Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Koniczne są zmiany w obszarze IT administracji publicznej

IT Leader ClubW obecnej sytuacji jaka ma miejsce w Polsce związanej z wdrażaniem oraz eksploatacją systemów teleinformatycznych w jednostkach administracji publicznej, Fundacja IT Leader Club Polska na specjalnym posiedzeniu przygotowała listę rekomendacji do pilnej publicznej debaty oraz ewentualnych zmian legislacyjnych.


W gronie niezależnych ekspertów skupionych wokół Fundacji IT Leader Club Polska, jednej z największych zawodowych organizacji pozarządowych w kraju, wypracowano zbiór rekomendacji które po implementacji pozwolą w dłuższej perspektywie na znaczącą poprawę sytuacji obsługiwanych rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej.

Lista rekomendacji:

Powołanie przez właściwego Ministra niezależnej Komisji ds. Standaryzacji IT w Administracji Publicznej, złożonej z niezależnych ekspertów z organizacji pozarządowych z Polski.

1. Wypracowanie przez Komisję wytycznych w celu PILNEGO wdrożenia w jednostkach administracji publicznej związanych z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi poprawy jakości zarządzania projektami, wdrożeniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych w administracji.
2. Dokonanie ponownej analizy przez Komisję przepisów Prawa Zamówień Publicznych w Polsce z perspektywy zamawianych rozwiązań IT wraz z propozycją zmian legislacyjnych (zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wybieranych usługi i rozwiązań teleinformatycznych).
3. Dokonanie dogłębnej analizy stosowanych standardów zarządzania w IT (polskich i międzynarodowych) oraz możliwości ich zastosowania w administracji publicznej w szczególności w zakresie:
 - Strategii i organizacji obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 - Rozwoju środowiska teleinformatycznego.
 - Utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego.
 - Zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.
4. Na bazie przyjętych wytycznych oraz dokonanych przez Komisję analiz, wypracowanie jednolitych Polskich Standardów Zarządzania IT w administracji publicznej, które obligatoryjnie powinny być zaimplementowane w każdej instytucji lub przedsiębiorstwie z większościowym kapitałem Skarbu Państwa.
5. Opublikowanie standardów do uzgodnień publicznych.
6. Zaimplementowanie w polskim systemie prawnym Polskich Standardów Zarządzani IT oraz wdrożenie stosownych zmian legislacyjnych.

Wychodząc naprzeciw obecnym problemom i z wykorzystaniem niezależnej wiedzy IT, Fundacja w przeciągu kilku dni powoła dedykowany Zespół Niezależnych Ekspertów IT celem ew. wsparcia działań Komisji lub zainteresowanych jednostek administracji publicznej.

Źródło: IT Leader Club Polska