Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i pełny 2014 rok

CitrixW czwartym kwartale 2014 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 851 milionów USD, co stanowi wzrost o 6 procent w porównaniu do 802 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. W skali całego 2014 roku firma odnotowała przychody w wysokości 3,14 miliarda USD, w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie wyniosły one 2,92 miliarda USD i co jednocześnie stanowi wzrost o 8 procent. Poza wynikami finansowymi Citrix przedstawił również program restrukturyzacji firmy.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za czwarty kwartał 2014 roku wyniósł 95 milionów USD lub 0,58 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 139 milionów USD lub 0,74 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2014 obejmują odpisy 30 milionów  USD w związku ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także opłaty restrukturyzacyjne w wysokości 3 milionów USD na koszty odpraw związanych z programem restrukturyzacyjnym, wprowadzonym w pierwszym kwartale ub. roku. Przychody netto za czwarty kwartał 2014 obejmują  również korzyści podatkowe netto w wysokości 12 milionów USD, lub 0,08 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej w 2014 na badania i rozwój.

W skali całego 2014 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 252 milionów USD lub 1,47 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 340 milionów USD lub 1,80 USD na rozwodnioną akcję w 2013 roku. Wyniki GAAP za 2014 rok obejmują odpisy w wysokości 60 milionów USD, związanych ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, opłatę w wysokości 21 milionów USD, dotyczącą wcześniej ujawnionego pozwu patentowego, a także opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 20 milionów USD na koszty odpraw związanych z programem restrukturyzacji firmy, realizowanym w pierwszym kwartale 2014 r. Ponadto, zysk netto liczony według GAAP obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z zamknięciem kontroli IRS dla niektórych lat podatkowych oraz z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej na badania i rozwój.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w czwartym kwartale tego roku 180 milionów USD lub 1,10 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 195 milionów USD lub 0,04 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obejmuje on korzyści podatkowe netto w wysokości 12 milionów USD, lub 0,08 USD na rozwodnioną akcję. Zysk netto za czwarty kwartał 2013 i 2014 roku nie uwzględnia skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmuje również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz programu restrukturyzacji realizowanego w pierwszym kwartale 2014 roku i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

W skali całego 2014 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 565 milionów USD lub 3,30 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 568 milionów USD lub 3,02 USD na rozwodnioną akcję w 2013 roku. Zysk ten obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na akcję rozwodnioną. Zysk netto za 2014 i 2013 rok nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na wynagrodzenia oraz skutków podatkowych tych pozycji. Nie obejmuje również kosztów opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, kosztów wcześniej ujawnionego pozwu patentowego oraz programu restrukturyzacji, realizowanego w pierwszym kwartale 2014 roku i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Program restrukturyzacyjny przewidziany na 2015 rok
Citrix ogłosił wprowadzenie programu restrukturyzacyjnego, który ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej firmy. Program restrukturyzacyjny obejmie około 700 pełnoetatowych pracowników oraz 200 pracowników kontraktowych i ma doprowadzić do oszczędności w wysokości 90-100 milionów USD brutto w ujęciu rocznym. Citrix spodziewa się ponieść opłaty w wysokości od 40 do 45 milionów USD związanych z ustaleniami odpraw pracowniczych oraz koszt na poziomie od 9 do 10 milionów USD związany z konsolidacją dzierżawionych obiektów w ciągu roku podatkowego 2015.

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2014 rok
W porównaniu do wyników za pełny 2013 rok:
• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 1 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 9 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 26 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 9 procent, w Ameryce o 5 procent, a w regionie Pacyfiku o 6 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 846 milionów USD, w porównaniu do 928 milionów USD w 2013 roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 80 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 10 procent, bez zasad GAAP 22 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów pozwu i programu restrukturyzacyjnego wprowadzonego w 2014 r;
• Spółka otrzymała 26,1 miliona akcji, z czego 21.8 miliona jest związane z umową odkupu a 4,3 miliona zostało odkupione po średniej kwocie 64.00 USD za akcję.

Źródło: Citrix