Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

10000 informatyków z całego świata o chmurze hybrydowej

Chmura hybrydowaFirma EMC Corporation opublikowała wyniki globalnego badania, które objęło 10451 osób podejmujących decyzje biznesowe w sprawach informatycznych w 33 krajach, przeprowadzonego przez firmę Vanson Bourne. Respondenci są zdania, że obecnie dział IT jest strategicznym czynnikiem rozwoju biznesu, ale koszty często wymykają mu się spod kontroli. Badanie pokazało rosnącą popularność przetwarzania w chmurze na całym świecie


Według większości ankietowanych, w celu wspomagania rozwoju przedsiębiorstwa działy informatyczne powinny pełnić funkcję wewnętrznych pośredników w dostarczaniu usług na żądanie. Presja ta, połączona z coraz większym niedoborem umiejętności informatycznych, wydaje się zwiększać zainteresowanie informatyków chmurą hybrydową.

Badanie pokazało rosnącą popularność przetwarzania w chmurze na całym świecie, przy czym większość respondentów wskazało na chmurę hybrydową jako preferowaną opcję w tym zakresie, zapewniającą większą elastyczność i bezpieczeństwo. Według większości ankietowanych, w celu wspomagania rozwoju przedsiębiorstwa działy informatyczne powinny pełnić funkcję wewnętrznych pośredników w dostarczaniu usług na żądanie. Presja ta, połączona z coraz większym niedoborem umiejętności informatycznych, wydaje się zwiększać zainteresowanie informatyków chmurą hybrydową.

Czynniki napędzające i hamujące wdrożenie chmury
• Mimo że 71% respondentów uważa, że dział informatyczny powinien pełnić funkcję wewnętrznego pośrednika w dostarczaniu usług na żądanie, respondenci mają wątpliwości co do tego, czy działy IT są w stanie wspomagać rozwój przedsiębiorstwa.
• 35% ankietowanych uważa, że ich przedsiębiorstwo nie dysponuje wystarczającymi umiejętnościami i wiedzą potrzebnymi do realizacji kluczowych priorytetów biznesowych.
• 69% respondentów stwierdziło, że w ciągu kolejnego roku lub dwóch przeszkolenie personelu informatycznego pod kątem nadążania za megatrendami takimi jak chmura, technologie mobilne i społecznościowe oraz wielkie zbiory danych będzie stanowić wyzwanie dla ich przedsiębiorstw.

Coraz większe znaczenie chmury hybrydowej i automatyzacji
Badanie pokazało coraz większe znaczenie automatyzacji oraz innowacji takich jak chmura hybrydowa.
• Od 2013 r. liczba wdrożeń chmury hybrydowej wzrosła o 9% - wdrożyło ją już 27% respondentów na całym świecie, przy czym największą popularnością cieszy się ona w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) (28%), a za nim plasuje się Ameryka Łacińska (24%) oraz Daleki Wschód i Japonia (24%).
• Ok. dwie trzecie respondentów (64%) stwierdziło, że chmura hybrydowa jest potrzebna ze względu na jej elastyczność i bezpieczeństwo.
• 74% uważa natomiast, że zwiększenie automatyzacji infrastruktury informatycznej ma krytyczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Przyszłość chmury i sceptyczne nastawienie do chmury publicznej
• Chociaż przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z rozwiązań online, to tylko 16% respondentów wyraziło gotowość do przeniesienia dowolnej aplikacji do chmury publicznej.
• Do aplikacji, których większość ankietowanych nie chciałaby umieścić w chmurze publicznej, należą m.in. aplikacje do planowania finansowego (39%), zarządzania kapitałem ludzkim (35%) i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (32%).
• Przedsiębiorstwa na rynkach rozwiniętych, o bardziej zaawansowanej infrastrukturze informatycznej, zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby wdrożeń chmury, natomiast przedsiębiorstwa na rynkach wschodzących są mniej skłonne do podejmowania ryzyka i ogólna liczba wdrożeń chmury jest tam niższa.
• Przedsiębiorstwa na rynkach wschodzących są jednak bardziej pozytywnie nastawione do działu informatycznego i chmury hybrydowej - 79% respondentów z tych rynków oczekuje, że megatrendy takie jak chmura, technologie mobilne i społecznościowe oraz wielkie zbiory danych przyniosą ich przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją (w porównaniu z 75% respondentów w krajach rozwiniętych), a 67% uważa, że połączenie chmury publicznej i prywatnej zwiększy elastyczność i bezpieczeństwo (w porównaniu z 60% w krajach rozwiniętych).

Źródło: EMC

Logowanie i rejestracja