Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie Red Hat: inwestycje w aplikacje mobilne są opłacalne

Mobilność AplikacjeRed Hat podał wyniki badania, z którego wynika, że 74 proc. organizacji używających kluczowych wskaźników efektywności (KPI) do pomiaru aplikacji mobilnych uzyskuje pozytywny zwrot z inwestycji (ROI). Oznacza to, że inwestycje w mobilność były opłacalne. Sondaż Red Hat ujawnia, że 85 proc. organizacji używa do pomiaru efektywności wskaźników KPI, 9 proc. używa innych metod, a reszta w ogóle tego robi.


Sondaż Red Hat poświęcony dojrzałości rozwiązań mobilnych pokazał, że 52 proc. respondentów ma w pełni wdrożoną strategię aplikacji mobilnych, a 90 proc. planuje zwiększyć inwestycje w tworzenie tego typu rozwiązań w 2016 r. Spośród tych organizacji, które mają w pełni wdrożoną strategię, 96 proc. używa wskaźników KPI do mierzenia efektywności.

Kluczowe wnioski z badania

Respondenci rozumieją potrzebę sprawdzania efektywności aplikacji mobilnych, a większość (85 proc.) w jakimś stopniu wykorzystuje do tego wskaźniki KPI. Spośród respondentów, którzy używają wskaźników KPI, respondenci ze Stanów Zjednoczonych częściej raportują pozytywny ROI (79 proc.), niż ci z Europy Zachodniej (68 proc.). Zaledwie 4 proc. respondentów twierdzi, że ich programy aplikacji mobilnych przyniosły negatywny ROI, a jeden na sześciu (16 proc.) zgłasza zerowe ROI. Ponadto 7 proc. organizacji nie zna swojego ROI.

Aplikacje mobilne są najbardziej efektywne w branży produkcyjnej, telekomunikacyjnej i budowlanej. Spośród respondentów, którzy mierzą efektywność aplikacji mobilnych za pomocą zdefiniowanych wskaźników KPI, najbardziej pozytywny ROI odnotowują ci z branży produkcyjnej, telekomunikacyjnej i budowlanej:
• Produkcja - 92 proc.
• Telekomunikacja - 83 proc.
• Budownictwo - 83 proc.

Kolejne miejsca zajmują:
• Handel detaliczny - 76 proc.
• Dystrybucja i transport - 75 proc.
• Usługi biznesowe - 71 proc.
• Usługi finansowe - 69 proc.
• IT - 66 proc.
• Chemia i farmaceutyki - 56 proc.

"Nasz sondaż dojrzałości rozwiązań mobilnych pokazuje, że 90 proc. respondentów planuje zwiększyć inwestycje w tworzenie aplikacji mobilnych w 2016 r. Oprócz zidentyfikowania dużego znaczenia, jakie respondenci przykładają do inwestycji mobilnych, zbadaliśmy również, jak organizacje mierzą efektywność tworzonych aplikacji mobilnych, kto za to odpowiada i jakie czekają nas zmiany. Odnotowaliśmy pewne pozytywne sygnały większej dojrzałości rozwiązań mobilnych, o czym świadczy liczba respondentów, którzy nie tylko używają wskaźników KPI do badania efektywności swoich inwestycji w mobilność, ale również raportują pozytywny ROI. Interesujące jest to, że odpowiedzialność za pomiar KPI ma przesunąć się w kierunku działów biznesowych, co potwierdza zaobserwowane przez nas rynkowy trend: biznes zbliża się do IT, odgrywając większą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących mobilności" - powiedział Cathal McGloin, wiceprezes ds. platform mobilnych, Red Hat.

Odpowiedzialność za pomiar efektywności aplikacji mobilnych zmieni się w 2016 r. Dziś 72 proc. respondentów z organizacji śledzących wskaźniki KPI uważa, że za pomiar efektywności aplikacji mobilnych odpowiedzialne jest głównie starsze kierownictwo IT, podczas gdy 17 proc. twierdzi, że ta odpowiedzialność spoczywa na dyrektorach biznesowych, a 11 proc. wskazuje na szefa rozwiązań mobilnych w swojej organizacji. Według respondentów w przyszłym roku ma się to zmienić; 43 proc. twierdzi, że główna odpowiedzialność będzie nadal spoczywać na kierownictwie IT, 42 proc. przypisuje ją dyrektorom biznesowym, a 14 proc. -  szefowi rozwiązań mobilnych.

Red Hat, Inc. zlecił firmie Vanson Bourne zbadanie opinii decydentów IT w 200 amerykańskich i zachodnioeuropejskich organizacjach z sektora prywatnego, które zatrudniają co najmniej 2500 osób. Sondaż zakończył się w październiku 2015 r. i został przeprowadzony przez internet.

Źródło: Red Hat

Logowanie i rejestracja