Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie Fujitsu - Transformacja cyfrowa czy cyfrowa ruletka

Cyfrowa rewolucjaLiderzy biznesowi w Europie zgadzają się, że transformacja cyfrowa jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Jednakże raport Walking the digital tightrope (Balansując po cyfrowej linie) przeprowadzony przez Fujitsu, pokazuje że większość przedsiębiorstw nie ma jasnej strategii realizacji takiej transformacji. Ponadto większość z nich twierdzi, że cały proces cyfryzacji to „ryzykowne przedsięwzięcie”.


W zgodnej opinii ekspertów branżowych rok 2016 będzie stać pod znakiem transformacji cyfrowej. Michael Burkett, analityk firmy Gartner, w raporcie Embed Digital Business Into the Fabric of Your Organization (Cyfryzacja jako centralny element struktury przedsiębiorstwa), ujmuje to tak: "Przedsiębiorstwa cyfrowe odchodzą od strategicznych wizji przyszłości kreślonych przez dyrektorów ds. informatycznych i liderów biznesowych na rzecz zapewniania prawdziwej przewagi na konkurencją już dziś". Z badania Fujitsu wynika, że trzy czwarte przedsiębiorstw uważa transformację cyfrową za priorytet biznesowy, przy czym dokładnie tyle samo z nich nie ma pewności co do podejmowanych decyzji.

"Gdy przyjrzymy się bliżej, entuzjazm przedsiębiorstw w kwestii transformacji cyfrowej bardziej przypomina brawurę. Wyniki ankiety pokazują, że zaledwie jeden na czterech respondentów jest pewny swoich decyzji w kwestiach cyfryzacji, a dwóch na trzech określa realizowane przez siebie projekty transformacji cyfrowej jako ryzykowne przedsięwzięcia" - powiedział Duncan Tait, dyrektor generalny i wiceprezes na region EMEIA w firmie Fujitsu.

O ile w branży panuje powszechne przekonanie, że transformacja cyfrowa pozytywnie wpływa na przychody i tworzenie wartości dla klientów, to badanie Fujitsu wykazało poważne rozbieżności w strategicznych celach projektów cyfrowych.

Główne ustalenia badania:
• Zaledwie jeden na trzech respondentów stwierdza, że cele transformacji cyfrowej w pełni wpisują się w strategię jego przedsiębiorstwa.
• Co drugi respondent uważa, że cyfryzacja to zadanie, które najlepiej powierzyć działowi IT.
• Jeden na trzech liderów biznesowych jest zdania, że wydatki jego przedsiębiorstwa na projekty cyfrowe już przekroczyły zakładany poziom.
• Zaledwie jeden na czterech respondentów jest „stanowczo przekonany”, że podejmuje właściwe decyzje.

Tait dodaje: "Transformacja cyfrowa staje się coraz ważniejsza dla zapewnienia stabilności społecznej i gospodarczej. Aby się rozwijać, przedsiębiorstwa muszą przyspieszyć tempo łączenia nowych pomysłów i technologii. Jednakże rozmyta odpowiedzialność i wzajemnie wykluczające się cele stanowią bariery na drodze do sukcesu. Fujitsu skupia się na wspieraniu klientów w transformacji cyfrowej i osiąganiu przez nich równowagi. Ma to na celu umożliwienie ich rozwoju w świecie cyfrowym oraz transformację ich przedsiębiorstw bez zakłóceń".

Fujitsu definiuje transformację jako pomost do świata cyfrowego dzięki bezproblemowej integracji nowych rozwiązań do obsługi klienta z procesami i informacjami na poziomie operacyjnym. Proces ten jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości, jednakże wiele przedsiębiorstw bagatelizuje ryzyko, jakie wiąże się ze źle zaplanowanym wdrożeniem. Znalezienie równowagi u każdego klienta przebiega inaczej. Nie jest to proces liniowy i nie ma na niego gotowej recepty.

Ponadto aby być w pełni cyfrowym, całe przedsiębiorstwo musi korzystać z nowych cyfrowych rozwiązań do obsługi klienta i połączyć je z systemami zaplecza oraz infrastrukturą informatyczną.

W badaniu, zleconym przez Fujitsu i przeprowadzonym przez niezależną firmę badawczą Censuswide, uczestniczyło ponad 600 dyrektorów najwyższego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za budżety w firmach z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji i Niemczech. Wyniki badania wskazują na panujący w branży powszechny optymizm wobec transformacji cyfrowej. Dyrektorzy wierzą w możliwości swoich przedsiębiorstw w zakresie realizacji projektów transformacji, a zdecydowana większość z nich opowiada się za ich przyspieszeniem. Ponadto wśród respondentów panuje powszechna zgoda co do tego, że zaniechanie szybkiej cyfryzacji przez przedsiębiorstwa będzie mieć dla nich szereg negatywnych konsekwencji, takich jak utrata produktywności, ograniczone możliwości reagowania na zmiany na rynku i problemy z lojalnością klientów.

Źródło: Fujitsu