Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyniki finansowe VMware za 4 kwartał i cały 2015 rok

VMwareVMware, światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktur cloud computing, opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał 2015 roku oraz cały rok 2015, z rocznymi przychodami liczonymi wg standardów GAAP wyniosły 6,57 mld USD, co oznacza wzrost o 9% w ujęciu rok do roku lub o 12% bez uwzględniania różnic kursowych. Łączne przychody liczone bez zachowania standardów GAAP wyniosły 6,65 mld USD, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu rok do roku lub o 13% bez uwzględniania różnic kursowych.


"Czwarty kwartał 2015 stanowił dla VMware solidne zakończenie roku" - powiedział Pat Gelsinger, CEO w VMware. "Jesteśmy szczególnie zadowoleni z rosnącego portfolio naszych produktów i przedsięwzięć w obszarach takich jak NSX, End-User Computing i Virtual SAN. Wszystkie te przedsięwzięcia wykazały silny wzrost zarówno w czwartym kwartale jak i w całym roku, mamy nadzieję na kontynuację tego w 2016 roku."

Najistotniejsze wyniki kwartalne
• Przychody w IV kw. wyniosły 1,87 mld USD, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z IV kw. 2014 r.
• Przychody z licencji za IV kw. wyniosły 825 mln, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z IV kw. 2014 r.
• Dochód netto liczony zgodnie z zasadami GAAP w czwartym kwartale wyniósł 373 mln USD, czyli 0,88 USD na akcję rozwodnioną, czyli aż 17% więcej na akcję w porównaniu do 326 mln USD, czyli 0,75 USD na akcję, w czwartym kwartale 2014 r.
• Nie uwzględniając zasad GAAP zysk netto za IV kwartał wyniósł 534 mln USD, czyli 1,26 USD na akcję rozwodnioną, co daje 17% wzrost na akcję w porównaniu do 467 mln USD, czyli 1,08 USD na akcję, w czwartym kwartale 2014 r.

Najistotniejsze wyniki roczne
• Przychody w 2015 r. liczone wg standardów GAAP wyniosły 6,57 mld USD, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z rokiem 2014 r.
• Łączne przychody liczone bez zachowania standardów GAAP wyniosły 6,65 mld USD, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu rok do roku
• Przychody licencyjne za rok 2015 wyniosły 2,72 mld dolarów, co stanowi wzrost o 5% od 2014 roku lub wzrost o 9% w ujęciu rok do roku
• Zysk operacyjny liczony zgodnie z zasadami GAAP w 2015 r. wyniósł 1197 mln USD, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu z 2014 r.
• Zysk operacyjny w 2015 r. bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 2114 mln USD, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z 2014 r.

"Nasze wyniki za czawrty kwartał i cały 2015 rok przekroczyły oczekiwane przychody oraz marże operacyjne przewidywane na ten kwartał i cały rok" - powiedział Jonathan Chadwick, CFO w VMware. "Dostrzegamy rezultat przemiany naszych produktów i pozytywną dynamikę rozwiązań, które zaprezentujemy w 2016 roku.

VMware chwalli ssię również wzrostem przychodów z działalności w obszarach End-User Computing, wirtualizacji sieci (VMware NSX) i Virtual SAN o odpowiednio 30, 10 i 200% w zestawieniu rok do roku.

Źródło: VMware