Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu
Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu

Mijający rok dobitnie wskazuje, jak ważna jest stała dostępność - zarówno usług, jak i danych. Wystarczy wspomnieć głośne fiasko elektronicznego spisu powszechnego na kontynencie australijskim, czy równie dotkliwe w skutkach przestoje systemów IT w sektorze transportu pasażerskiego. Awarie te sprawiły, że ludzie na ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i pełny 2014 rok

CitrixW czwartym kwartale 2014 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 851 milionów USD, co stanowi wzrost o 6 procent w porównaniu do 802 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. W skali całego 2014 roku firma odnotowała przychody w wysokości 3,14 miliarda USD, w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie wyniosły one 2,92 miliarda USD i co jednocześnie stanowi wzrost o 8 procent. Poza wynikami finansowymi Citrix przedstawił również program restrukturyzacji firmy.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za czwarty kwartał 2014 roku wyniósł 95 milionów USD lub 0,58 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 139 milionów USD lub 0,74 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki GAAP za czwarty kwartał 2014 obejmują odpisy 30 milionów  USD w związku ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także opłaty restrukturyzacyjne w wysokości 3 milionów USD na koszty odpraw związanych z programem restrukturyzacyjnym, wprowadzonym w pierwszym kwartale ub. roku. Przychody netto za czwarty kwartał 2014 obejmują  również korzyści podatkowe netto w wysokości 12 milionów USD, lub 0,08 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej w 2014 na badania i rozwój.

W skali całego 2014 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 252 milionów USD lub 1,47 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 340 milionów USD lub 1,80 USD na rozwodnioną akcję w 2013 roku. Wyniki GAAP za 2014 rok obejmują odpisy w wysokości 60 milionów USD, związanych ze skutkami amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, opłatę w wysokości 21 milionów USD, dotyczącą wcześniej ujawnionego pozwu patentowego, a także opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 20 milionów USD na koszty odpraw związanych z programem restrukturyzacji firmy, realizowanym w pierwszym kwartale 2014 r. Ponadto, zysk netto liczony według GAAP obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję, przede wszystkim związane z zamknięciem kontroli IRS dla niektórych lat podatkowych oraz z rozszerzeniem federalnej ulgi podatkowej na badania i rozwój.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w czwartym kwartale tego roku 180 milionów USD lub 1,10 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 195 milionów USD lub 0,04 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obejmuje on korzyści podatkowe netto w wysokości 12 milionów USD, lub 0,08 USD na rozwodnioną akcję. Zysk netto za czwarty kwartał 2013 i 2014 roku nie uwzględnia skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Nie obejmuje również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz programu restrukturyzacji realizowanego w pierwszym kwartale 2014 roku i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

W skali całego 2014 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 565 milionów USD lub 3,30 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 568 milionów USD lub 3,02 USD na rozwodnioną akcję w 2013 roku. Zysk ten obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości 21 milionów USD, lub 0,12 USD na akcję rozwodnioną. Zysk netto za 2014 i 2013 rok nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na wynagrodzenia oraz skutków podatkowych tych pozycji. Nie obejmuje również kosztów opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, kosztów wcześniej ujawnionego pozwu patentowego oraz programu restrukturyzacji, realizowanego w pierwszym kwartale 2014 roku i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Program restrukturyzacyjny przewidziany na 2015 rok
Citrix ogłosił wprowadzenie programu restrukturyzacyjnego, który ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej firmy. Program restrukturyzacyjny obejmie około 700 pełnoetatowych pracowników oraz 200 pracowników kontraktowych i ma doprowadzić do oszczędności w wysokości 90-100 milionów USD brutto w ujęciu rocznym. Citrix spodziewa się ponieść opłaty w wysokości od 40 do 45 milionów USD związanych z ustaleniami odpraw pracowniczych oraz koszt na poziomie od 9 do 10 milionów USD związany z konsolidacją dzierżawionych obiektów w ciągu roku podatkowego 2015.

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2014 rok
W porównaniu do wyników za pełny 2013 rok:
• Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 1 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 12 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 9 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 26 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 9 procent, w Ameryce o 5 procent, a w regionie Pacyfiku o 6 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 846 milionów USD, w porównaniu do 928 milionów USD w 2013 roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 80 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 10 procent, bez zasad GAAP 22 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów pozwu i programu restrukturyzacyjnego wprowadzonego w 2014 r;
• Spółka otrzymała 26,1 miliona akcji, z czego 21.8 miliona jest związane z umową odkupu a 4,3 miliona zostało odkupione po średniej kwocie 64.00 USD za akcję.

Źródło: Citrix