Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Koniczne są zmiany w obszarze IT administracji publicznej

IT Leader ClubW obecnej sytuacji jaka ma miejsce w Polsce związanej z wdrażaniem oraz eksploatacją systemów teleinformatycznych w jednostkach administracji publicznej, Fundacja IT Leader Club Polska na specjalnym posiedzeniu przygotowała listę rekomendacji do pilnej publicznej debaty oraz ewentualnych zmian legislacyjnych.


W gronie niezależnych ekspertów skupionych wokół Fundacji IT Leader Club Polska, jednej z największych zawodowych organizacji pozarządowych w kraju, wypracowano zbiór rekomendacji które po implementacji pozwolą w dłuższej perspektywie na znaczącą poprawę sytuacji obsługiwanych rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej.

Lista rekomendacji:

Powołanie przez właściwego Ministra niezależnej Komisji ds. Standaryzacji IT w Administracji Publicznej, złożonej z niezależnych ekspertów z organizacji pozarządowych z Polski.

1. Wypracowanie przez Komisję wytycznych w celu PILNEGO wdrożenia w jednostkach administracji publicznej związanych z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi poprawy jakości zarządzania projektami, wdrożeniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych w administracji.
2. Dokonanie ponownej analizy przez Komisję przepisów Prawa Zamówień Publicznych w Polsce z perspektywy zamawianych rozwiązań IT wraz z propozycją zmian legislacyjnych (zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wybieranych usługi i rozwiązań teleinformatycznych).
3. Dokonanie dogłębnej analizy stosowanych standardów zarządzania w IT (polskich i międzynarodowych) oraz możliwości ich zastosowania w administracji publicznej w szczególności w zakresie:
 - Strategii i organizacji obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 - Rozwoju środowiska teleinformatycznego.
 - Utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego.
 - Zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.
4. Na bazie przyjętych wytycznych oraz dokonanych przez Komisję analiz, wypracowanie jednolitych Polskich Standardów Zarządzania IT w administracji publicznej, które obligatoryjnie powinny być zaimplementowane w każdej instytucji lub przedsiębiorstwie z większościowym kapitałem Skarbu Państwa.
5. Opublikowanie standardów do uzgodnień publicznych.
6. Zaimplementowanie w polskim systemie prawnym Polskich Standardów Zarządzani IT oraz wdrożenie stosownych zmian legislacyjnych.

Wychodząc naprzeciw obecnym problemom i z wykorzystaniem niezależnej wiedzy IT, Fundacja w przeciągu kilku dni powoła dedykowany Zespół Niezależnych Ekspertów IT celem ew. wsparcia działań Komisji lub zainteresowanych jednostek administracji publicznej.

Źródło: IT Leader Club Polska

Logowanie i rejestracja