Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za drugi kwartał 2015

CitrixCitrix Systems przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2015, w którym zanotował przychód w wysokości 797 milionów USD, co stanowi wzrost o 2 procent w porównaniu do 782 milionów USD, uzyskanych w drugim kwartale 2014 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za drugi kwartał 2015 roku wyniósł 103 miliony USD lub 0,64 USD na zrozwodnioną akcję w porównaniu do 53 milionów USD lub 0,31 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki netto liczone zgodnie z GAAP obejmują korzyści podatkowe w wysokości 21 milionów USD, czyli 0,13 USD na akcję rozwodnioną a także około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną, związane przede wszystkim z zakończeniem audytów przeprowadzonych przez Urząd Podatkowy US dla poszczególnych lat podatkowych. Ponadto, wyniki GAAP obejmują koszty przeprowadzonej w tym roku restrukturyzacji w wysokości 15 milionów USD na odprawy i zamknięcia obiektów. Wyniki GAAP za drugi kwartał 2014 roku zawierały odpisy z tytułu utraty wartości około 30 milionów USD związane z amortyzacją pewnych wartości niematerialnych i prawnych produktów oraz opłatę restruktyzacyjną w wysokości 5 milionów USD na koszty odpraw programu restrukturyzacji przeprowadzonego w 2014 roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP za drugi kwartał 2015 wyniósł 163 miliony USD lub 1,00 USD na akcję rozwodnioną, w porównaniu do 142 milionów USD lub 0,83 USD na akcję za drugi kwartał ub roku. Obejmuje on korzyści podatkowe netto w wysokości około 21 milionów USD lub 0,13 USD na akcję rozwodnioną oraz 9 milionów USD (0,05 USD na akcję rozwodnioną) powiązane z zakończeniem udytów przeprowadzonych przez Urząd Podatkowy US. Zysk netto nie uwzględnia skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmuje również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz programu restrukturyzacji i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Rozpoczęcie prac nad strategicznymi alternatywami dla produktów z rodziny GoTo.
Citrix przy współpacy niezależnych doradców rozpoczął również proces analizy strategicznych alternatyw dla produktów z rodziny GoTo, który może między innymi mieć na celu ich sprzedaż lub transakcję wydzielenia.

Firmy Qatalyst Partners oraz Goldman, Sachs & Co. są finansowymi doradcami Citrix w tej kwestii, natomiast Goodwin Procter LLP odpowiada za poradztwo prawne. Firma ogłosiła również, że od początku tego roku zaczęłą korzystać z usług strategicznego doradztwa finansowego, które jest związane z potencjalną sprzedażą spółki Bytemobile. Citrix prowadzi obecnie negocjacje z podmiotami trzecimi, w sprawie ewentualnej sprzedaży.

Najważniejsze informacje finansowe za drugi kwartał 2015
W porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku:

• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 12 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 11 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 9 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) spadły o 12 procent;
• Z wyłaczeniem usług SaaS, przychody netto w regionie EMEA pozostały bez zmian, w Ameryce wrosły o 1 procent a w regionie Pacyfiku spadły o 8 procent;
• Przychody odroczone wyniosły 1,5 miliarda USD, co stanowi wzrost o 8 procent w porównaniu do 1,4 miliarda USD z drugiego kwartału 2014;
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wzrosła z 7 do 15 procent; marża liczona bez zachowania zasad GAAP wzrosła z 22 do 25 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 201 milionów USD, w porównaniu do 204 milionami USD w analogicznym okresie 2014 roku;
W drugim kwatale 2015 roku:
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, związanych z produktem oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z GAAP była na poziomie 15 procent, liczona bez zachowania zasad GAAP 25 procent, z wyłaczeniem skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych
i prawnych, kosztów wynagrodzeń w akcjach oraz kosztów programu restrukturyzacji.
• Firma odkupiła 0,7 miliona akcji po średniej cenie 66,33 USD.

Źródło: Citrix