Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Commvault - nowa generacja oprogramowania ukierunkowana na chmurę

CommvaultCommvault, globalny lider w dziedzinie rozwiązań klasy korporacyjnej do ochrony danych i zarządzania informacją, poinformował o wprowadzeniu nowej generacji oprogramowania. Zawiera ono wiele innowacji mających na celu ułatwienie klientom radzenia sobie z coraz większymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi i informacją w globalnym środowisku biznesowym cechującym się dużymi zmianami oraz szybkim tempem rozwoju. Nowa oferta Commvault fundamentalnie przeobraża obszar ochrony i archiwizacji danych oraz ich przetwarzania w chmurze.


Wszystkie elementy uwzględniają stan aplikacji, a bezpieczeństwo danych oparte na uwierzytelnianiu i szyfrowaniu jest podstawą rozwiązania. Okna czasowe przewidziane na wykonywanie kopii zapasowych zostały znacznie skrócone. Natychmiastowe odtwarzanie po awarii jest uznawane za standard, dane są dostępne bezpośrednio ze wszystkich lokalizacji, zarówno produkcyjnych jak i wersjach historycznych. Procesy Disaster Recovery są zautomatyzowane, a zasoby są optymalizowane i koordynowane w obrębie pamięci masowych, zasobów obliczeniowych oraz sieci. Innowacje wprowadzone w najnowszych produktach Commvault stawiają firmę na pozycji lidera jeśli chodzi o ułatwianie klientom, bez względu na wielkość, dokonywania transformacji od infrastruktury tradycyjnej do nowoczesnej (konwergentnej i hiperkonwergentnej), przyjmowania nowych technologii oraz pełnego wykorzystania chmury w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym.

Platforma Commvault Data Platform stanowi bardzo wydajne połączenie w pełni zintegrowanego oprogramowania aplikacyjnego oraz usług. Łącznie zapewniają one przedsiębiorstwu niedostępny dotąd poziom otwartości oraz elastyczności w kwestii wyboru dostawców infrastruktury, platformy, zasobów obliczeniowych i pamięci masowych. Daje to klientom nowe możliwości zmniejszenia wydatków na przestarzałe systemy, uwolnienia się od zamknięcia w ofercie tylko jednego dostawcy sprzętu, wyszukiwania ścieżek migracji do nowocześniejszych środowisk, stymulowania czynników zwiększających efektywność oraz przyśpieszenia realizacji usług informatycznych. Możliwości te pozwalają na strategiczne wdrażanie zasobów w sposób sprzyjający innowacjom, kreatywności i zwiększaniu wartości biznesowej firmy.
 
Nowa oferta rozwiązań Commvault obejmuje szereg innowacji, które mają na celu zwiększenie dostępności dodatkowej, pogłębionej informacji biznesowej oraz zwiększenie korzyści odnoszonych przez klientów.

