Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Gwałtowne letnie burze zagrażają komputerom i ważnym danym

BurzaSpecjaliści polskiego oddziału Kroll Ontrack zwykle w okresie letnim notują wzrost liczby przypadków utraty danych, spowodowanych przez warunki atmosferyczne. Gwałtowne załamania aury często doprowadzają do utraty ważnych danych z komputerów, urządzeń mobilnych oraz serwerowni. W obliczu aktualnych niepokojących doniesień pogodowych eksperci radzą, jak ochronić prywatne i służbowe sprzęty elektroniczne.


"Co roku w lecie notujemy najwięcej zgłoszeń utraty danych, napływających zarówno od użytkowników prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Przypadki te wynikają najczęściej z działania czynników atmosferycznych - głównie burz i ulew. To gwałtowne zjawiska atmosferyczne, więc w momencie ich wystąpienia zwykle trudno jest już cokolwiek zrobić. Dlatego tak ważna jest prewencja i budowanie świadomości dotyczącej prawidłowych praktyk ochrony danych i sprzętów" - zauważa Adam Kostecki, specjalista do spraw rozwoju i bezpieczeństwa Kroll Ontrack.

Jak wynika z doświadczeń specjalistów Kroll Ontrack, zniszczenie sprzętu komputerowego oraz wynikająca z niego utrata danych, będąca skutkiem gwałtownych burz, trąb powietrznych czy przerw w dostawie energii, może bezpośrednio wpłynąć na funkcjonowanie firmy. W kryzysowej sytuacji, gdy np. zalaniu ulegnie serwerownia lub dojdzie do zwarcia w sieci, do której podłączone są firmowe komputery, przedsiębiorcy natychmiastowo tracą nie tylko drogi sprzęt, ale również dostęp do swoich najistotniejszych danych: umów, budżetów, faktur czy danych kontaktowych kontrahentów. W tej sytuacji średniej wielkości polska firma narażona jest na przerwanie ciągłości biznesowej, a tym samym na poważne straty finansowe.

Jak zabezpieczyć sprzęt przed burzami i ulewami?

1. Tworzenie kopii zapasowych danych. Urlopy administratorów powodują często zaburzenie procedur backupowych, błędy w ochronie i wykonywaniu kopii danych lub usterki przy odtwarzaniu informacji.  Kopie bezpieczeństwa danych to jeden z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa danych i powinny być standardem w każdej, nawet najmniejszej firmie.
2. Odpowiednie umiejscowienie sprzętów. Piwnica nie jest najlepszą lokalizacją ani dla firmowej serwerowni, ani dla domowego „kącika komputerowego". Pomieszczenie, w którym znajdują się serwery i sprzęt komputerowy, powinno być także odpowiednio wentylowane lub klimatyzowane, aby ich funkcjonowania nie zaburzyła wilgoć czy wysoka temperatura.
3. Korzystanie z uziemionych listew zasilających. Bezpieczna listwa zasilająca to przedłużacz z wmontowanym bezpiecznikiem. W przypadku przepięcia przepali się zwykle tylko bezpiecznik, odcinając przepływ prądu, chroniąc wpięty do przedłużacza komputer.
4. Korzystanie z urządzeń UPS. Korzystanie z awaryjnego zasilacza wyposażonego w akumulator, którego zadaniem jest podtrzymanie pracy komputera po odcięciu zasilania daje gwarancję, iż w trakcie burzy nie dojdzie do spalenia naszego urządzenia. Użytkownicy korzystający z laptopów podczas burzy powinni pracować na baterii.
5. Jeśli to możliwe podłączanie komputera do wydzielonych/osobnych obwodów prądu. Podłączenie komputera do obwodu, do którego przyłączone są inne urządzenia np. klimatyzator, wentylator, czy odkurzacz, znacznie pogarsza parametry zasilania i naraża komputer na spadki napięcia w momentach, kiedy urządzenia te są podłączone do sieci.
6. Podczas przerwy w dostawie prądu odłączanie zasilania. Kiedy prąd jest ponownie włączany mogą powstać zakłócenia, co może spowodować problemy.
7. Impregnacja. Coraz więcej urządzeń elektronicznych jest obecnie chronionych poprzez pokrycie wewnętrznych podzespołów wodoodporną powłoką. Istnieją także firmy oferujące usługę impregnacji dla sprzętów, które nie są fabrycznie wodoodporne.

Źródło: Kroll Ontrack