Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Outsourcing złożonych funkcji bezpieczeństwa IT coraz popularniejszy

OutsourcingChoć zapewnienie pełnej ochrony strategicznych zasobów przedsiębiorstw przed cyberatakami staje się z dnia na dzień coraz trudniejsze, firmy nie zamykają się we własnych twierdzach. Wręcz przeciwnie - dyrektorzy działów IT zdecydowanie częściej rozważają sięgnięcie po zarządzane usługi w zakresie bezpieczeństwa IT. Ten zyskujący na popularności trend komentuje Mariusz Rzepka, Dyrektor FORTINET na Polskę, Białoruś i Ukrainę.


W przeprowadzonym w ostatnim kwartale ubiegłego roku badaniu FORTINET Security Census 2014 przepytaliśmy ponad 1600 dyrektorów działów IT dużych przedsiębiorstw z całego świata. Uzyskane odpowiedzi ujawniły coraz większe zainteresowanie zarządzanymi usługami bezpieczeństwa (Managed Security Services, MSS). Jedna czwarta respondentów wymieniła przekazanie części lub całości funkcji zabezpieczeń IT do dostawcy usług zarządzanych jako najważniejszą inicjatywę w ramach walki z coraz większą złożonością i częstotliwością cyberataków.

Ponad trzy czwarte uczestników badania stwierdziło zaś, że w ich przedsiębiorstwach outsourcingiem można byłoby objąć takie rozwiązania jak firewall, systemy zapobiegania włamaniom (IPS) czy zabezpieczenia poczty elektronicznej. Obok tych podstawowych funkcji bezpieczeństwa sieciowego, od dawna rozważanych w kontekście przekazania w ręce zaufanego partnera zewnętrznego, pojawiły się po raz pierwszy takie obszary jak uwierzytelnianie, wydzielone środowiska uruchamiania aplikacji (sandbox) czy przeciwdziałanie atakom typu APT i DDoS.

90% dyrektorów ds. IT stwierdziło, że z uwagi na coraz większe obawy dotyczące ochrony danych i inicjatywy zabezpieczania zbiorów Big Data przyjrzeli się bliżej nowym inwestycjom w zabezpieczenia informatyczne oraz przeanalizowali na nowo strategię dotyczącą bezpieczeństwa IT. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że najważniejszymi czynnikami stojącymi za sięganiem po zarządzane usługi bezpieczeństwa nie są kwestie kosztów czy zasobów, lecz zapotrzebowanie na zawsze dostępną, wydajną, kompleksową i bezpieczną infrastrukturę.

Outsourcing zawdzięcza swoją rosnącą popularność głównie coraz większej złożoności i rosnącej skali cyberataków — ten właśnie aspekt jako najważniejszy wskazała połowa wszystkich uczestników badania. Na kolejnych miejscach znalazły się problematyka ochrony danych, lepsze modele finansowania zabezpieczeń oraz brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

Chociaż korzyści płynące z outsourcingu infrastruktury informatycznej i aplikacji są firmom znane od dawna, migracja do zarządzanych usług bezpieczeństwa często była wstrzymywana z powodu niechęci do „wypuszczenia spraw bezpieczeństwa z rąk”. Codzienne zmagania działów IT z coraz częstszymi i bardziej złożonymi zagrożeniami powoli jednak zmieniają ich nastawienie.

Oczywiście przekazanie kwestii bezpieczeństwa w ręce podmiotu zewnętrznego, zwłaszcza w przypadku coraz bardziej złożonych funkcji, wymaga bardzo dużego zaufania i solidnych gwarancji. Uczestnicy naszego badania stwierdzili, że absolutnie najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy wyborze kontrahenta jest jego reputacja. Czynnik ten zdecydowanie wyprzedził kolejno bogactwo oferty usług, globalną skalę działania i stosowanie odpowiednich umów SLA.

Outsourcing zabezpieczeń z udziałem dostawców MSSP zaczyna wpisywać się na stałe w strategię przedsiębiorstw. Zdecydowanie warto obserwować rozwój sytuacji w przypadku zarządzanych usług bezpieczeństwa, ponieważ wszystko wskazuje na to, że będą one tylko zyskiwać na popularności.

Źródło: Fortinet