Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Polska chmura spotyka się z zainteresowaniem coraz większych firm

Chmura Obliczeniowa PolskaZ corocznego badania satysfakcji klientów Oktawave, polskiej publicznej chmury obliczeniowej dla biznesu wynika, że polska chmura spotyka się z zainteresowaniem coraz większych firm. Wyniki ankiety wskazują m.in. na wzrost aż o 12 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku w segmencie firm zatrudniających powyżej 100 pracowników.


Dlaczego duże firmy migrują do chmury?
W badaniu przeprowadzonym przez Oktawave trzema najczęściej wskazywanymi czynnikami, uwzględnianymi przy wyborze tej platformy chmurowej, okazały się:
1. Stabilność (88% użytkowników uważa ten czynnik za krytyczny lub bardzo ważny),
2. Elastyczność (odpowiednio 87% użytkowników),
3. Bezpieczeństwo (odpowiednio 86% użytkowników).

Klienci doceniają także, że chmura pozwala obniżyć koszty utrzymania firmowej infrastruktury IT (odpowiednio 77% użytkowników), zwiększając jej niezawodność oraz dostępność.

"Zastanawialiśmy się, czy budować wirtualne środowisko na własną rękę, czy wykorzystać istniejące rozwiązania. Zadecydowaliśmy jednak, aby nie brać na siebie ciężaru utrzymywania fizycznej infrastruktury (serwery, macierze, przełączniki itp.). Po przetestowaniu kilku zewnętrznych rozwiązań, zdecydowaliśmy się na Oktawave" - mówi Radek Stasiak, współwłaściciel Morele.net.

Innymi zaletami chmury, wpływającymi na decyzję o migracji, są - według respondentów - skalowalność i wygoda. Model cloudowy to przede wszystkim sposób udostępniania infrastruktury IT jako usługi dopasowanej do konkretnych potrzeb. Takie podejście odciąża z konieczności bezbłędnego szacowania zapotrzebowania na zasoby IT, tym samym zwiększając efektywność i niwelując uciążliwe przestoje.

Dynamiczne zarządzanie zasobami - cenione przez użytkowników chmury - umożliwia mechanizm Autoskalera. Ten autorski system udostępniania i zarządzania chmurą Oktawave, pozwalający na automatyczne dostosowywanie wielkości infrastruktury do aktualnego obciążenia aplikacji, oceniło jako krytyczny lub bardzo ważny aż 81% badanych.

Niezmiennie kluczowa dla zdecydowanej większości klientów jest szybkość działania infrastruktury. To czynnik krytyczny lub kluczowy dla 81% respondentów. Istotna jest także dostępność na żądanie, którą za krytyczną lub bardzo ważną uważa aż 80% klientów. Ważne są także kwestie związane z redukcją kosztów oraz z ich płynną regulacją.

Klienci doceniają możliwość rozliczania w cyklach godzinowych, co jest istotne zwłaszcza w okresach zmieniającego się obciążenia oraz możliwość zaprzestania użytkowania w dowolnym momencie. Stąd elastyczny model rozliczeń został zakwalifikowany jako krytyczny lub bardzo ważny przez 87% badanych.

Co firmy migrują do Oktawave?
Atrybuty chmury, którymi kierują się firmy, wybierając ten model usługi, znajdują potwierdzenie w najczęściej hostowanych aplikacjach. W chmurze niezmiennie chętnie umieszczane są portale i strony WWW, z czego korzysta ponad 70% klientów Oktawave. Podobnie aplikacje mobilne, które hostuje 65% badanych. Analiza wskazuje także, że klienci coraz częściej i odważniej uruchamiają w chmurze bardziej zaawansowane rozwiązania. Elastyczność modelu chmurowego, atrakcyjne koszty wdrożenia i utrzymania systemów sprawiają, że już co piąty respondent przetwarza systemy CRM, korzystając z Oktawave. Rozwiązania klasy Business Intelligence oraz ERP powierzył polskiej chmurze obliczeniowej co dziesiąty badany.

"Na podstawie obserwacji rynku i naszych badań wiemy, że rośnie świadomość technologiczna oraz wymagania firm odnośnie do jakości usług. Świadczy o tym nie tylko przenoszenie do Oktawave zaawansowanych i krytycznych dla biznesu systemów, ale również fakt, że niemal 90% naszych klientów dysponowało wystarczającymi kompetencjami, aby dokonać migracji samodzielnie" - podkreśla Dariusz Nawojczyk, CMO w firmie Oktawave.

Źródło: Oktawave