Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2015 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2015 roku

Certyfikacja IT stanowi niezbędny element w wielu obszarach. Chcąc aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje, a certyfikacja jest jedną z metod pozwalających na usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy. Posiadanie odpowiednich certyfikatów niejednokrotnie jest elementem wymaganym po...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

XenServer ma 10 lat!
XenServer ma 10 lat!

Dokładnie 10 lat temu, końcem sierpnia 2006 roku firma XenSource, sponsorująca prace nad otwartoźródłowym hypervisorem Xen, wydała pierwszą komercyjną wersję produktu do wirtualizacji, skierowaną do firm każdej wielkości - XenEnterprise (nazwa kodowa 'Burbank') - bazującą na Xen 3.0.0.

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Microsoft PowerShell z otwartym kodem dla Linuksa i OS X
Microsoft PowerShell z otwartym kodem dla Linuksa i OS X

Po otwarciu źródeł .Net, wydaniu otwartego Visual Studio Code, udostępnieniu silnika Chakra Javascript, zapowiedzi wydania SQL Server dla systemów Linux i szerokiemu wsparciu maszyn wirtualnych z linuksami przez hypervisor Hyper-V i chmurę Azure, gigant z Redmond zrobił kolejny krok w stronę świata open source. Micr...

Czytaj więcej...

Wchodzisz w chmurę? Sprawdź umowę by uniknąć kosztownych perturbacji
Wchodzisz w chmurę? Sprawdź umowę by uniknąć kosztownych perturbacji

Współpraca z niewłaściwym dostawcą usług chmurowych może mieć swoje nieprzyjemne konsekwencje. Ważne jest by potencjalni klienci wiedzieli dokładnie na co się decydują wybierając chmurę obliczeniową. Migracja do chmury, to kluczowa decyzja biznesowa, niosąca ze sobą długoterminowe skutki. Jeżeli chcesz skorzystać z ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015

CitrixCitrix Systems przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015, w którym zanotował przychód w wysokości 813 milionów USD, co stanowi wzrost o 7 procent w stosunku do 759 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2014 roku.


"Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie uzyskaliśmy w trzecim kwartale br. Odzwierciedlają one korzyści, które są wynikiem działań podejmowanych od początku roku, mających na celu zarówno poprawę naszej marży operacyjnej oraz integrację naszych strategicznych produktów" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix.

Wyniki liczone zgodnie z zasadami GAAP
Zysk netto za trzeci kwartał 2015 roku wyniósł 56 milionów USD lub 0,35 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu do 48 milionów USD lub 0,29 USD na akcję rozwodnioną w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki liczone zgodnie z GAAP obejmują odpisy w wysokości około 65 milionów USD, związane z niektórymi wartościami niematerialnymi i prawnymi z nabycia firmy ByteMobile, które są zawarte w amortyzacji powiązanego produktu, a także koszty restrukturyzacji w wysokości 14 milionów USD z tytułu odpraw i zamknięcia poszczególnych obiektów w ramach programu resturkturyzacyjnego przeprowadzonego w 2015 roku. Z kolei wyniki GAAP w trzecim kwartale 2014 roku zawierają opłatę w wysokości około 21 milionów USD związaną z pozwem patentowym, a także opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 3 milionów USD na koszty odpraw wynikające z programu restruktyryzacyjnego w 2014 roku.

Wyniki liczone bez zachowania zasad GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP za trzeci kwartał br roku wyniósł 168 miionów USD lub 1,04 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu do 125 milionów USD lub 0,75 USD na akcję rozwodnioną za trzeci kwartał ub roku. Zarówno zysk netto za trzeci kwartał 2015 jak i 2014 roku nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach. Nie zawiera również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz opłat z tytułu programów restrukturyzacyjnych i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto niezgodny z GAAP za 2014 rok nie obejmuje również opłat wynikających z pozwu patentowego oraz jego skutków podatkowych.

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2015
W porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku:

• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 15 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania wzrosły o 6 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) spadły o 13 procent;
• Z wyłączeniem usług SaaS, przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 2 procent, w Ameryce wzrosły o 9 procent, w regionie Pacyfiku spadły o 3 procent;
• Przychody odroczone wyniosły 1,5 miliarda USD, co stanowi wzrost o 7 procent w porównaniu
do 1,4 miliarda USD z trzeciego kwartału 2014;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 260 milionów USD w porównaniu do 164 milionów USD w analogicznm okresie ubiegłego roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 82 procent, bez zachowania zasad GAAP 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, związanych z produktem oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z GAAP była na poziomie 8 procent, liczona bez zachowania zasad GAAP 26 procent, z wyłaczeniem skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych
i prawnych, kosztów wynagrodzeń w akcjach oraz kosztów programów restrukturyzacyjnych.
• Firma odkupiła 3,9 miliona akcji po średniej cenie 71,76 USD.

Źródło: Citrix