Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7

Red Hat CloudRed Hat, wiodący dostawca rozwiązań open source, oficjalnie udostępnił platformę Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7, zawierającą nowe narzędzie ułatwiające instalację, codzienne zadania w zakresie zarządzania i tworzącą podstawę dla automatycznych aktualizacji systemu oraz ulepszeń dla późniejszych wersji. Wraz z technologią OpenStack firmy Red Hat tworzy platformę chmurową gotową do zastosowania w środowiskach produkcyjnych. Połączenie to zapewnia wysoce skalowalną i niezawodną platformę, na bazie której można budować chmury zarówno prywatne, jak i publiczne.


Oparta na wydanej przez społeczność w wersji „Kilo”, platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform stanowi wspólnie opracowane rozwiązanie, którego podstawę stanowi system operacyjny Red Hat Enterprise Linux.

Nowa wersja jest piątą odsłoną wydanej w 2013 platformy Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, która została pomyślnie wdrożona na całym świecie przez klientów w kluczowych branżach, w tym w sektorze publicznym, finansach, telekomunikacji i edukacji.

Wersja o numerze 7 zawiera kilka nowych funkcji, które mają na celu przyspieszenie procesu wdrażania technologii OpenStack, w tym:
• Uproszczone wdrażanie i zarządzanie - operatorzy chmur mogą w prostszy sposób zarządzać codziennymi operacjami i dostarczać zasoby, dzięki zastosowaniu nowego modułu instalatora platformy Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. RHEL OSP Director oferuje uproszczony i zautomatyzowany proces instalacji chmury wraz z kontrolą poprawności działania całego systemu, gwarantując w ten sposób prawidłowy przebieg wdrożenia. Ponadto, ułatwia on codzienne zarządzanie i przekazywanie zasobów operatorom chmur, co obejmuje automatyczne przekazywanie „w stanie gotowym” zasobów w architekturze bez warstwy pośredniej, aby uprościć wdrażanie i zmianę przeznaczenia zasobów sprzętowych w zależności od zapotrzebowania. Nowy moduł jest oparty na rozwijanym przez społeczność projekcie OpenStack o nazwie TripleO i łączy wiele technologii, aby zapewnić jedno potężne narzędzie, ustanawiające nowe ramy, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby skoordynowanych automatycznych aktualizacji technologii OpenStack oraz administratora dla wersji 7 i kolejnych.
• Tradycyjne obciążenia robocze wymagające wysokiej dostępności OpenStack - aby usprawnić migrację tradycyjnych i najważniejszych dla biznesu aplikacji, które wymagają od OpenStack wysokiej dostępności, platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 wprowadza wysoką dostępność węzła hosta obliczeniowego poprzez zintegrowane, automatyczne monitorowanie oraz usługi pracy w trybie awaryjnym (zapewniane przez system Red Hat Enterprise Linux). Ta nowa funkcja monitoruje węzły hosta oraz umożliwia automatyczne wyprowadzenie maszyn wirtualnych z hostów wraz z ponownym uruchomieniem obciążeń roboczych na alternatywnych dostępnych hostach.
• Większa kontrola nad zabezpieczeniami - klienci z branży telekomunikacyjnej otrzymują teraz bardziej szczegółowy widok oraz kontrolę nad portami ruchu sieciowego na poziomie maszyny wirtualnej. Pozwala to klientom na utrzymanie wyższego poziomu zabezpieczeń w obrębie większej chmury OpenStack, przy jednoczesnym zezwoleniu na przesyłanie danych zwirtualizowanych funkcji sieciowych (VNF) przez każdą z maszyn wirtualnych wedle wymagań. Wersja 7 wprowadza poprzez warstwę modularną Neutron modular layer 2 (ML2) oraz port Open vSwitch (OVS) mechanizmy zabezpieczeń zawarte w społecznościowej wersji Kilo.
• Elastyczność sieci - nowe funkcje sieciowe Neutron zapewniają większą elastyczność oraz zwiększoną redundancję sieci. Operatorzy sieciowi mogą skorzystać z kilku ulepszeń protokołu IPv6, w tym z możliwości obsługi bezpośredniego trasowania w sieci pomiędzy użytkownikami a bramą zewnętrzną. Ponadto, wersja 7 rozszerza wysoką dostępność dla routerów Neutron oraz ulepsza monitorowanie dokonywane przez router, jak również generowanie przezeń raportów, co pomaga operatorom sieci utrzymać czas sprawności.
• Przyrostowe kopie zapasowe - administratorzy pamięci masowych mogą teraz skorzystać z szybszego tworzenia kopii zapasowych na poziomie bloków oraz mniejszego zapotrzebowania na pojemność dzięki obsłudze kopii migawkowych. Dodanie obsługi systemów plików NFS i POSIX skróciło czas i zapotrzebowanie na miejsce na dane, jako że procesowi backupu poddane są wyłącznie przyrostowe zmiany względem ostatniej pełnej kopii zapasowej.

"Dzięki platformie Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 podwyższyliśmy standardy technologii OpenStack gotowej w zastosowaniach produkcyjnych. Zważywszy na rosnącą popularność OpenStack, jesteśmy podekscytowani mogąc zaspokoić potrzebę skrócenia czasu oczekiwania na rozwiązanie dzięki prawdziwie otwartemu podejściu, umożliwiającemu zautomatyzowane wdrożenie oraz zarządzanie cyklem funkcjonowania infrastruktury" - powiedział Radhesh Balakrishnan, dyrektor, OpenStack, Red Hat.

Wiarygodna integracja i ekosystem
Platformę Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform wspiera jeden z największych ekosystemów OpenStack, obejmujący ponad 350 certyfikowanych partnerów w zakresie mocy obliczeniowej, pamięci masowych i usług sieciowych, a także aplikacje i usługi pochodzące od niezależnych dostawców oprogramowania (ISV). Owa sieć partnerów oferuje rozwiązania, które uzupełniają szerokie wsparcie i kompatybilność zapewniane w ekosystemie Red Hat Enterprise Linux. Platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 wprowadza rozszerzoną integrację z certyfikowanymi partnerami, co obejmuje obsługę NetApp Data ONTAP, 7-mode oraz E-Series, w tym wstępną konfigurację, a także konfigurację poprzez nowy moduł platformy Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Co więcej, platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 wprowadza zintegrowaną konfigurację oraz instalację serwera i klientów Red Hat Ceph Storage 1.3. Subskrypcje Red Hat Ceph Storage Server są sprzedawane oddzielnie od subskrypcji Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.

Źródło: Red Hat