Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015

CitrixCitrix Systems przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015, w którym zanotował przychód w wysokości 813 milionów USD, co stanowi wzrost o 7 procent w stosunku do 759 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2014 roku.


"Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie uzyskaliśmy w trzecim kwartale br. Odzwierciedlają one korzyści, które są wynikiem działań podejmowanych od początku roku, mających na celu zarówno poprawę naszej marży operacyjnej oraz integrację naszych strategicznych produktów" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix.

Wyniki liczone zgodnie z zasadami GAAP
Zysk netto za trzeci kwartał 2015 roku wyniósł 56 milionów USD lub 0,35 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu do 48 milionów USD lub 0,29 USD na akcję rozwodnioną w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki liczone zgodnie z GAAP obejmują odpisy w wysokości około 65 milionów USD, związane z niektórymi wartościami niematerialnymi i prawnymi z nabycia firmy ByteMobile, które są zawarte w amortyzacji powiązanego produktu, a także koszty restrukturyzacji w wysokości 14 milionów USD z tytułu odpraw i zamknięcia poszczególnych obiektów w ramach programu resturkturyzacyjnego przeprowadzonego w 2015 roku. Z kolei wyniki GAAP w trzecim kwartale 2014 roku zawierają opłatę w wysokości około 21 milionów USD związaną z pozwem patentowym, a także opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 3 milionów USD na koszty odpraw wynikające z programu restruktyryzacyjnego w 2014 roku.

Wyniki liczone bez zachowania zasad GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP za trzeci kwartał br roku wyniósł 168 miionów USD lub 1,04 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu do 125 milionów USD lub 0,75 USD na akcję rozwodnioną za trzeci kwartał ub roku. Zarówno zysk netto za trzeci kwartał 2015 jak i 2014 roku nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach. Nie zawiera również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz opłat z tytułu programów restrukturyzacyjnych i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto niezgodny z GAAP za 2014 rok nie obejmuje również opłat wynikających z pozwu patentowego oraz jego skutków podatkowych.

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2015
W porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku:

• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 15 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania wzrosły o 6 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) spadły o 13 procent;
• Z wyłączeniem usług SaaS, przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 2 procent, w Ameryce wzrosły o 9 procent, w regionie Pacyfiku spadły o 3 procent;
• Przychody odroczone wyniosły 1,5 miliarda USD, co stanowi wzrost o 7 procent w porównaniu
do 1,4 miliarda USD z trzeciego kwartału 2014;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 260 milionów USD w porównaniu do 164 milionów USD w analogicznm okresie ubiegłego roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 82 procent, bez zachowania zasad GAAP 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, związanych z produktem oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z GAAP była na poziomie 8 procent, liczona bez zachowania zasad GAAP 26 procent, z wyłaczeniem skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych
i prawnych, kosztów wynagrodzeń w akcjach oraz kosztów programów restrukturyzacyjnych.
• Firma odkupiła 3,9 miliona akcji po średniej cenie 71,76 USD.

Źródło: Citrix