Udoskonalenia te oznaczają radykalne przeobrażenie w następujących kluczowych obszarach:
• Otwarte, oparte na standardach podejście: Bezpośrednia obsługa środowisk tradycyjnych (lokalnych), konwergentnych i hiperkonwergentnych, a także wszelkiego rodzaju modeli chmury (hybrydowa, prywatna, publiczna), w celu zapewnienia ochrony, odpowiedniej retencji i dostępności danych oraz zgodności z regulacjami.
• Umożliwienie łatwego przejścia przez zmiany technologii: Jednolite podejście do zarządzania danymi eliminuje ryzyko związane z wdrażaniem nowych technologii oraz umożliwia przedsiębiorstwu radzenia sobie z niepewnościami związanymi ze zmianami na rynku IT.
• Uwolnienie się od zamknięcia w ofercie tylko jednego dostawcy sprzętu: Uwolnienie się od związania z konkretnym formatem danych i oprogramowaniem do przetwarzania danych - nowy standard w zakresie opcji sprzętu i infrastruktury dostępnych dla klientów.
• Przejście na model przetwarzania w chmurze: Zapewnienie przejścia od środowiska tradycyjnego do środowiska przejściowego (hybrydowego) i następnie do pełnego wykorzystania modelu chmury publicznej. Uproszczona i bezpośrednia obsługa przenoszenia danych do chmury i z powrotem na potrzeby odtwarzania danych. Pełne możliwości migracji zadań o znaczeniu krytycznym do chmury (zgodność z przepisami, ład organizacyjny, kopie zapasowe). Pełne bezpieczeństwo przy przesyłaniu danych do chmury i z powrotem oraz przy przetwarzaniu dzięki zaawansowanym protokołom uwierzytelniania i szyfrowania.
• Nowe możliwości archiwizacji: Niedostępne dotąd składnice danych zostają przekształcone w aktywne archiwa, bezpośrednio dostępne poprzez dobrze znane interfejsy użytkownika (Eksplorator plików, Outlook, aplikacje mobilne itd.).
• Obsługa macierzy sprzętowych oraz infrastruktury konwergentnej i hiperkonwergentnej: Wiodące rozwiązania w zakresie zarządzania migawkami i replikacją w obrębie macierzy sprzętowych oraz infrastruktur, zapewniające elastyczność i możliwości wyboru.
• Ład organizacyjny (governance) we wszystkich fazach cyklu życia: Możliwość stosowania aktywnych środków zapewnienia ładu organizacyjnego od momentu tworzenia danych, w oparciu o zawartość i kontekst, zamiast stosowania metodyki po dłuższym czasie od utworzeniu danych.
• Wbudowana kompleksowa ochrona danych: W pełni zintegrowane funkcje ochrony danych we wszystkich lokalizacjach, łącznie z zarządzaniem, audytem, monitorowaniem zgodności z przepisami oraz raportowaniem.
• Przesunięcie i zmniejszenie tradycyjnych wydatków na informatykę dzięki inteligentnym rozwiązaniom: Szybsze osiąganie korzyści, konsolidacja rozwiązań punktowych, szybsze wykonywanie procesów biznesowych i większa automatyzacja, umożliwiające przesunięcie zasobów w kierunku inicjatyw przynoszących większą wartość.
• Globalne wyszukiwanie: Możliwość wyszukiwania wśród wszystkich danych (również aktualizowanych na żywo i różnych wersji historycznych), we wszystkich lokalizacjach, w tym danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych.

Innowacje wprowadzone przez Commvault umożliwiają klientom łatwiejsze wdrażanie nowych technologii w celu dalszej ewolucji tradycyjnych środowisk, zamknięcia luk funkcjonalnych i wyeliminowania problemów związanych z integracją rozwiązań punktowych. Dają możliwość zaspokojenia nowych potrzeb w zakresie danych, zarówno w przypadku bardziej ograniczonych wymagań, jak i projektów wdrożenia w skali dużych site’ów WWW. Ponadto nowe rozwiązania Commvault ułatwiają klientom odizolowanie się od problemów związanych z konsolidacją i zmianami na rynku, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony danych, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Nowe zintegrowane oprogramowanie aplikacyjne wraz z nową platformą stanowią jedenastą wersję rozwiązań Commvault.

Commvault dokonał całkowitej transformacji swoich rozwiązań i platformy, kładąc główny nacisk na otwartość. Powstała platforma umożliwiająca wydajne zarządzanie systemem informatycznym, z dostępem do pełnej gamy narzędzi i technologii usprawniających zarządzanie danymi. Nowe oprogramowanie może być bezproblemowo wdrożone przez dotychczasowych klientów Commvault poprzez aktualizację wcześniejszych wersji. Nowi klienci mogą je wdrożyć w ramach różnych przypadków użycia, z wykorzystaniem szerokiej gamy dostępnych platform sprzętowych i chmur obliczeniowych.

