Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Raport - rośnie popularność chmur OpenStack mimo złożoności rozwiązania

OpenStackPonad 80 procent informatyków na kierowniczych stanowiskach planuje lub już dokonuje migracji do prywatnych chmur opartych na platformie OpenStack - czytamy w raporcie z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy SUSE, która dostarcza nie tylko system Linux, ale również rozwiązania do budowy chmur i obsługi składowania danych. Większość respondentów wyraża jednocześnie obawy przed problemami z instalacją, uzależnieniem od jednego dostawcy oraz brakiem specjalistów znających dobrze technologię OpenStack.


"Ogólne wnioski z badania świadczą bardzo dobrze o poziomie zaufania przedsiębiorstw dla OpenStacka. To zrozumiałe, że wśród klientów pojawiają się pytania o możliwość integracji i zarządzania infrastrukturą chmurową. Jako dostawca korporacyjnej dystrybucji OpenStack, firma SUSE przetarła szlak, wprowadzając gotowe do pracy w środowisku produkcyjnym rozwiązanie chmurowe OpenStack. Stanowi ono odpowiedź na wątpliwości klientów i stojące przed nimi wyzwania. Ścisła współpraca z uczestnikami projektu OpenStack i partnerami technologicznymi zapewnia naszym klientom elastyczność i swobodę wyboru oraz dostęp do szkoleń i pomocy technicznej, co pozwala im maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby i dotychczasowe inwestycje w rozwiązania chmurowe bez narażania się na wspomniane ograniczenia" - mówi Ralf Flaxa, wiceprezes SUSE ds. inżynierii.

Wyniki badania odzwierciedlają preferencje klientów, poziom zaawansowania wdrożeń i problemy, z jakimi stykają się firmy podczas migracji do prywatnych chmur.
Najważniejsze wnioski ujęte w raporcie na temat prywatnych chmur to:
• Powszechna akceptacja: 90 procent dużych przedsiębiorstw twierdzi, że już korzysta z co najmniej jednej prywatnej chmury.
• Zaufanie: 96 procent respondentów deklaruje, że wykorzystałoby rozwiązania chmurowe do obsługi newralgicznych procesów biznesowych.
• Wzrost znaczenia rozwiązań open source: 96 procent respondentów uważa, że wdrażanie prywatnych chmur opartych na rozwiązaniach open source jest biznesowo uzasadnione. Najczęstsze powody dla wdrażania prywatnych chmur to niższe koszty i ograniczenia budżetowe (67 procent) oraz zwiększenie elastyczności/nowatorstwa (77 procent) - i są to właśnie zalety rozwiązań open source.

Jednakże, choć przedsiębiorstwa coraz chętniej zwracają się ku inwestowaniu w prywatne chmury oparte na OpenStack, obawiają się też związanych z tym wyzwań i komplikacji, takich jak:
• Znaczna trudność wdrożenia: Połowa firm, które próbowały wdrożyć chmury oparte na OpenStack deklaruje, że próba zakończyła się porażką, zaś 65 procent przedsiębiorstw informuje o trudnościach podczas wdrożenia. Jednocześnie niemal połowa (44 procent) firm zamierza samodzielnie instalować oprogramowanie OpenStack, co potencjalnie utrudnia wdrożenie.
• Uzależnienie od jednego dostawcy: 92 procent respondentów obawia się uzależnienia od jednego dostawcy przy wyborze rozwiązania infrastruktury prywatnych chmur.
• Brak umiejętności: 86 procent respondentów twierdzi, że przed wdrażaniem prywatnych chmur powstrzymuje je brak doświadczonych pracowników na rynku. Takie same obawy ma 78 procent firm, które planują wdrożenie.

"Ze względu na złożoną naturę projektów, usługi zarządzane i platforma OpenStack są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez użytkowników, którzy decydują się na korzystanie z prywatnych chmur po nieudanej próbie samodzielnego wdrożenia. Postrzegamy OpenStack jako ważną alternatywę open source dla innych rozwiązań" - powiedział Al Sadowski, dyrektor ds. badań sektora dostawców usług w firmie 451 Research (Cytat za "OpenStack’s Kilo Summit sets another attendance record as enterprise mindshare builds" 26 maja 2015 r., podany za zgodą 451 Research).

Datalounges to dostawca usług chmurowych, którego celem jest zapewnienie łatwego dostępu do korzyści z platformy OpenStack dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Firma Datalounges zdecydowała się skorzystać z SUSE OpenStack Cloud ze względu na znakomitą reputację tego rozwiązania, uznawanego za najszybsze i najłatwiejsze do wdrożenia i zarządzania, odznaczającego się największą zgodnością interoperacyjną oraz łatwością integracji z istniejącymi środowiskami centrów danych. "Korzystając z platformy SUSE OpenStack Cloud oraz wbudowanych w nią mechanizmów gwarantujących wysoką dostępność i szybkość uruchomienia, możemy zapewnić nowym klientom możliwość błyskawicznego rozpoczęcia pracy, zachowując standaryzację i aktualność środowiska oraz redukując złożoność do minimum" - stwierdził Kai Kankaala, doradca zarządu Datalounges ds. sprzedaży.

Informacje o badaniu
Niezależne badanie rynku, przeprowadzone przez Dynamic Markets, objęło 813 informatyków na kierowniczych stanowiskach w dużych firmach. Badanie zrealizowano w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i krajach skandynawskich, w każdym z regionów przeprowadzając co najmniej 110 wywiadów. Więcej informacji o przetwarzaniu w prywatnych chmurach OpenStack można znaleźć pod adresem www.suse.com/promo/cloud.


Źródło: SUSE