Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015

CitrixCitrix Systems przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015, w którym zanotował przychód w wysokości 813 milionów USD, co stanowi wzrost o 7 procent w stosunku do 759 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2014 roku.


"Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie uzyskaliśmy w trzecim kwartale br. Odzwierciedlają one korzyści, które są wynikiem działań podejmowanych od początku roku, mających na celu zarówno poprawę naszej marży operacyjnej oraz integrację naszych strategicznych produktów" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix.

Wyniki liczone zgodnie z zasadami GAAP
Zysk netto za trzeci kwartał 2015 roku wyniósł 56 milionów USD lub 0,35 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu do 48 milionów USD lub 0,29 USD na akcję rozwodnioną w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki liczone zgodnie z GAAP obejmują odpisy w wysokości około 65 milionów USD, związane z niektórymi wartościami niematerialnymi i prawnymi z nabycia firmy ByteMobile, które są zawarte w amortyzacji powiązanego produktu, a także koszty restrukturyzacji w wysokości 14 milionów USD z tytułu odpraw i zamknięcia poszczególnych obiektów w ramach programu resturkturyzacyjnego przeprowadzonego w 2015 roku. Z kolei wyniki GAAP w trzecim kwartale 2014 roku zawierają opłatę w wysokości około 21 milionów USD związaną z pozwem patentowym, a także opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 3 milionów USD na koszty odpraw wynikające z programu restruktyryzacyjnego w 2014 roku.

Wyniki liczone bez zachowania zasad GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP za trzeci kwartał br roku wyniósł 168 miionów USD lub 1,04 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu do 125 milionów USD lub 0,75 USD na akcję rozwodnioną za trzeci kwartał ub roku. Zarówno zysk netto za trzeci kwartał 2015 jak i 2014 roku nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach. Nie zawiera również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz opłat z tytułu programów restrukturyzacyjnych i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto niezgodny z GAAP za 2014 rok nie obejmuje również opłat wynikających z pozwu patentowego oraz jego skutków podatkowych.

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2015
W porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku:

• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 15 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania wzrosły o 6 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) spadły o 13 procent;
• Z wyłączeniem usług SaaS, przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 2 procent, w Ameryce wzrosły o 9 procent, w regionie Pacyfiku spadły o 3 procent;
• Przychody odroczone wyniosły 1,5 miliarda USD, co stanowi wzrost o 7 procent w porównaniu
do 1,4 miliarda USD z trzeciego kwartału 2014;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 260 milionów USD w porównaniu do 164 milionów USD w analogicznm okresie ubiegłego roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 82 procent, bez zachowania zasad GAAP 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, związanych z produktem oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z GAAP była na poziomie 8 procent, liczona bez zachowania zasad GAAP 26 procent, z wyłaczeniem skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych
i prawnych, kosztów wynagrodzeń w akcjach oraz kosztów programów restrukturyzacyjnych.
• Firma odkupiła 3,9 miliona akcji po średniej cenie 71,76 USD.

Źródło: Citrix

Logowanie i rejestracja