Commvault wprowadza kluczowe innowacje w oprogramowaniu nowej generacji:
• Otwarta architektura interfejsu API umożliwiająca uniwersalny dostęp do danych podlegających zarządzaniu, w standardowym formacie, bez wiązania się z jakimkolwiek konkretnym dostawcą sprzętowym
• Unikalne na rynku możliwości provisioningu maszyn wirtualnych i łatwego przenoszenia obciążenia pomiędzy różnymi środowiskami, w tym VMWare, Hyper-V, Azure i AWS, co sprzyja bardziej efektywnemu użyciu oraz lepszemu funkcjonowaniu środowisk testowych i programistycznych.
• Rozszerzenie zbioru obsługiwanych platform wirtualizacji, który obejmuje VMWare, Microsoft HyperV, Citrix oraz Red Hat Enterprise Virtualization.
• Możliwość bardziej aktywnej archiwizacji dzięki tworzeniu bezpośrednio dostępnych kopii dodatkowych (REST/FS/API) tam, gdzie backup nie ma uzasadnienia z punktu widzenia ekonomicznego, wydajności czy dostępności, np. w przypadku treści multimedialnych, obrazów, wideo, przetwarzania na potrzeby genomiki itp.
• Bezprecedensowa otwartość platformy, która umożliwia klientom i partnerom tworzenie aplikacji bezpośrednio na platformę Commvault Data Platform. Pozwala to na definiowanie, w ramach poszczególnych zadań informatycznych, reguł ładu organizacyjnego dla wszystkich danych, począwszy od fazy ich tworzenia, a następnie korzystanie z udostępnianych przez platformę wspólnych usług zarządzania danymi, obejmujących wszystkie źródła danych (w tym również rozwiązania i aplikacje firm innych niż Commvault).
• Inteligentne przyrostowe przechwytywanie plików i danych, co pozwala na wyeliminowanie „okien” (przerw) na tworzenie kopii zapasowych oraz radykalne zmniejszenie wpływu operacji ochrony danych na obciążenia systemów, a ponadto zwiększa efektywność wykorzystania sieci i pamięci masowej. Dzięki temu, że czytane i transmitowane są tylko zmienione bloki danych, a zapisywane są tylko bloki niepowtarzające się, zmniejszone zostają wymagania co do przepustowości i wielkość pamięci masowej na potrzeby odtwarzania. Ponadto radykalnej poprawie ulegają parametry odtwarzania (RPO i RTO).
• Natychmiastowe odtwarzanie, co praktycznie eliminuje przestoje oraz umożliwia bezpośredni dostęp z otwartej platformy do kopii danych dla określonego punktu w czasie.
• Uwzględnianie stanu aplikacji, co umożliwia nieustanną dostępność danych w wymaganym formacie bez potrzeby ponownego zapisywania z dedykowanej pamięci masowej i stosowania protokołów indeksacji.
• Znacznie udoskonalone funkcje globalnego wyszukiwania, obsługujące obecnie źródła danych produkcyjnych, nie tylko historycznych. Pozwala to na aktywne i nieskrępowane użycie takich danych wraz z danymi historycznymi, z transparentnym i wydajnym wyszukiwaniem obejmującym różne rozwiązania, aplikacje i lokalizacje pamięci masowych, w tym Commvault Virtual Repository, platformy SaaS i rozwiązania przetwarzania w chmurze, bez potrzeby fizycznego przenoszenia danych.
• Rozszerzone usługi dostarczania danych bezpośrednio i na żądanie, zapewniające prawie natychmiastowy interaktywny dostęp (punkty odtwarzania) z Commvault Virtual Repository, w formacie żądanym przez aplikację, a tym samym zmniejszenie pracochłonności, skrócenie czasu i obniżenie poziomu ryzyka.
• Technologie orkiestracji zadań Disaster Recovery, pozwalające na przyśpieszenie i uproszczenie zarówno planowania, jak i realizacji operacji odtwarzania w ośrodkach lokalnych, zdalnych oraz w chmurze. Ułatwia to implementację, testowanie, sprawdzanie poprawności, modyfikowanie i wdrażanie funkcji odtwarzania po awarii, niezależnie od używanej infrastruktury i technologii chmury.
• Rozszerzone funkcje integracji macierzy sprzętowych IntelliSnap, obejmujące kopie migawkowe i replikacje (replikacje z obsługą NetApp, EMC i HDS, kopie migawkowe – większość macierzy obecnych na rynku).
• Rozszerzenie obsługi macierzy IntelliSnap na potrzeby koordynacji kopii migawkowych o produkty Pure Storage i Nutanix.
• Rozszerzenie zakresu obsługiwanych aplikacji IntelliSnap, dodatkowo o aplikacje SAP HANA, Sybase i Postgres.
• Wydajne funkcje orkiestracji umożliwiające automatyzację przebiegów pracy, nie tylko poprzez wstępne konfigurowanie typowych zadań i przypadków użycia, lecz także poprzez tworzenie niestandardowych przebiegów pracy (workflow) przez klientów lub partnerów. Pozwala to na zwiększenie efektywności operacji wymagających aktywowania i użycia kopii danych dla określonego punktu w czasie. Wyeliminowanie luki pomiędzy operacjami a danymi zwiększa niezawodność oraz obniża koszty realizacji informatycznych i biznesowych zadań operacyjnych.
• Udoskonalone interfejsy użytkownika oraz udoskonalone funkcje raportowania, zwiększające efektywność pracy użytkowników i upraszczające eksploatację, w tym możliwość tworzenia niestandardowych konsol z interfejsem użytkownika uzależnionym od jego roli i od przypadku użycia.

Źródło: CommVault