Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015

CitrixFirma Citrix Systems, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. roku, zakończony 31 marca, w którym odnotował przychód w wysokości 761 milionów USD, co stanowi wzrost o 1 procent, w porównaniu do 751 milionów USD, uzyskanych w pierwszym kwartale 2014 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za pierwszy kwartał 2015 roku wyniósł 29 milionów USD lub 0,18 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 56 milionów USD lub 0,30 USD na rozwodnioną akcję w pierwszym kwartale 2014 r.  Wyniki GAAP za pierwszy kwartał 2015 r. obejmują opłatę restrukturyzacyjną w wysokości około 34 milionów USD kosztów odpraw, poniesionych w celu zwiększenia znaczenia strategicznego i efektywności operacyjnej.

Wyniki liczone bez zachowania GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 106 milionów USD lub 0,65 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 119 milionów USD lub 0,64 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Chociaż jestem rozczarowany z naszych wyników za pierwszy kwartał, to mocno ufam w finansowe, operacyjne i strategiczne inicjatywy podjęte w ostatnim kwartale. Natomiast zmiany te poprowadzą nas do kolejnej fazy wzrostu, w perspektywie bliższej do realizacji niż przewidywano. Nasze zobowiązanie do zwiększania marż, pozostaje jednak bez zmian. Wychodząc poza pierwszy kwartał, jestem podekscytowany innowacjami, które widzę w obrębie usług związanych z obszarami roboczymi, siecią oraz mobilnością. Dzięki tym innowacjom, będziemy kontynuować naszą uwagę na dostarczaniu programowo definiowanych obszarów roboczych"  - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku
W porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku.:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania spadły o 12 procent
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosło o 8 procent
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 8 procent
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) spadły o 13 procent
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 1 procent, natomiast spadły w regionie Pacyfiku o 2 procent a w regionie obu Ameryk o 1 procent
• Przychody odroczone sięgnęły 1,5 miliarda USD na dzień 31 marca br., w porównaniu z kwotą 1,4 miliarda USD na 31 marca 2014 roku, co stanowi wzrost o 7 procent
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 292 miliony USD, w porównaniu do 288 milionów USD w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2015.
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości  
niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń. Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 7 procent, bez zachowania zasad GAAP  
wyniosła 19 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów związanych z programami restrukturyzacyjnymi.
• W tym okresie spółka wykupiła 2,4 milion akcji przy średniej cenie 63,12 USD.

Ważne wydarzenia i komunikaty w minionym kwartale:
• Poinformowano o dostępności finalnej wersji XenServer 6.5
• Citrix sfinalizował transakcję przejęcia firmy Sanbolic, innowatora w zakresie wirtualizacji pamięci masowej
• Wydano Feature Pack 1 dla XenApp i XenDesktop 7.6
• Rozpoczęto prace nad wsparciem dla Docker'a w XenServer