Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Firewall Fortinet FortiGate zintegrowany z Cisco APIC

Cisco FortinetFortinet, światowy lider w dziedzinie zaawansowanych cyberzabezpieczeń, informuje o integracji firewalli FortiGate z kontrolerem Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC). Nowe narzędzie FortiGate Connector for Cisco ACI automatyzuje zabezpieczenia aplikacji, zwiększając w ten sposób elastyczność centrum przetwarzania danych.


APIC to kontroler dla platformy Cisco Application-Centric Infrastructure (ACI), najwszechstronniejszej w branży architektury sieci sterowanych programowo, która wyraźnie obniża całkowity koszt posiadania (TCO), automatyzuje zadania informatyczne i przyspiesza wdrażanie aplikacji w centrach przetwarzania danych. Nowe narzędzie FortiGate Connector for Cisco ACI stworzono z myślą o bezpieczeństwie sterowanych programowo centrów przetwarzania danych. Rozwiązanie umożliwia wdrażanie zgodnych z polityką usług aplikacyjnych w warstwach 4-7 w sieciach fizycznych i wirtualnych. Narzędzie dodatkowo rozszerza platformę Fortinet Software-Defined Network Security (SDNS), która zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami przez włączenie zabezpieczeń w nowoczesne, elastyczne środowisko centrum przetwarzania danych.

Atrakcyjność współczesnego centrum przetwarzania danych tkwi w elastyczności, jaką może zapewnić. Usługi sieciowe i usługi aplikacyjne warstw 4-7 wymagały zwykle ręcznej konfiguracji i nieustannego zarządzania, aby dotrzymać kroku zmianom w ośrodku obliczeniowym. Dziś przedsiębiorstwa mogą sprawnie udostępniać użytkownikom, klientom i partnerom szybkie usługi podobne do tych działających w chmurze. Mogą też konsolidować komponenty infrastruktury i usługi, aby zapewnić ich automatyzację i zgodność z politykami biznesowymi oraz zarządzać z korzyścią dla wydajności.

Nowe narzędzie FortiGate Connector for Cisco ACI automatyzuje zabezpieczenia aplikacji we współczesnych centrach przetwarzania danych. Rozwiązanie umożliwia automatyczne konfigurowanie zabezpieczeń w oparciu o wstępnie zdefiniowane polityki dla usług firewalla nowej generacji. Pozwala to na wprowadzanie usług zabezpieczających w dowolnym punkcie sieci przy użyciu zintegrowanego panelu do zarządzania, dzięki któremu egzekwowanie polityki bezpieczeństwa jest w pełni przejrzyste.

"Infrastruktura ACI zapewnia klientom automatyzację opartą na polityce, większą skalowalność możliwą dzięki rozproszonemu systemowi egzekwowania i większą przejrzystość sieci osiągniętą przez integrację środowisk fizycznych i wirtualnych. FortiGate Connector for Cisco ACI pozwala chronić aplikacje, a przy tym umożliwia automatyzację zwiększającą wydajność i ograniczającą nakład pracy administratorów" - tłumaczy Ish Limkakeng, wiceprezes ds. zarządzania produktami w firmie Cisco.

Otwarta struktura platformy ACI umożliwia partnerom takim jak Fortinet łatwą integrację i współpracę. Platforma Fortinet SDNS wyznacza ścieżkę integracji zabezpieczeń w sieciach sterowanych programowo lub wirtualizacji funkcji sieciowych oraz współpracuje z infrastrukturą sieciową Cisco warstwy 2 lub 3. FortiGate Connector for Cisco ACI wymaga dwóch komponentów Fortinet: pakietu FortiGate dla kontrolera Cisco APIC oraz urządzeń fizycznych i wirtualnych FortiGate. Rozwiązanie pozwala klientom wybrać zdefiniowane wstępnie polityki firewalla dla aplikacji i zautomatyzować zarządzanie zabezpieczeniami dla urządzeń FortiGate w warstwach 4–7.

"Wraz z przejściem na elastyczne, sterowane programowo centra przetwarzania danych, w wielu przedsiębiorstwach wzrosły obawy o bezpieczeństwo. Centrum przetwarzania danych stanowi serce sieci, w którym obciążenia aplikacyjne są modyfikowane, dodawane lub usuwane za pośrednictwem wykonywanych ręcznie procesów konfiguracyjnych podatnych na błędy człowieka. FortiGate Connector for Cisco ACI eliminuje te uciążliwe procesy i automatyzuje polityki bezpieczeństwa. Dzięki temu można koordynować je centralnie i korzystać z większej przejrzystości ruchu i skalowalności dostosowanej do obciążeń aplikacyjnych" - wyjaśnia John Maddison, wiceprezes ds. produktów i rozwiązań w Fortinet.

Dzięki nowej ofercie administratorzy infrastruktury informatycznej mogą bez trudu definiować reguły zabezpieczeń aplikacji dla różnych obciążeń w rozwiązaniu Cisco APIC i konfigurować polityki w urządzeniach FortiGate. Gdy w cyklu życia wdrażania aplikacji aktywowana jest określona polityka bezpieczeństwa, Cisco APIC przekierowuje ruch związany z aplikacją do urządzeń FortiGate. Pozwala to bez interwencji ręcznej przeprowadzić zaawansowaną inspekcję ruchu na poziomie firewalla, z uwzględnieniem takich zadań jak ocena reputacji adresów IP, filtrowanie ruchu WWW, kontrola antywirusowa, filtrowanie DNS, inspekcja SSH, zapobieganie włamaniom i podatność na ataki DDoS.

Rozwiązanie FortiGate Connector for Cisco ACI będzie dostępne w IV kwartale 2015 r.

Źródło: Fortinet

Logowanie i rejestracja