Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Firewall Fortinet FortiGate zintegrowany z Cisco APIC

Cisco FortinetFortinet, światowy lider w dziedzinie zaawansowanych cyberzabezpieczeń, informuje o integracji firewalli FortiGate z kontrolerem Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC). Nowe narzędzie FortiGate Connector for Cisco ACI automatyzuje zabezpieczenia aplikacji, zwiększając w ten sposób elastyczność centrum przetwarzania danych.


APIC to kontroler dla platformy Cisco Application-Centric Infrastructure (ACI), najwszechstronniejszej w branży architektury sieci sterowanych programowo, która wyraźnie obniża całkowity koszt posiadania (TCO), automatyzuje zadania informatyczne i przyspiesza wdrażanie aplikacji w centrach przetwarzania danych. Nowe narzędzie FortiGate Connector for Cisco ACI stworzono z myślą o bezpieczeństwie sterowanych programowo centrów przetwarzania danych. Rozwiązanie umożliwia wdrażanie zgodnych z polityką usług aplikacyjnych w warstwach 4-7 w sieciach fizycznych i wirtualnych. Narzędzie dodatkowo rozszerza platformę Fortinet Software-Defined Network Security (SDNS), która zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami przez włączenie zabezpieczeń w nowoczesne, elastyczne środowisko centrum przetwarzania danych.

Atrakcyjność współczesnego centrum przetwarzania danych tkwi w elastyczności, jaką może zapewnić. Usługi sieciowe i usługi aplikacyjne warstw 4-7 wymagały zwykle ręcznej konfiguracji i nieustannego zarządzania, aby dotrzymać kroku zmianom w ośrodku obliczeniowym. Dziś przedsiębiorstwa mogą sprawnie udostępniać użytkownikom, klientom i partnerom szybkie usługi podobne do tych działających w chmurze. Mogą też konsolidować komponenty infrastruktury i usługi, aby zapewnić ich automatyzację i zgodność z politykami biznesowymi oraz zarządzać z korzyścią dla wydajności.

Nowe narzędzie FortiGate Connector for Cisco ACI automatyzuje zabezpieczenia aplikacji we współczesnych centrach przetwarzania danych. Rozwiązanie umożliwia automatyczne konfigurowanie zabezpieczeń w oparciu o wstępnie zdefiniowane polityki dla usług firewalla nowej generacji. Pozwala to na wprowadzanie usług zabezpieczających w dowolnym punkcie sieci przy użyciu zintegrowanego panelu do zarządzania, dzięki któremu egzekwowanie polityki bezpieczeństwa jest w pełni przejrzyste.

"Infrastruktura ACI zapewnia klientom automatyzację opartą na polityce, większą skalowalność możliwą dzięki rozproszonemu systemowi egzekwowania i większą przejrzystość sieci osiągniętą przez integrację środowisk fizycznych i wirtualnych. FortiGate Connector for Cisco ACI pozwala chronić aplikacje, a przy tym umożliwia automatyzację zwiększającą wydajność i ograniczającą nakład pracy administratorów" - tłumaczy Ish Limkakeng, wiceprezes ds. zarządzania produktami w firmie Cisco.

Otwarta struktura platformy ACI umożliwia partnerom takim jak Fortinet łatwą integrację i współpracę. Platforma Fortinet SDNS wyznacza ścieżkę integracji zabezpieczeń w sieciach sterowanych programowo lub wirtualizacji funkcji sieciowych oraz współpracuje z infrastrukturą sieciową Cisco warstwy 2 lub 3. FortiGate Connector for Cisco ACI wymaga dwóch komponentów Fortinet: pakietu FortiGate dla kontrolera Cisco APIC oraz urządzeń fizycznych i wirtualnych FortiGate. Rozwiązanie pozwala klientom wybrać zdefiniowane wstępnie polityki firewalla dla aplikacji i zautomatyzować zarządzanie zabezpieczeniami dla urządzeń FortiGate w warstwach 4–7.

"Wraz z przejściem na elastyczne, sterowane programowo centra przetwarzania danych, w wielu przedsiębiorstwach wzrosły obawy o bezpieczeństwo. Centrum przetwarzania danych stanowi serce sieci, w którym obciążenia aplikacyjne są modyfikowane, dodawane lub usuwane za pośrednictwem wykonywanych ręcznie procesów konfiguracyjnych podatnych na błędy człowieka. FortiGate Connector for Cisco ACI eliminuje te uciążliwe procesy i automatyzuje polityki bezpieczeństwa. Dzięki temu można koordynować je centralnie i korzystać z większej przejrzystości ruchu i skalowalności dostosowanej do obciążeń aplikacyjnych" - wyjaśnia John Maddison, wiceprezes ds. produktów i rozwiązań w Fortinet.

Dzięki nowej ofercie administratorzy infrastruktury informatycznej mogą bez trudu definiować reguły zabezpieczeń aplikacji dla różnych obciążeń w rozwiązaniu Cisco APIC i konfigurować polityki w urządzeniach FortiGate. Gdy w cyklu życia wdrażania aplikacji aktywowana jest określona polityka bezpieczeństwa, Cisco APIC przekierowuje ruch związany z aplikacją do urządzeń FortiGate. Pozwala to bez interwencji ręcznej przeprowadzić zaawansowaną inspekcję ruchu na poziomie firewalla, z uwzględnieniem takich zadań jak ocena reputacji adresów IP, filtrowanie ruchu WWW, kontrola antywirusowa, filtrowanie DNS, inspekcja SSH, zapobieganie włamaniom i podatność na ataki DDoS.

Rozwiązanie FortiGate Connector for Cisco ACI będzie dostępne w IV kwartale 2015 r.

Źródło: Fortinet