Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2015 roku

Ceryfikacja IT pacaCertyfikacja IT stanowi niezbędny element w wielu obszarach. Chcąc aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje, a certyfikacja jest jedną z metod pozwalających na usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy. Posiadanie odpowiednich certyfikatów niejednokrotnie jest elementem wymaganym podczas procesów rekrutacyjnych. Ponadto pozwala na uzyskanie wyższego statusu w programach partnerskich. Bywa i tak, że zatrudnianie pracownika z odpowiednim certyfikatem jest elementem niezbędnym wzięcia udziału w przetargu. A jaka certyfikacja wiąże się z wysoką pensją (przynajmniej w USA)?


John Hales z Global Knowledge przygotował ranking certyfikacji IT, których posiadacze zarabiają najwięcej. Z badania przeprowadzonego przez Global Knowledge oraz Windows IT Pro wynika, że na najwyższe pensje mogą liczyć posiadacze certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa IT, sieci i zarządzania systemami.

Na poniższej liście nie znalazły się certyfikacje takie jak Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE), VMware Certified Design Expert (VCDX), których posiadacze mogą się pochwalić bardzo dużymi zarobkami, lecz grupy osób mogące pochwalić się tymi certyfikatami były zbyt mała by uznać je za reprezentatywne.

Poniżej prezentujemy listę certyfikacji, wraz z krótką charakterystyką i średnim rocznym wynagrodzeniem.

Lista najlepiej płatnych certyfikacji:

1. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) - 119227 USD
CRISC jest certyfikacją oferowaną przez organizację non-profit ISACA. Certyfikacja CRISC jest przeznaczona dla specjalistów IT, kierowników projektów i innych, których zadaniem jest identyfikacja, zarządzanie ryzykiem i kontrola systemów informatycznych, obejmujących cały cykl, od projektu przez realizację do bieżącej konserwacji. Aby otrzymać certyfikat należy posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli systemów informatycznych, zgodne z co najmniej trzema z pięciu elementów objętych certyfikacją, a także uzyskać pozytywny wynik egzaminu CRISC, który przeprowadzany jest tylko dwa razy w roku.

2. Certified Information Security Manager (CISM) - 118348 USD
CISM to certyfikacja przygotowana przez ISACA specjalnie na potrzeby doświadczonej kadry zarządzającej bezpieczeństwem systemów informacji. Jest nakierowana na osoby, które zarządzają, projektują i oceniają systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach. Poza pomyślnym zdaniem egzaminu, do uzyskania certyfikatu konieczne jest udokumentowanie 5-letniego doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa lub audytów systemów IT.

3. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) - 110603 USD
CISSP to egzamin stworzony i oferowany przez organizację ISC2 (International Information Systems Security Certification Consortium). Od kandydata przystępującego do egzaminu wymagane jest pięć lat doświadczenia w pełnym wymiarze godzin oraz doświadczenie w zakresie co najmniej dwóch spośród 10 obszarów związanych z bezpieczeństwem.

4. Project Management Professional (PMP) - 109405 USD
Certyfikacja PMP opracowana przez Project Management Institute (PMI) jest najpopularniejszą na świecie certyfikacją stanowiącą potwierdzenie kompetencji w zarządzaniu projektami. Egzamin PMP testuje pięć obszarów związanych z cyklem życia projektu: inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie, kontrolę i zamykanie.

5. Certified Information Systems Auditor (CISA) - 106181 USD
CISA to kolejny certyfikat wydawany przez ISACA, wydawanym od 1978 roku, dedykowany specjalistom zajmującym się audytem systemów informatycznych. By przystąpić do egzaminu kandydat musi udokumentować 5 lat doświadczenia w audycie informatycznym, lub pracy w kontroli w obszarze informatyki lub w pracy w obszarze bezpieczeństwa.

6. Certified ScrumMaster - 101729 USD
Jest to certyfikacja z obszaru zarządzania projektami. Początkowo certyfikacja ScrumMaster koncentrowała się na rozwoju aplikacji. Obecnie została rozszerzona na wiele obszarów. Certyfikacja weryfikuje umiejętności potrzebne do pracy w modelu Scrum, zgodne z kulturą Agile, przydatne do pełnienia roli coacha i mentora zespołu.

7. Cisco Certified Design Associate (CCDA) - 99701 USD
Certyfikat CCDA potwierdza umiejętności w zakresie projektowania niewielkich sieci komputerowych w oparciu o urządzenia Cisco. Oczekuje się by posiadacz tego certyfikatu posiadał podstawową wiedzę z zakresu projektowania sieci, routingu, przełączania, bezpieczeństwa, połączeń głosowych i wideo oraz łączności bezprzewodowej.

8. Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V) - 97998 USD
CCP-V to nowa certyfikacja Citrix, zastępująca Citrix Certified Enterprise Engineer (CCEE). by uzyskać certyfikat CCP-V, należy wcześniej zdobyć certyfikat Citrix Certified Associate - Virtualization (CCA-V). CCP-V związana jest z wdrażaniem wirtualizacji desktopów i wirtualizacji aplikacji przy użyciu różnych technologii, w tym Citrix XenDesktop, XenServer i NetScaler.

9. Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching - 97038 USD
Certyfikacja CCNP Routing and Switching stanowi kontynuację Cisco Certified Network Associate (CCNA) i potwierdza wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania średnimi sieciami komputerowymi (od 100 do 500 węzłów).

10. Juniper Networks Certified Internet Associate - Junos (JNCIA-Junos) - 96734 USD
JNCIA-Junos to certyfikacja obejmująca wiedzę z zakresu podstaw sieci, routingu, przełączania, bezpieczeństwa i pracy z urządzeniami Juniper Networks opartymi o system JUNOS.

11. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) - 96198 USD
Jedenasta pozycja w rankingu dotyczy starej, już niedostępnej, certyfikacji MCSE z zakresu Windows Server 2003. Aktualnie dostępna jest nowa certyfikacja, kryjąca się pod skrótem MCSE, jednak jest to Microsoft Certified Solutions Expert i dotyczy Windows Server 2012.

12. ITIL v3 Foundation - 95434 USD
Certyfikat ITIL Foundation jest potwierdzeniem podstawowej wiedzy z zakresu kodeks postępowania dla działów informatyki ITIL i ITSM. Zakres tematyczny certyfikacji obejmuje m.in. zarządzanie usługami, cykl życia usługi, kluczowe zasady i modele, mające na celu podniesienie efektywności i jakości w dostarczaniu usług IT.

13. Certified Ethical Hacker (CEH) - 95155 USD
CEH to certyfikacja dotycząca etycznego hakingu, stworzona przez EC-Council. Jest przeznaczona do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieciowe środowiska firmowego, posiadających wiedzę z zakresu wykrywania słabych punktów, luk i podatności na ataki.

14. VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) - 94181 USD
Jest to najpopularniejsza certyfikacja VMware, dotycząca wirtualizacji centrów danych, w tym wdrażania i administrowania środowisk zbudowanych w oparciu o ESXi i vCenter.

15. Certified Novell Engineer (CNE) - 93856 USD
Certyfikacja CNE była bardzo popularna w latach 90-dziesiątych ub. wieku, w latach świetności systemu NetWare. W obecnej wersji CNE obejmuje projektowanie, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą opartą o SUSE Linux Enterprise Server (SLES) oraz Open Enterprise Server.

Wyszczególniono również 10 kolejnych certyfikacji, które uplasowały się tuż za Top 15.

16. Citrix Certified Advanced Administrator (CCAA) for XenApp 6 - 93831 USD
17. Citrix Certified Enterprise Engineer (CCEE) - 93662 USD
18. Citrix Certified Associate - Virtualization (CCA-V) - 93437 USD
19. Citrix Certified Administrator (CCA) for Citrix XenServer 6 - 92695 USD
20. CCA for Citrix XenDesktop 6 - 92411 USD
21. Microsoft Certified IT Professional (MCITP): Enterprise Administrator - 92252 USD
22. CCA for Citrix XenApp 6 - 91069 USD
23. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) - 89427 USD
24. Certified Novell Administrator (CNA) - 89018 USD
25. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) - 87667 USD


Twórcy rankingu postanowili również wyróżnić certyfikację AWS Certified Solutions Architect - Associate. Pomimo, iż w badaniu zbyt mała liczba posiadaczy wskazała tę certyfikacją by zakwalifikować ją do listy "Top 15", to z pewnością warto mieć ją na uwadze planując swoją karierę. Certyfikacja ta zadebiutowała w 2013 r. i jest skierowana do osób z doświadczeniem w projektowaniu aplikacji i systemów korzystających z chmury Amazon AWS. Certyfikacja obejmuje szereg tematów, w tym projektowanie, wybór odpowiednich usług AWS, szacowanie kosztów AWS, itp.

Jak wygląda zapotrzebowanie na specjalistów z ww. certyfikacjami, jak również certyfikacjami innych dostawców na naszym rynku? Zachęcamy do dzielenia się spostrzeżeniami i dyskusji na ten temat na forum.