działalności GoTo oraz wydatków związanych z programami restrukturyzacji w 2015 roku;
• Firma otrzymała 0,9 mln akcji z wykupu po średniej cenie 71,96 USD za akcję.

Perspektywy finansowe na drugi kwartał 2016 roku
Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników na poziomie skonsolidowanym za drugi kwartał  roku obrachunkowego 2016, który zakończy się 30 czerwca 2016 roku:
• Przychód netto ma wynieść od 810 do 820 mln USD
• Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 0,61 do 0,66 USD. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 1,12 do 1,15 USD, z wyłączeniem 0,31 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,15 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,05 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,12 USD związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności GoTo, 0,05 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,14 - 0,22 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji.

Perspektywy finansowe na 2016 rok
Kierownictwo firmy Citrix oczekuje następujących wyników na poziomie skonsolidowanym za rok obrachunkowy 2016, który zakończy się 31 grudnia 2016 roku:
• Przychód netto ma wynieść od 3,34 do 3,36 mld USD
• Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 2,75 do 2,90 USD. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 4,90 do 5,00 USD, z wyłączeniem 1,25 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,57 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,21 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,53 USD związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności GoTo, 0,34 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,65 - 0,90 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić.

Źródło: Citrix