Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7

Red Hat CloudRed Hat, wiodący dostawca rozwiązań open source, oficjalnie udostępnił platformę Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7, zawierającą nowe narzędzie ułatwiające instalację, codzienne zadania w zakresie zarządzania i tworzącą podstawę dla automatycznych aktualizacji systemu oraz ulepszeń dla późniejszych wersji. Wraz z technologią OpenStack firmy Red Hat tworzy platformę chmurową gotową do zastosowania w środowiskach produkcyjnych. Połączenie to zapewnia wysoce skalowalną i niezawodną platformę, na bazie której można budować chmury zarówno prywatne, jak i publiczne.


Oparta na wydanej przez społeczność w wersji „Kilo”, platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform stanowi wspólnie opracowane rozwiązanie, którego podstawę stanowi system operacyjny Red Hat Enterprise Linux.

Nowa wersja jest piątą odsłoną wydanej w 2013 platformy Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, która została pomyślnie wdrożona na całym świecie przez klientów w kluczowych branżach, w tym w sektorze publicznym, finansach, telekomunikacji i edukacji.

Wersja o numerze 7 zawiera kilka nowych funkcji, które mają na celu przyspieszenie procesu wdrażania technologii OpenStack, w tym:
• Uproszczone wdrażanie i zarządzanie - operatorzy chmur mogą w prostszy sposób zarządzać codziennymi operacjami i dostarczać zasoby, dzięki zastosowaniu nowego modułu instalatora platformy Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. RHEL OSP Director oferuje uproszczony i zautomatyzowany proces instalacji chmury wraz z kontrolą poprawności działania całego systemu, gwarantując w ten sposób prawidłowy przebieg wdrożenia. Ponadto, ułatwia on codzienne zarządzanie i przekazywanie zasobów operatorom chmur, co obejmuje automatyczne przekazywanie „w stanie gotowym” zasobów w architekturze bez warstwy pośredniej, aby uprościć wdrażanie i zmianę przeznaczenia zasobów sprzętowych w zależności od zapotrzebowania. Nowy moduł jest oparty na rozwijanym przez społeczność projekcie OpenStack o nazwie TripleO i łączy wiele technologii, aby zapewnić jedno potężne narzędzie, ustanawiające nowe ramy, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby skoordynowanych automatycznych aktualizacji technologii OpenStack oraz administratora dla wersji 7 i kolejnych.
• Tradycyjne obciążenia robocze wymagające wysokiej dostępności OpenStack - aby usprawnić migrację tradycyjnych i najważniejszych dla biznesu aplikacji, które wymagają od OpenStack wysokiej dostępności, platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 wprowadza wysoką dostępność węzła hosta obliczeniowego poprzez zintegrowane, automatyczne monitorowanie oraz usługi pracy w trybie awaryjnym (zapewniane przez system Red Hat Enterprise Linux). Ta nowa funkcja monitoruje węzły hosta oraz umożliwia automatyczne wyprowadzenie maszyn wirtualnych z hostów wraz z ponownym uruchomieniem obciążeń roboczych na alternatywnych dostępnych hostach.
• Większa kontrola nad zabezpieczeniami - klienci z branży telekomunikacyjnej otrzymują teraz bardziej szczegółowy widok oraz kontrolę nad portami ruchu sieciowego na poziomie maszyny wirtualnej. Pozwala to klientom na utrzymanie wyższego poziomu zabezpieczeń w obrębie większej chmury OpenStack, przy jednoczesnym zezwoleniu na przesyłanie danych zwirtualizowanych funkcji sieciowych (VNF) przez każdą z maszyn wirtualnych wedle wymagań. Wersja 7 wprowadza poprzez warstwę modularną Neutron modular layer 2 (ML2) oraz port Open vSwitch (OVS) mechanizmy zabezpieczeń zawarte w społecznościowej wersji Kilo.
• Elastyczność sieci - nowe funkcje sieciowe Neutron zapewniają większą elastyczność oraz zwiększoną redundancję sieci. Operatorzy sieciowi mogą skorzystać z kilku ulepszeń protokołu IPv6, w tym z możliwości obsługi bezpośredniego trasowania w sieci pomiędzy użytkownikami a bramą zewnętrzną. Ponadto, wersja 7 rozszerza wysoką dostępność dla routerów Neutron oraz ulepsza monitorowanie dokonywane przez router, jak również generowanie przezeń raportów, co pomaga operatorom sieci utrzymać czas sprawności.
• Przyrostowe kopie zapasowe - administratorzy pamięci masowych mogą teraz skorzystać z szybszego tworzenia kopii zapasowych na poziomie bloków oraz mniejszego zapotrzebowania na pojemność dzięki obsłudze kopii migawkowych. Dodanie obsługi systemów plików NFS i POSIX skróciło czas i zapotrzebowanie na miejsce na dane, jako że procesowi backupu poddane są wyłącznie przyrostowe zmiany względem ostatniej pełnej kopii zapasowej.

"Dzięki platformie Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 podwyższyliśmy standardy technologii OpenStack gotowej w zastosowaniach produkcyjnych. Zważywszy na rosnącą popularność OpenStack, jesteśmy podekscytowani mogąc zaspokoić potrzebę skrócenia czasu oczekiwania na rozwiązanie dzięki prawdziwie otwartemu podejściu, umożliwiającemu zautomatyzowane wdrożenie oraz zarządzanie cyklem funkcjonowania infrastruktury" - powiedział Radhesh Balakrishnan, dyrektor, OpenStack, Red Hat.

Wiarygodna integracja i ekosystem
Platformę Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform wspiera jeden z największych ekosystemów OpenStack, obejmujący ponad 350 certyfikowanych partnerów w zakresie mocy obliczeniowej, pamięci masowych i usług sieciowych, a także aplikacje i usługi pochodzące od niezależnych dostawców oprogramowania (ISV). Owa sieć partnerów oferuje rozwiązania, które uzupełniają szerokie wsparcie i kompatybilność zapewniane w ekosystemie Red Hat Enterprise Linux. Platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 wprowadza rozszerzoną integrację z certyfikowanymi partnerami, co obejmuje obsługę NetApp Data ONTAP, 7-mode oraz E-Series, w tym wstępną konfigurację, a także konfigurację poprzez nowy moduł platformy Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Co więcej, platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 wprowadza zintegrowaną konfigurację oraz instalację serwera i klientów Red Hat Ceph Storage 1.3. Subskrypcje Red Hat Ceph Storage Server są sprzedawane oddzielnie od subskrypcji Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.

Źródło: Red Hat