Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za drugi kwartał 2015

CitrixCitrix Systems przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2015, w którym zanotował przychód w wysokości 797 milionów USD, co stanowi wzrost o 2 procent w porównaniu do 782 milionów USD, uzyskanych w drugim kwartale 2014 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za drugi kwartał 2015 roku wyniósł 103 miliony USD lub 0,64 USD na zrozwodnioną akcję w porównaniu do 53 milionów USD lub 0,31 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki netto liczone zgodnie z GAAP obejmują korzyści podatkowe w wysokości 21 milionów USD, czyli 0,13 USD na akcję rozwodnioną a także około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną, związane przede wszystkim z zakończeniem audytów przeprowadzonych przez Urząd Podatkowy US dla poszczególnych lat podatkowych. Ponadto, wyniki GAAP obejmują koszty przeprowadzonej w tym roku restrukturyzacji w wysokości 15 milionów USD na odprawy i zamknięcia obiektów. Wyniki GAAP za drugi kwartał 2014 roku zawierały odpisy z tytułu utraty wartości około 30 milionów USD związane z amortyzacją pewnych wartości niematerialnych i prawnych produktów oraz opłatę restruktyzacyjną w wysokości 5 milionów USD na koszty odpraw programu restrukturyzacji przeprowadzonego w 2014 roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP za drugi kwartał 2015 wyniósł 163 miliony USD lub 1,00 USD na akcję rozwodnioną, w porównaniu do 142 milionów USD lub 0,83 USD na akcję za drugi kwartał ub roku. Obejmuje on korzyści podatkowe netto w wysokości około 21 milionów USD lub 0,13 USD na akcję rozwodnioną oraz 9 milionów USD (0,05 USD na akcję rozwodnioną) powiązane z zakończeniem udytów przeprowadzonych przez Urząd Podatkowy US. Zysk netto nie uwzględnia skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmuje również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz programu restrukturyzacji i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Rozpoczęcie prac nad strategicznymi alternatywami dla produktów z rodziny GoTo.
Citrix przy współpacy niezależnych doradców rozpoczął również proces analizy strategicznych alternatyw dla produktów z rodziny GoTo, który może między innymi mieć na celu ich sprzedaż lub transakcję wydzielenia.

Firmy Qatalyst Partners oraz Goldman, Sachs & Co. są finansowymi doradcami Citrix w tej kwestii, natomiast Goodwin Procter LLP odpowiada za poradztwo prawne. Firma ogłosiła również, że od początku tego roku zaczęłą korzystać z usług strategicznego doradztwa finansowego, które jest związane z potencjalną sprzedażą spółki Bytemobile. Citrix prowadzi obecnie negocjacje z podmiotami trzecimi, w sprawie ewentualnej sprzedaży.

Najważniejsze informacje finansowe za drugi kwartał 2015
W porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku:

• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 12 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 11 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 9 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) spadły o 12 procent;
• Z wyłaczeniem usług SaaS, przychody netto w regionie EMEA pozostały bez zmian, w Ameryce wrosły o 1 procent a w regionie Pacyfiku spadły o 8 procent;
• Przychody odroczone wyniosły 1,5 miliarda USD, co stanowi wzrost o 8 procent w porównaniu do 1,4 miliarda USD z drugiego kwartału 2014;
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wzrosła z 7 do 15 procent; marża liczona bez zachowania zasad GAAP wzrosła z 22 do 25 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 201 milionów USD, w porównaniu do 204 milionami USD w analogicznym okresie 2014 roku;
W drugim kwatale 2015 roku:
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, związanych z produktem oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z GAAP była na poziomie 15 procent, liczona bez zachowania zasad GAAP 25 procent, z wyłaczeniem skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych
i prawnych, kosztów wynagrodzeń w akcjach oraz kosztów programu restrukturyzacji.
• Firma odkupiła 0,7 miliona akcji po średniej cenie 66,33 USD.

Źródło: Citrix

Logowanie i rejestracja