Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

CommVault automatyzuje ochronę danych w Amazon Web Services

Amazon Web Services CommvaultCommVault poinformował o wyposażeniu swoich rozwiązań we wsparcie (w zakresie zarządzania i ochrony danych) dla rozwiązań Amazon Web Services (AWS) - w tym m.in. w rozbudowane narzędzie do raportowania w chmurze, provisioning wirtualnych maszyn (w modelu self-service), odtwarzania ich, a także zarządzania zasobami oraz ochrony danych realizowanej w oparciu o tzw. migawki (snapshot).


Klienci i partnerzy CommVault coraz aktywniej korzystają z rozwiązań wykorzystujących architekturę cloud computing - dlatego też firma zdecydowała się na dalsze inwestowanie w funkcje i narzędzia, dzięki którym możliwe będzie skuteczne zarządzanie oraz ochrona danych w chmurze (ze szczególnym uwzględnieniem AWS). Obok oferowanego już wsparcia dla Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oraz Amazon Glacier, CommVault zaprezentował funkcje związane z dostarczaniem wirtualnych maszyn oraz zarządzaniem cyklem życia obciążeń w ramach Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

"CommVault bardzo wcześnie dostrzegł rosnącą popularność technologii cloud computing i w ciągu ostatnich kilku lat poczynił znaczące inwestycje w tym segmencie. Dzięki temu w ramach naszej platformy software’owej oferujemy dziś bardzo bogaty zestaw opcji związanych z obsługą danych przechowywanych w repozytoriach chmurowych za pomocą naszych narzędzi. Nasze rozwiązania z zakresu automatyzacji i optymalizacji dla AWS umożliwiają naszym klientom, resellerom oraz dostawcom usług pełne korzystanie z elastyczności, skalowalności oraz wygodnego modelu finansowego AWS Cloud - co z kolei pozwala im na redukowanie wydatków, poziomu skomplikowania infrastruktury oraz zagrożeń" - powiedział CO CommVault, Al Bunte.

Dodajmy, że CommVault uzyskał przyznawany przez Amazon Web Services tytuł partnera “Advanced Technology Partner”, a także  “Storage Competency Partner” w ramach AWS Partner Network (APN).

"AWS Partner Network to niezwykle przydatne rozwiązanie dla naszych klientów. CommVault uzyskał status Advanced Technology Partner w ramach programu AWS Storage Competency, w zakresie backupu oraz archiwizowania danych - cieszymy się niezmiernie, mogąc obserwować jak firma rozwija swoje innowacyjne rozwiązania dla użytkowników AWS" - powiedział Terry Wise, dyrektor działu Worldwide Partner Ecosystem w Amazon Web Services.

Backup, archiwizacja oraz Disaster Recovery w Amazon S3 oraz Amazon Glacier
Oprogramowanie CommVault Simpana umożliwia klientom oraz partnerom zunifikowanie operacji związanych z ochroną danych - w tym backupu, archiwizacji, odtwarzania po awarii (disaster recovery - DR) obciążeń wykorzystywanych w ramach AWS. Dzięki wsparciu dla Amazon S3 oraz Amazon Glacier użytkownicy mogą wygodnie i bez wysiłku przekazać dane do rozwiązania AWS, za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wbudowane narzędzia do kategoryzowania danych pozwala na zautomatyzowanie zarządzania danymi oraz ich retencję w AWS (w oparciu o predefiniowane, konfigurowalne polityki zarządzania zasobami). Dzięki wszystkim tym rozwiązaniom klienci i partnerzy mogą oszczędzić czas wykorzystany wcześniej do zarządzania hardware’em i skupić się na strategicznych projektach przynoszących realną wartość ich firmie.

Bakup, odzyskiwanie i zarządzanie wirtualnymi maszynami w AWS
Zaprezentowany ostatnio przez CommVault pakiet rozwiązań Solution Set for VM Backup, Recovery and Cloud Management umożliwia administratorom wirtualnych maszyn oraz użytkownikom na wygodne budowanie, ochronę oraz optymalizowanie zwirtualizowanych oraz infrastruktur cloud computing. Alternatywne produkty pozwalają zwykle wyłącznie na wykonywanie backupu maszyn wirtualnych - Simpana dodatkowo umożliwia właścicielom i użytkownikom aplikacji pełne zarządzanie zasobami VM, backup, odzyskiwanie, dezaktywowanie oraz archiwizowanie działań w ramach AWS Cloud - i to wszystko z poziomu pojedynczego interfejsu.

Nowe rozwiązania były prezentowane na konferencji AWS re:Invent 2014 w Las Vegas (11-14 listopada).

Źródło: CommVault