Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Veeam Software publikuje wyniki finansowe za III kw. 2015 r.

VeeamVeeam Software, dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non-stop (Availability for the Always-On Enterprise), opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015 r., raportując wzrost przychodów o 17 proc. dzięki klientom rezygnującym z tradycyjnych narzędzi do backupu na rzecz rozwiązań zapewniających dostępność. Wyniki te potwierdzają, że przedsiębiorstwa doceniają innowacyjne podejście Veeam do ochrony danych.


Wysoki wzrost obrotów firmy, zwłaszcza w sektorze dużych przedsiębiorstw, wyraźnie odbiega od spadających przychodów największych konkurentów oferujących tradycyjne rozwiązania do backupu. Najwyraźniej dyrektorzy ds. IT uświadomili sobie, że sam backup nie wystarczy. Potrzebują rozwiązań zapewniających dostępność, a tylko Veeam dowiódł, że jest w stanie spełnić wymagania klientów, pracowników i partnerów w zakresie ciągłości biznesowej. Liderzy IT niecierpliwie oczekują na premierę pakietu Veeam Availability Suite v9 oraz na oferowane przez niego możliwości, o czym świadczy 25000 użytkowników, którzy zarejestrowali się, aby otrzymywać wiadomości i informacje o nowych funkcjach przed ogólną dostępnością pakietu (później w tym kwartale).

W porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. Veeam odnotował:
• 17-procentowy wzrost kwartalnych zamówień, lub wzrost o 26 proc. przy stałych kursach walut;
• 86-procentowy wzrost przychodów (rok do roku) z edycji Veeam Availability Suite Enterprise Plus.
• 49-procentowy wzrost przychodów ze wszystkich edycji Veeam Availability Suite;
• 23-procentowy wzrost (rok do roku) zamówień od klientów korporacyjnych.

"Nasi nowi klienci mówią, że ich tradycyjne rozwiązania do backupu nie spełniają wymagań przedsiębiorstwa działającego non-stop. Nic więc dziwnego, że w ostatnim kwartale nasze obroty na rynku korporacyjnym znacznie wzrosły, ponieważ klienci ci dochodzą do wniosku, że potrzebują wszechstronnego podejścia dla całego przedsiębiorstwa, a nie prowizorycznych rozwiązań poskładanych doraźnie z tradycyjnych systemów" - powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam.

Szybki wzrost w chmurze prowadzi do utworzenia nowego programu Veeam Cloud & Service Provider
Wzrost obrotów Veeam nie był ograniczony do sprzedaży Veeam Availability Suite do klientóm biznesowych. Ważnym czynnikiem sukcesów firmy była również chmura. Liczba transakcji w programie Veeam Cloud Provider wzrosła o 73 proc. rok do roku, a przystąpiło do niego już ponad 9700 dostawców usług i rozwiązań chmurowych z całego świata. Liczba ta obejmuje ponad 980 dostawców licencjonowanych do świadczenia usług Veeam Cloud Connect.

Szybki wzrost liczby dostawców oferujących usługi chmurowe Veeam doprowadził do uruchomienia programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), w ramach którego dostawcy usług zyskują możliwości zdobycia nowych klientów i zwiększania cyklicznych przychodów, zwłaszcza w miarę rosnącego popytu na usługi usuwania skutków awarii - Disaster Recovery as a Service (DRaaS). W niedawnym sondażu 71 proc. partnerów Veeam poproszonych o uwzględnienie zarówno bieżących, jak i potencjalnych klientów na swoich docelowych rynkach stwierdziło, że ponad połowa ich klientów jest zainteresowana usługami DRaaS. Rozszerzona funkcjonalność Veeam Cloud Connect w zakresie replikacji maszyn wirtualnych oraz funkcje przełączania awaryjnego w wersji v9 również umożliwiają dostawcom świadczenie chmurowych usług DRaaS.

Nowy wiceprezes ds. sojuszy globalnych
Firma Veeam poinformowała również, że rozszerza swoje kierownictwo, aby stworzyć nowe możliwości biznesowe i zacieśnić relacje z wieloletnim partnerami, takim jak Cisco, EMC, HP, Microsoft, NetApp i VMware, mianując Andy’ego Vandevelda na stanowisko wiceprezesa ds. sojuszy globalnych.

Na nowym stanowisku Andy Vandeveld będzie nadzorował strategiczne relacje Veeam z ekosystemem partnerskim, aby stworzyć nowe możliwości dostarczania rozwiązań Veeam, na przykład za pośrednictwem chmury i rozwiązań definiowanych przez oprogramowanie. Ponadto, wykorzystując partnerską filozofię Veeam „Lepsi razem”, Vandeveld zadba o zwiększanie obrotów szerszego grona partnerów Veeam oraz o zacieśnianie współpracy z integratorami systemów na całym świecie.

Przed przejściem do Veeam Andy Vandeveld piastował stanowiska kierownicze w takich firmach jak Citrix, gdzie był wiceprezesem ds. sprzedaży partnerskiej, oraz Brocade, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. globalnych integratorów systemów. W Veeam będzie bezpośrednio podlegał Danielowi Friedowi, starszemu wiceprezesowi ds. globalnej sprzedaży i marketingu.

Międzynarodowa organizacja humanitarna zwiększa dostępność swojego centrum danych
World Vision, międzynarodowa organizacja humanitarna, jest jednym z 11 300 nowych klientów, którzy postanowili zrezygnować z tradycyjnego backupu na rzecz rozwiązań Veeam zapewniających dostępność. Ze względu na niską wydajność tradycyjnego oprogramowania zespół IT organizacji poszukiwał rozwiązania, które zagwarantowałoby rzeczywiście wysoką dostępność. Teraz, po wdrożeniu rozwiązania Veeam, World Vision może zapewnić 46 000 członkom personelu w 105 krajach całodobowy dostęp do aplikacji i danych.

Kwartalne wyniki finansowe Veeam to nie jedyny wskaźnik świadczący o tym, że klienci biznesowi zastępują tradycyjny backupu rozwiązaniami zapewniającymi dostępność.

W trzecim kwartale 2015 r. firma odnotowała również następujące osiągnięcia:
• 168000 klientów w 200 krajach. W trzecim kwartale 2015 r. Veeam zdobył ponad 11300 klientów płacących za jego rozwiązania. Rozwiązania Veeam chronią obecnie niemal 10 mln maszyn wirtualnych na całym świecie.
• 34500 członków sieci ProPartners na całym świecie. Duży nacisk, jaki Veeam kładzie na kanały dystrybucji, przyciąga nowych resellerów i partnerów VAR do naszych rozwiązań
• Wzrost zatrudnienia. Veeam obecnie zatrudnia 1950 osób na całym świecie.

Ceny nowego pakietu Veeam Availability Suite v9 zaczynają się od 1030 euro za gniazdo; ceny Veeam Availability Suite Enterprise Plus zaczynają się od 2060 euro za gniazdo. Zakup dowolnej edycji Veeam Availability Suite do 31 grudnia 2015 r. uprawnia do rabatu w wysokości nawet 10 proc. oraz do bezpłatnego przejścia na wersję v9 po jej premierze. W innych regionach pakiet Veeam Availability Suite jest dostępny w lokalnych cenach.

Więcej informacji o Veeam Availability Suite v9 znajdziesz na tej stronie.

Źródło: Veeam Software