Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie Red Hat: inwestycje w aplikacje mobilne są opłacalne

Mobilność AplikacjeRed Hat podał wyniki badania, z którego wynika, że 74 proc. organizacji używających kluczowych wskaźników efektywności (KPI) do pomiaru aplikacji mobilnych uzyskuje pozytywny zwrot z inwestycji (ROI). Oznacza to, że inwestycje w mobilność były opłacalne. Sondaż Red Hat ujawnia, że 85 proc. organizacji używa do pomiaru efektywności wskaźników KPI, 9 proc. używa innych metod, a reszta w ogóle tego robi.


Sondaż Red Hat poświęcony dojrzałości rozwiązań mobilnych pokazał, że 52 proc. respondentów ma w pełni wdrożoną strategię aplikacji mobilnych, a 90 proc. planuje zwiększyć inwestycje w tworzenie tego typu rozwiązań w 2016 r. Spośród tych organizacji, które mają w pełni wdrożoną strategię, 96 proc. używa wskaźników KPI do mierzenia efektywności.

Kluczowe wnioski z badania

Respondenci rozumieją potrzebę sprawdzania efektywności aplikacji mobilnych, a większość (85 proc.) w jakimś stopniu wykorzystuje do tego wskaźniki KPI. Spośród respondentów, którzy używają wskaźników KPI, respondenci ze Stanów Zjednoczonych częściej raportują pozytywny ROI (79 proc.), niż ci z Europy Zachodniej (68 proc.). Zaledwie 4 proc. respondentów twierdzi, że ich programy aplikacji mobilnych przyniosły negatywny ROI, a jeden na sześciu (16 proc.) zgłasza zerowe ROI. Ponadto 7 proc. organizacji nie zna swojego ROI.

Aplikacje mobilne są najbardziej efektywne w branży produkcyjnej, telekomunikacyjnej i budowlanej. Spośród respondentów, którzy mierzą efektywność aplikacji mobilnych za pomocą zdefiniowanych wskaźników KPI, najbardziej pozytywny ROI odnotowują ci z branży produkcyjnej, telekomunikacyjnej i budowlanej:
• Produkcja - 92 proc.
• Telekomunikacja - 83 proc.
• Budownictwo - 83 proc.

Kolejne miejsca zajmują:
• Handel detaliczny - 76 proc.
• Dystrybucja i transport - 75 proc.
• Usługi biznesowe - 71 proc.
• Usługi finansowe - 69 proc.
• IT - 66 proc.
• Chemia i farmaceutyki - 56 proc.

"Nasz sondaż dojrzałości rozwiązań mobilnych pokazuje, że 90 proc. respondentów planuje zwiększyć inwestycje w tworzenie aplikacji mobilnych w 2016 r. Oprócz zidentyfikowania dużego znaczenia, jakie respondenci przykładają do inwestycji mobilnych, zbadaliśmy również, jak organizacje mierzą efektywność tworzonych aplikacji mobilnych, kto za to odpowiada i jakie czekają nas zmiany. Odnotowaliśmy pewne pozytywne sygnały większej dojrzałości rozwiązań mobilnych, o czym świadczy liczba respondentów, którzy nie tylko używają wskaźników KPI do badania efektywności swoich inwestycji w mobilność, ale również raportują pozytywny ROI. Interesujące jest to, że odpowiedzialność za pomiar KPI ma przesunąć się w kierunku działów biznesowych, co potwierdza zaobserwowane przez nas rynkowy trend: biznes zbliża się do IT, odgrywając większą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących mobilności" - powiedział Cathal McGloin, wiceprezes ds. platform mobilnych, Red Hat.

Odpowiedzialność za pomiar efektywności aplikacji mobilnych zmieni się w 2016 r. Dziś 72 proc. respondentów z organizacji śledzących wskaźniki KPI uważa, że za pomiar efektywności aplikacji mobilnych odpowiedzialne jest głównie starsze kierownictwo IT, podczas gdy 17 proc. twierdzi, że ta odpowiedzialność spoczywa na dyrektorach biznesowych, a 11 proc. wskazuje na szefa rozwiązań mobilnych w swojej organizacji. Według respondentów w przyszłym roku ma się to zmienić; 43 proc. twierdzi, że główna odpowiedzialność będzie nadal spoczywać na kierownictwie IT, 42 proc. przypisuje ją dyrektorom biznesowym, a 14 proc. -  szefowi rozwiązań mobilnych.

Red Hat, Inc. zlecił firmie Vanson Bourne zbadanie opinii decydentów IT w 200 amerykańskich i zachodnioeuropejskich organizacjach z sektora prywatnego, które zatrudniają co najmniej 2500 osób. Sondaż zakończył się w październiku 2015 r. i został przeprowadzony przez internet.

Źródło: Red Hat