Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Czy polski sektor publiczny stać na nieinwestowanie w IT?

Flaga PolskaSektor publiczny tylko w niewielkim stopniu korzysta ze zdobyczy nowoczesnej informatyki - wynika z badania „Dojrzałość Technologiczna Sektora Publicznego w Polsce" przygotowanego na zlecenie firmy EMC. Największą popularnością cieszy się wirtualizacja (19-32% organizacji deklarujących wysoki lub bardzo wysoki stopień zwirtualizowania infrastruktury), natomiast takie technologie, jak big data, cloud computing, czy rozwiązania wysokiej dostępności cieszą się już zdecydowanie mniejszym powodzeniem.


78% respondentów deklaruje niski udział aplikacji chmurowych, lub w ogóle z nich nie korzysta. 62% organizacji nie ma rozwiązań big data i nie planuje ich wdrażania. Aż 46% użytkowników środowisk wirtualnych w niskim lub bardzo niskim stopniu używa rozwiązań zapewniających ciągłość ich pracy na wypadek awarii.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne mogą być źródłem poważnych oszczędności i korzyści, np. dzięki przyspieszeniu realizacji projektów i wdrażania nowych aplikacji, lepszemu wykorzystaniu sprzętu i infrastruktury czy lepszej analizie danych prowadzącej do bardziej efektywnego zarządzania. Jednak, zdaniem respondentów, jedną z głównych barier uniemożliwiających ich wdrażanie jest brak środków finansowych.

Z tą opinią nie zgadza się Wojciech Wrona, Dyrektor Sprzedaży do Sektora Publicznego w EMC Computer Systems Poland: „Respondenci często wskazują na brak środków na rozwiązania zapewniające wysoką dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo informacji. Jednak w rzeczywistości pieniądze są: w postaci funduszy unijnych, ale także w postaci ukrytych kosztów nieefektywnie zarządzanych projektów. W ich wykorzystaniu pomogłoby stworzenie silnego ośrodka kompetencyjnego, który umożliwiłby współdzielenie oraz lepsze wykorzystanie infrastruktury, aplikacji i zasobów ludzkich. Powinien on również kreować standardy technologiczne i operacyjne w IT oraz egzekwować ich stosowanie".

Pełen raport „Dojrzałość Technologiczna Sektora Publicznego" zostanie zaprezentowany na uroczystości zakończenia pierwszej edycji Akademii Zarządzania IT dla Administracji Publicznej, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015.

Źródło: EMC