Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie EMC: obawy i oczekiwania szefów IT

CIOW pewnym sensie niemal każda firma jest dziś firmą informatyczną: bez względu na jej wielkość, profil czy obszar działania. Codzienne funkcjonowanie, jak i sukces biznesowy zależą od niezawodnego funkcjonowania systemów komputerowych. Muszą one dobrze wypełniać dzisiejsze oczekiwania, muszą rosnąć wraz z firmą i muszą być gotowe na sprostanie wyzwaniom dnia jutrzejszego. Szefowie IT są więc pod silną presją: z jednej strony muszą dbać o rozwój podległych im systemów w miarę wzrostu potrzeb informatycznych firmy, a z drugiej - nie mogą przy tym dopuścić do obniżenia ich jakości i bezpieczeństwa ani do utraty kontroli nad ich funkcjonowaniem.


Dlatego według wyników ankiety przeprowadzonych przez EMC na 2700 profesjonalistach z obszarów informatyki i biznesu w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce, 69% CIO obawia się, że wzrost biznesu mógłby obnażyć słabości tradycyjnych rozwiązań zarówno w obszarze realizowanych zadań, jak i infrastruktury. Słabości, których skutkiem byłoby hamowanie rozwoju firmy przez informatykę z powodu braku odpowiednich narzędzi, zamiast jego stymulowania.

Czterech na dziesięciu szefów IT uważa, że najważniejszym wyzwaniem w ciągu najbliższych trzech lat będzie wykorzystanie wartości coraz większej ilości danych, które mają zgromadzone. Poważnymi wyzwaniami zdaniem szefów IT będą też nieprzewidywalność biznesu i związaną z nią konieczność szybkiego skalowania systemów oraz konieczność uruchamiania w najbliższych latach nowych produktów, usług i aplikacji w czasie o połowę krótszym, niż mają na to dzisiaj. CIO spodziewają się też, że za trzy lata będą musieli zaspokajać potrzeby biznesu w czasie rzeczywistym, a czterech na pięciu uważa, że właściwą platformą umożliwiającą dalszy wzrost jest skalowalna i elastyczna architektura konwergentna.

W swoich poglądach CIO są często osamotnieni. W wielu firmach oczekiwania wobec IT nieustannie rosną, a przy tym coraz trudniej jest im porozumieć się z członkami zarządów odpowiedzialnymi za inne obszary. Zrozumienie wartości i potencjału informatyki wzrasta jednak w miarę wzrostu wielkości firmy. W firmach liczących powyżej 1000 pracowników powyższe obawy są mniej powszechne, a zarazem częściej, niż w mniejszych przedsiębiorstwach, korzysta się w nich z nowoczesnej infrastruktury i inwestuje w kompetencje pracowników.

Z kolei w wielu mniejszych organizacjach decyzje w obszarze technologii są podejmowane przez osoby odpowiedzialne za inne aspekty funkcjonowania firmy. Według 39 procent respondentów, zadania IT w ich firmach są definiowane przez osoby spoza IT i biznesu, np. przez szefów marketingu czy sprzedaży. Ten rozdźwięk jest szczególnie widoczny na szczeblu zarządów: o ile 58 procent CIO uważa, że ma pełną kontrolę nad podległymi im systemami informatycznymi, zgadza się z nimi zaledwie 14% osób odpowiedzialnych za biznes.

"Badanie rzuca nowe światło na stosunek do informatyki w firmach o różnej wielkości. W celu odzyskania kontroli szefowie IT i podległe im zespoły muszą spędzać mniej czasu na budowie i zarządzaniu komponentami infrastruktury. Zamiast tego powinni się skupić na przekształceniu IT w efektywne narzędzie realizujące zadania biznesowe, które może szybko rosnąć wraz ze zmieniającymi się potrzebami. To wymaga stosowania nowoczesnych centrów danych. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest wdrożenie skutecznej, konwergentnej infrastruktury definiowanej programowo. Konwergencja może przyspieszyć rozwój systemów i przyspieszyć tempo wprowadzania nowych produktów bezpośrednio rozwiązując część wyzwań wskazanych przez respondentów" - powiedział Nigel Moulton, EMEA CTO w firmie VCE, oddziale EMC ds. platform kowergentnych.

Źróło EMC

Logowanie i rejestracja