Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

10000 informatyków z całego świata o chmurze hybrydowej

Chmura hybrydowaFirma EMC Corporation opublikowała wyniki globalnego badania, które objęło 10451 osób podejmujących decyzje biznesowe w sprawach informatycznych w 33 krajach, przeprowadzonego przez firmę Vanson Bourne. Respondenci są zdania, że obecnie dział IT jest strategicznym czynnikiem rozwoju biznesu, ale koszty często wymykają mu się spod kontroli. Badanie pokazało rosnącą popularność przetwarzania w chmurze na całym świecie


Według większości ankietowanych, w celu wspomagania rozwoju przedsiębiorstwa działy informatyczne powinny pełnić funkcję wewnętrznych pośredników w dostarczaniu usług na żądanie. Presja ta, połączona z coraz większym niedoborem umiejętności informatycznych, wydaje się zwiększać zainteresowanie informatyków chmurą hybrydową.

Badanie pokazało rosnącą popularność przetwarzania w chmurze na całym świecie, przy czym większość respondentów wskazało na chmurę hybrydową jako preferowaną opcję w tym zakresie, zapewniającą większą elastyczność i bezpieczeństwo. Według większości ankietowanych, w celu wspomagania rozwoju przedsiębiorstwa działy informatyczne powinny pełnić funkcję wewnętrznych pośredników w dostarczaniu usług na żądanie. Presja ta, połączona z coraz większym niedoborem umiejętności informatycznych, wydaje się zwiększać zainteresowanie informatyków chmurą hybrydową.

Czynniki napędzające i hamujące wdrożenie chmury
• Mimo że 71% respondentów uważa, że dział informatyczny powinien pełnić funkcję wewnętrznego pośrednika w dostarczaniu usług na żądanie, respondenci mają wątpliwości co do tego, czy działy IT są w stanie wspomagać rozwój przedsiębiorstwa.
• 35% ankietowanych uważa, że ich przedsiębiorstwo nie dysponuje wystarczającymi umiejętnościami i wiedzą potrzebnymi do realizacji kluczowych priorytetów biznesowych.
• 69% respondentów stwierdziło, że w ciągu kolejnego roku lub dwóch przeszkolenie personelu informatycznego pod kątem nadążania za megatrendami takimi jak chmura, technologie mobilne i społecznościowe oraz wielkie zbiory danych będzie stanowić wyzwanie dla ich przedsiębiorstw.

Coraz większe znaczenie chmury hybrydowej i automatyzacji
Badanie pokazało coraz większe znaczenie automatyzacji oraz innowacji takich jak chmura hybrydowa.
• Od 2013 r. liczba wdrożeń chmury hybrydowej wzrosła o 9% - wdrożyło ją już 27% respondentów na całym świecie, przy czym największą popularnością cieszy się ona w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) (28%), a za nim plasuje się Ameryka Łacińska (24%) oraz Daleki Wschód i Japonia (24%).
• Ok. dwie trzecie respondentów (64%) stwierdziło, że chmura hybrydowa jest potrzebna ze względu na jej elastyczność i bezpieczeństwo.
• 74% uważa natomiast, że zwiększenie automatyzacji infrastruktury informatycznej ma krytyczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Przyszłość chmury i sceptyczne nastawienie do chmury publicznej
• Chociaż przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z rozwiązań online, to tylko 16% respondentów wyraziło gotowość do przeniesienia dowolnej aplikacji do chmury publicznej.
• Do aplikacji, których większość ankietowanych nie chciałaby umieścić w chmurze publicznej, należą m.in. aplikacje do planowania finansowego (39%), zarządzania kapitałem ludzkim (35%) i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (32%).
• Przedsiębiorstwa na rynkach rozwiniętych, o bardziej zaawansowanej infrastrukturze informatycznej, zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby wdrożeń chmury, natomiast przedsiębiorstwa na rynkach wschodzących są mniej skłonne do podejmowania ryzyka i ogólna liczba wdrożeń chmury jest tam niższa.
• Przedsiębiorstwa na rynkach wschodzących są jednak bardziej pozytywnie nastawione do działu informatycznego i chmury hybrydowej - 79% respondentów z tych rynków oczekuje, że megatrendy takie jak chmura, technologie mobilne i społecznościowe oraz wielkie zbiory danych przyniosą ich przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją (w porównaniu z 75% respondentów w krajach rozwiniętych), a 67% uważa, że połączenie chmury publicznej i prywatnej zwiększy elastyczność i bezpieczeństwo (w porównaniu z 60% w krajach rozwiniętych).

Źródło: EMC