Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie EMC: obawy i oczekiwania szefów IT

CIOW pewnym sensie niemal każda firma jest dziś firmą informatyczną: bez względu na jej wielkość, profil czy obszar działania. Codzienne funkcjonowanie, jak i sukces biznesowy zależą od niezawodnego funkcjonowania systemów komputerowych. Muszą one dobrze wypełniać dzisiejsze oczekiwania, muszą rosnąć wraz z firmą i muszą być gotowe na sprostanie wyzwaniom dnia jutrzejszego. Szefowie IT są więc pod silną presją: z jednej strony muszą dbać o rozwój podległych im systemów w miarę wzrostu potrzeb informatycznych firmy, a z drugiej - nie mogą przy tym dopuścić do obniżenia ich jakości i bezpieczeństwa ani do utraty kontroli nad ich funkcjonowaniem.


Dlatego według wyników ankiety przeprowadzonych przez EMC na 2700 profesjonalistach z obszarów informatyki i biznesu w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce, 69% CIO obawia się, że wzrost biznesu mógłby obnażyć słabości tradycyjnych rozwiązań zarówno w obszarze realizowanych zadań, jak i infrastruktury. Słabości, których skutkiem byłoby hamowanie rozwoju firmy przez informatykę z powodu braku odpowiednich narzędzi, zamiast jego stymulowania.

Czterech na dziesięciu szefów IT uważa, że najważniejszym wyzwaniem w ciągu najbliższych trzech lat będzie wykorzystanie wartości coraz większej ilości danych, które mają zgromadzone. Poważnymi wyzwaniami zdaniem szefów IT będą też nieprzewidywalność biznesu i związaną z nią konieczność szybkiego skalowania systemów oraz konieczność uruchamiania w najbliższych latach nowych produktów, usług i aplikacji w czasie o połowę krótszym, niż mają na to dzisiaj. CIO spodziewają się też, że za trzy lata będą musieli zaspokajać potrzeby biznesu w czasie rzeczywistym, a czterech na pięciu uważa, że właściwą platformą umożliwiającą dalszy wzrost jest skalowalna i elastyczna architektura konwergentna.

W swoich poglądach CIO są często osamotnieni. W wielu firmach oczekiwania wobec IT nieustannie rosną, a przy tym coraz trudniej jest im porozumieć się z członkami zarządów odpowiedzialnymi za inne obszary. Zrozumienie wartości i potencjału informatyki wzrasta jednak w miarę wzrostu wielkości firmy. W firmach liczących powyżej 1000 pracowników powyższe obawy są mniej powszechne, a zarazem częściej, niż w mniejszych przedsiębiorstwach, korzysta się w nich z nowoczesnej infrastruktury i inwestuje w kompetencje pracowników.

Z kolei w wielu mniejszych organizacjach decyzje w obszarze technologii są podejmowane przez osoby odpowiedzialne za inne aspekty funkcjonowania firmy. Według 39 procent respondentów, zadania IT w ich firmach są definiowane przez osoby spoza IT i biznesu, np. przez szefów marketingu czy sprzedaży. Ten rozdźwięk jest szczególnie widoczny na szczeblu zarządów: o ile 58 procent CIO uważa, że ma pełną kontrolę nad podległymi im systemami informatycznymi, zgadza się z nimi zaledwie 14% osób odpowiedzialnych za biznes.

"Badanie rzuca nowe światło na stosunek do informatyki w firmach o różnej wielkości. W celu odzyskania kontroli szefowie IT i podległe im zespoły muszą spędzać mniej czasu na budowie i zarządzaniu komponentami infrastruktury. Zamiast tego powinni się skupić na przekształceniu IT w efektywne narzędzie realizujące zadania biznesowe, które może szybko rosnąć wraz ze zmieniającymi się potrzebami. To wymaga stosowania nowoczesnych centrów danych. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest wdrożenie skutecznej, konwergentnej infrastruktury definiowanej programowo. Konwergencja może przyspieszyć rozwój systemów i przyspieszyć tempo wprowadzania nowych produktów bezpośrednio rozwiązując część wyzwań wskazanych przez respondentów" - powiedział Nigel Moulton, EMEA CTO w firmie VCE, oddziale EMC ds. platform kowergentnych.

Źróło EMC